Problemer med at forbinde til låsen


Hvis du har problemer med at oprette forbindelse til låsen vha. Yale Home-appen, kan følgende fejlfindingsoversigt måske hjælpe:

Forsøg på fjernopkobling
Hvis du har en Yale Connect Wi-Fi Bridge kan du få fjernadgang til din Yale smart lås, når du ikke er hjemme. Klik på Wi-Fi-ikonet på låseskærmen for at opnå fjernadgang til din lås. Ikonet skal skifte fra gråt til blåt, når der er forbindelse. Låsecirklen skal vise låsens status kort derefter. Hvis låsecirklen forbliver grå, så prøv følgende punkter

 

Wi-Fi/Bluetooth: Deaktivér og aktivér
Deaktivér Bluetooth og Wi-Fi under indstillingerne i din mobilenhed. Vent mindst 30 sekunder, før du aktiverer Wi-Fi og Bluetooth-forbindelserne igen. (Bemærk at tænd/sluk af Bluetooth via kontrolcentret på iOS-enheder i stedet for at udføre det under Bluetooth-indstillingerne ikke vil gennemføre den nødvendige procedure).

 
Tvangslunkning af Yale Home App

iPhone 8 eller tidligere

 1. Dobbeltklik på Hjem-knappen for at få vist de senest anvendte apps.
 2. Stryg til højre eller venstre for at finde Yale Home-appen.
 3. Stryg opad på appens eksempel billede for at lukke Yale Home-appen.

 

iPhone X:

 1. Fra Hjem-skærmen i Yale Home-appen swipe opad; hold pause.
 2. Swipe opad og luk appen.


På Android:

 1. Tryk på knappen Seneste apps (Recent apps), som findes til venstre for Hjem-knappen eller på skærmen.
 2. Rul op eller ned for at finde Yale Home-appen.
 3. wipe fra venstre eller højre for at lukke apps, eller tryk på Luk alle (Close all) for at lukke alle åbne apps.
 4. Det vil nedlukke appen.


Genstart din mobil

Tryk og hold vågeblusknappen inde på din iPhone, indtil meddelelsen ”Sluk”(”Slide to power off”) vises; stryg for at slukke mobilen. Når mobilen er slukket, skal du trykke og holde vågeblusknappen for at tænde for den igen. Når den er tændt igen, åbner du Yale Home-appen.

 

Forsøg at forbinde via Bluetooth

Hvis du fortsat oplever problemer med at oprette forbindelse til din Yale smart lås skal du være inden for Bluetooth-rækkevidde for at gennemføre fejlfindingspunkterne. Så snart du er inden for Bluetooth-rækkevidde, skal du følge disse trin:

Først skal du prøve at nulstille din Yale Connect Wi-Fi Bridge:

 1. Åbn Yale Home-appen og gå til Indstillinger (Settings)
 2. Gå til Forbindelsesindstillinger (Connect Settings)
 3. Vælg Frakobl enhed (Disconnect Device) for at ophæve parringen mellem Yale Connect Wi-Fi Bridge og lås
 4. Vælg Frakobl (Disconnect) for at gennemføre frakoblingen

Når det er gjort, skal Yale Connect Wi-Fi Bridge genstartes. Du er nødt til at have fysisk adgang til din Yale Connect Wi-Fi Bridge for at kunne nulstille den fuldstændigt. Sådan nulstilles Yale Connect Wi-Fi Bridge:

 1. Sluk for din mobilog tænd den igen
 2. Gennemgå indstillingerne for at kontrollere, at din mobiler på et 2,4 GHz netværk. Frekvensen på dit netværk kan have ændret sig fra 2,4 GHz til 5 GHz, uden at du har bemærket det
 3. Træk stikket til Yale Connect Wi-Fi Bridge ud af kontakten
 4. Sæt stikket til Yale Connect Wi-Fi Bridge tilbage i en kontakt, som er mindre end 4,5 meter fra din Smart Lock
 5. Tryk på knappen på Yale Connect Wi-Fi Bridge i 5 sekunder og slip den
 6. Gå ind i Yale Home-appen igen og vælg Opsæten enhed (Setup a Device)
 7. Følg opsætningsvejledningen i appen for Yale Connect Wi-Fi Bridge for at opsætte enheden igen

Hvis du ikke har fysisk adgang til din Yale Connect Wi-Fi Bridge, fordi du ikke er hjemme, så gennemfør alle ovenstående punkter undtagen 3, 4 og 5.

 
 
Udskift batterierne i en smart lås

Hvis ingen af ovenstående problemløsningspunkter virker, så prøv at udskifte batterierne i din smart lås. Denne artikel indeholder en trinvis vejledning i udskiftning af batterier.

BEMÆRK: Din Yale smart lås indeholder 4 AA-batterier. Det er vigtigt at udskifte alle 4 batterier samtidigt. Brug kun standard alkaliske batterier. Lithium-og alkaliske batterier med forlænget levetid vil ikke levere optimal ydeevne og kan resultere i, at du ikke modtager nogle advarsler, om at dine batterier er ved at være flade, eller at du modtager fejlagtige advarsler om at de er flade, selv om de ikke er det.

Dette skulle kunne løse alle forbindelsesproblemer, men hvis disse fejlfindingspunkter ikke afhjælper fejlen, bedes du kontakte vores support.

BEMÆRK: Yale Connect Wi-Fi Bridge fungerer bedst, hvis den er mindre end 4,5 meter fra dens tilhørende smart lås. .

Hvis du ikke kan oprette forbindelse til din smart lås via mobilen, kan du bruge en fysisk nøgle til at skaffe dig adgang til hjemmet.

Du kan også prøve at logge ind i Yale Home-appen fra en anden enhed. Bemærk at du og din enhed skal være inden for låsens Bluetooth-rækkevidde for at oprette forbindelse.