Ny version av låshus till Yale Doorman Classic

På denna sida hittar du samtliga instruktioner för en komplett installation

Nytt låshus och manual

Yale Doorman Classic (tidigare V2N) har fått ett nytt låshus och en ny manual. Med det nya låshuset får du ett stumt handtag när låset är låst, mekanisk låsning som fungerar även utan batterier men också lättare montering. Du hittar den nya nedladdningsbara manualen under "Manual och videor" på knappen här nedan.

Kom igång

Installationsstegen här nedan fokuserar på installation av låshuset. Låshuset skiljer sig på ett antal punkter från föregående version. 

OBS! Har du köpt ett komplett paket med Yale Doorman Classic (innehållande det nya låshuset) följer du stegen i den nya manualen. Du har hittar den nya manualen under knappen "Manual och videor".


Det nya låshuset har ett genomgående hål för medbringare och fyrkantspinnarna. Det innebär att din Yale Doorman behöver kompletteras med en stycken ring i änden på båda fyrkantspinnarna. Det kan även vara så att du behöver byta ut befintlig medbringare till vredet för att säkerställa en fungerande nödöppning. För mer utförlig information, ladda ned den nya manualen under "Manual och videor".

1. Förbereda låshus

OBS! Vid behov, vänd förreglingen rätt, höger/vänster - kontrollera att förreglingsfall lutar inåt. Vänd från höger- till vänsterdörr.

(A) Tryck in förreglingen.
(B) Skruva ut skruven 2 varv med den medföljande insexnyckeln.
(C) Ta ut förreglingen och vänd den så att den lutar inåt.
(D) Tryck in förreglingen igen.
(E) Sätt i insexnyckeln och skruva åt skruven

2. Ta bort skruv

Skruva bort skruven som kan finnas placerad till vänster eller höger. Detta för att säkerställa full funktion avseende nödöppning och nödlåsning. 

3. Applicera ringar

Applicera ringarna (A) genom att försiktigt töja ut dem och sedan pressa dit dem i spåret på pinnarna (1). Applicera ring på både in- och utvändig skylts pinne. 

 

OBS!

Utan ringar finns det risk att dörren inte kommer kunna öppnas från ena hållet.  Det skall också användas två fyrkantspinnar, en från vardera håll. För att töja ut ringarna rekommenderar vi att du använder en tång.

4. Längd på medbringaren

Mät med den invändiga skylten mot dörren och se efter om medbringaren når fram till ytterkanten av förreglingen (A). Kontrollera att medbringaren verkligen passar in i låshuset när den invändiga skylten skruvas fast (B). Byt vid behov till den längre medföljande medbringaren och anpassa längden enligt ovan, detta för att nödöppning och nödlåsning ska fungera.  

5. Funktionstest

Kontrollera låsfunktionen med öppen dörr, batterierna ska ännu inte ha stoppats i. 

1. Tryck in förreglingen (A) och låt hakregeln (B) gå ut 
2. Vrid vredet (C) 90 grader för att låsa, vrid hela vägen förbi ”knäppet” som kommer vid 45 grader. 
3. Kontrollera att handtaget (D) inte drar in hakregeln (B). Handtaget ska vara stumt. 
4. Lås upp genom att vrida vredet (C) 90 grader, mot gångjärnen. Vrid hela vägen förbi ”knäppet”. 
5. Dra in hakregeln (B) med handtaget (D) 
6. Pröva nu att stänga dörren och lås/lås upp från insidan på samma vis som steg 2-5

OBS! 

Se till att alla boende känner till nödöppningsmanövern. Att vrida vredet 90 grader bör bara göras när låset är strömlöst, när låset är driftsatt med batterier vrider du bara vredet ca 45 grader för att låsa eller låsa upp. Om den mekaniska låsningen och nödöppningen inte fungerar är vredmedbringaren för kort och detta behöver åtgärdas innan produkten tas i bruk. 

6. Bortasäkring

Till skillnad mot den tidigare version av låshus aktiveras bortasäker funktion ett lite nytt vis. Lägg märke till steg 2 nedan. 

Vid bortasäkring är dörren låst från både in och utsidan, vredet på insidan är spärrat. Upplåsning kan endast ske med nyckelbricka, app eller registrerad användarkod. 

Följ steg nedan för att låsa i bortasäkert läge: 

1. Öppna dörren 
2. Vrid vredet i låsriktningen, 45 grader (till ”knäppet”) 
3. Tryck ned knappen på låsets stolpe 
4. Stäng dörren 
5. Lås med nyckelbricka eller app.

OBS! Om du aktiverat kodblockering kan du inte kunna låsa upp med någon kod i bortasäkert läge. Eventuell fjärrkontroll blir även blockerad i detta läge. När dörren öppnas avaktiveras bortsäkert läge.

Vanliga frågor

Här hittar du vanligt förekommande frågor relaterat till det nya låshuset för Yale Doorman Classic.

 • Vad skiljer det nya låshuset mot det gamla låshuset?

  Låshuset skiljer sig på ett antal punkter från föregående version. Det är bland annat ett genomgående hål för både medbringare och för fyrkantspinnarna till handtagen. Med det nya låshuset kan du även göra en mekanisk låsning med, vilket gör det möjligt att kunna låsa din Yale Doorman utan ha några batterier. 

  Med dessa förändringar innebär det att din Yale Doorman behöver kompletteras med en ring i änden på fyrkantspinnarna. Det kan även vara så att du behöver byta ut befintlig medbringare till vredet för att säkerställa en fungerande nödöppning och mekanisk låsning. 

 • Hur fungerar mekanisk låsning?

  Vrid vredet (C) 90 grader för att låsa, vrid hela vägen förbi ”knäppet” som kommer vid 45 grader. Kontrollera att handtaget inte drar in hakregeln. Handtaget ska vara stumt.

 • Hur fungerar nödöppningen?

  Lås upp genom att vrida vredet (C) 90 grader, mot gångjärnen. Vrid hela vägen förbi ”knäppet” och tryck ned handtaget på insidan. Kan du inte göra en nödöppning så måste du kontrollera längden på din medbringare. 

  VIKTIGT! Se till att alla boende känner till nödöppningsmanövern. Att vrida vredet 90 grader bör bara göras när låset är strömlöst, när låset är driftsatt med bat - terier vrider du bara vredet ca 45 grader för att låsa eller låsa upp.

 • Hur gör man ett låstest?

  1. Tryck in förreglingen (A) och låt hakregeln (B) gå ut. Fortsätt hålla in förreglingen i steg 1-4.
  2. Vrid vredet (C) ca 45 grader för att låsa, bekräftas med ljud- och ljussignal.
  3. Kontrollera att handtaget (D) inte drar in hakregeln (B). Handtaget ska vara stumt.
  4. Lås upp genom att vrida vredet (C) ca 45 grader, mot gångjärnen. Bekräftas med ljud- och ljussignal.
  5. Dra in hakregeln (B) med handtaget (D)
  6. Pröva nu att stänga dörren och lås/lås upp från insidan på samma vis som steg 2-5.
  7. Upplever du problem att låsa med stängd dörr kan du behöva justera eller byta slutbleck, se sida 11 i den nya manualen.
 • Vilka verktyg behöver jag om bara ska byta låshus?

  Låsringstång eller vanlig tång för att töja ut ringar till fyrkantspinnarna

  Kraftavbitare eller liknande för att kapa rätt längd på medbringare

  Skruvmejsel

Manual och videor

Här kan du hitta installationsvideor och vår nya manual för Yale Doorman Classic.  

OBS! Har du endast köpt låshuset så följer du stegen under "Kom igång"

Installationsvideo

Download English Manual