Videor för support och installation

Yale Doorman L3S

Yale Doorman Classic

Yale Linus

Smarta kameror och larm

Installera Yale Code Handle

Installera Yale Smart Safe

Installera Yale Cabinet Lock

Installera Elektroniska dörrögon

Smart garage och grind

Yale Installer Area

Support vid akuta problem

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste låssmed eller Yale Installer Partner. Givetvis kan du kontakta Teknisk support även vid akuta situationer. Vi försöker då att svara dig så fort som möjligt inom våra öppettider. Vi rekommenderar dig dock att kontakta en låssmed för snabbast hjälp utanför supportens öppettider.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.