Installationsvideor för Smart Opener

Här hittar du instruktioner för installation för Smart Opener.

Yale Smart Opener för garage

Så här installerar du Yale Smart Opener för garage.

Yale Smart Opener för grind

Så här installerar du Yale Smart Opener för grind.

Yale Smart Alarm

Så här installerar du larmsystemet Yale Smart Alarm.

Yale Smart Cameras

Så här installerar du Yale Smart Cameras.


Support vid akuta problem

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste låssmed eller Yale Installer Partner. Givetvis kan du kontakta Teknisk support även vid akuta situationer. Vi försöker då att svara dig så fort som möjligt inom våra öppettider. Vi rekommenderar dig dock att kontakta en låssmed för snabbast hjälp utanför supportens öppettider.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.