Supportvideor för Yale Doorman Classic

Här hittar du supportvideor för Yale Doorman Classic (tidigare Yale Doorman V2N). Oavsett vilken produkt du har från Yale vill vi kunna hjälpa till på bästa vis. Här finns videor för support – med fokus på installation och felsökning för Yale Doorman Classic.

Steg 1. Installera Yale Doorman Classic: Innehåll och verktyg

Steg 2. Installera Yale Doorman: Ta bort ditt gamla lås

Steg 3. Installera Yale Doorman: Förbered installation

Steg 4: Installera Yale Doorman: Montera låshuset och förbered utsidans behör

Steg 5: Installera Yale Doorman: Förbered insidans behör

Steg 6. Installera Yale Doorman: Montera utsidans behör.

Steg 7. Installera Yale Doorman: Montera insidans behör

Steg 8. Installera Yale Doorman: Programmera ditt lås

Steg 9. Installera ditt Yale Doorman: Montera slutblecket

Support vid akuta problem

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste låssmed eller Yale Installer Partner. Givetvis kan du kontakta Teknisk support även vid akuta situationer. Vi försöker då att svara dig så fort som möjligt inom våra öppettider. Vi rekommenderar dig dock att kontakta en låssmed för snabbast hjälp utanför supportens öppettider.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.