Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

FAQ

 • Kan jag vägg- eller golvmontera det här kassaskåpet?

  Du kan antingen vägg- eller golvmontera detta kassaskåp, och fyra bultar medföljer för din användning.

 • Hur ställer jag in PIN-koden på mitt kassaskåp?

  För att ställa in koden trycker du på "Tick"-knappen och "3" samtidigt. Det är enklast att först trycka och hålla ner "Tick" och sedan trycka på "3" med den andra handen. Meddelandet "SET CODE" visas på LCD-skärmen och du kan fortsätta att ställa in koden på normalt sätt.

 • Var hittar jag mitt nyckelnummer?

  Det är ett långt serienummer som finns under knappsatsens kant på en vit etikett. Kodens format är "POXXX..." och det kan dessutom finnas en "JK"-kod.

 • Jag har glömt min PIN-kod

  Om du har glömt din kod, använd den manuella åsidosättningsnyckeln för att öppna kassaskåpet och ställ in koden på nytt genom att trycka på "Tick"-knappen och "3" samtidigt.  Följ instruktionerna i "Ställ in din kod" för att ställa in din användarkod på nytt.

 • Vad händer om batterierna har tagit slut och jag inte kan hitta min nyckel?

  Det finns en 9 V batteripol på knappsatsen, placera 9 V batteriet på polerna och ange sedan pinkoden eller masterkoden, du kan sedan öppna kassaskåpet och byta batterierna inuti kassaskåpet.

 • Vad händer om jag låser in mina nycklar i kassaskåpet eller tappar bort mina nycklar?

  Kontakta ditt lokala supportteam för ytterligare information.

 • Vad händer om batterierna har tagit slut och jag inte kan hitta min nyckel?

  Det finns en 9 V batteripol på knappsatsen, placera 9 V batteriet på polerna och ange sedan pinkoden eller masterkoden, du kan sedan öppna kassaskåpet och byta batterierna inuti kassaskåpet.

 • Kassaskåpet accepterar inte min nya kod, vad kan jag göra?

  Se till att du slutför proceduren för att ställa in koden tills den visar "bra", kom ihåg att om du har öppnat kassaskåpet med nyckeln måste du också låsa det med nyckeln, från och med då använder du koden som vanligt.

 • Jag kan inte ställa in min kod, utan får bara meddelandet "ERROR" på skärmen. Vad beror detta på?

  För att lyckas ställa in koden ska du trycka på "Tick"-knappen och "3" samtidigt. Det är enklast att först trycka och hålla ned "Tick"-knappen och sedan trycka på "3" med den andra handen. Meddelandet "SET CODE" visas på LCD-skärmen och du kan fortsätta att ställa in koden på normalt sätt.

 • Hur ställer jag in PIN-koden?

  Öppna kassaskåpet med nyckeln, tryck sedan på "Tick" och håll den intryckt samtidigt som du trycker på "3".  Ange din kod och upprepa sedan processen igen.  Ett "GOOD"-meddelande visas på skärmen.

Support vid akuta problem

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste låssmed eller Yale Installer Partner. Givetvis kan du kontakta Teknisk support även vid akuta situationer. Vi försöker då att svara dig så fort som möjligt inom våra öppettider. Vi rekommenderar dig dock att kontakta en låssmed för snabbast hjälp utanför supportens öppettider.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.