Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Installera Yale Access Module

Denna sida kommer att hjälpa dig att installera Yale Access Module till din Yale Doorman Classic/V2N eller V2.

Sidans innehåll: 

Steg-för-steg-installationsguide för Yale Access Module
OBS: Yale Access Module fungerar enbart med Yale Doorman Classic och Yale Doorman V2 (med 1.6 FW eller framåt, se klisterlapp på baksidan av batteriluckan).

Tänk på

Notera: Om du redan har installerat appen Yale Home och skapat ett konto, vänligen tryck på "INSTALLERA EN ENHET" och skanna QR-koden på din Yale Access Module. Installationssteg som du finner här, finns även detaljerade i appen! Tänk också på att samtliga tidigare inställningar kommer att tas bort och du kommer att behöva lägga in dina inställningar i Yale Home. Passerkoder, nyckeltaggar och tidigare inställningar kommer samtliga behöva läggas in igen.


Påbörja installation i Yale Home 

 1. Öppna Yale Home-appen
 2. Välj menyn i det övre vänstra hörnet
 3. Välj Installera en enhet för att komma åt QR-kodskannern
 4. Skanna koden. Om du inte kan skanna den, välj Min produkt saknar QR-kod för att ställa in med serienumret, vilket är det 10-siffriga numret som finns på klistermärket
 5. Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationsstegen 

Efter installation av Yale Access Module: Installera Yale Connect Wi-Fi Bridge

Yale Connect Wi-Fi Bridge fungerar som en Wi-Fi-brygga mellan våra servrar och ditt smarta lås så att du kan låsa och låsa upp ditt smarta lås på distans, direkt från din telefon.

Med Yale Connect Wi-Fi Bridge kan du omedelbart släppa in besökare i ditt hem när du inte är där. Klicka på länken nedan för steg-för-steg-instruktioner för att ställa in Yale Connect Wi-Fi-bryggan med ditt lås.

Steg-för-steg-guide för Yale Access Module

  Steg 1. Ta bort batteriluckan


  Använd en insexnyckel och lossa skruven på batterilocket. Skjut locket uppåt och bort från låset.

  Steg 2. Ta bort batterierna och eventuell befintlig modul


  Ta bort batterierna från ditt lås för att stänga av det. Vänta cirka 10 sekunder tills låset stängs av helt och hållet. Ta även bort den eventuella befintliga modulen.

  Steg 3. Ta bort den inre skylten


  Ta bort den inre skylten från monteringsplattan genom att skruva loss skruvarna som är markerade på bilden.

  OBS: Var försiktig med kablarna.

  Steg 4. Ändra brytarens läge


  Flytta brytaren till det motsatta läget av vad den är i just nu. Om den är i "EASY" position, flytta den till "ADVANCED" eller vice versa.

  OBS: Var försiktig med kablarna.

  Steg 5. Sätt tillfälligt tillbaka batterierna


  Sätt tillbaka batterierna igen. Låset kommer börja prata efter några sekunder och be om en ny masterkod. Du behöver inte sätta ny masterkod, utan ta ut batterierna igen efter låset pratat klart och fortsätt till steg 6. 

  Steg 6. Fäst den inre skylten


  Skjut tillbaka den inre skylten på monteringsplattan och skruva sedan i alla skruvar som togs bort i steg 3.

  Step 7. Sätt i modulen


  Sätt i modulen under batteriplatserna. Se till att modulen sitter ordentligt i låset. 

  Steg 8. Sätt tillbaka batterierna


  Slå på låset genom att sätta tillbaka batterierna. 

  • Efter några sekunder bör du höra låset bekräfta att det är i integrationsläge

  Steg 9. Skanna QR-koden på den gula låsmodulen och sätt på batteriluckan


  OBS: Innan du sätter skruvar fast batteriluckan ska du skanna QR-koden på Yale Access-modulen i Yale Home-appen via knappen "Installera en ny enhet" i Yale Home. 

  Om du inte kan skanna QR-koden, välj "Min produkt saknar QR-kod" för att skriva in serienumret manuellt. Du hittar detta på den tredje raden av modulens dekal (10 tecken).

  När du väl kommit vidare i installationen i Yale Home, skjut ned batteriluckan och dra åt skruven. Följ sedan anvisningarna i appen. 

  Detta slutför registreringsprocessen för modulen. 

  Det sista du ska göra är att ansluta låset till ditt Wi-Fi-nätverk med Yale Connect.

  Observera att alla tidigare inställningar, koder och nyckelbrickor som tidigare använts har raderats och måste läggas till på nytt via Yale Home-appen (via Gästlistan när du har installerat din modul).