Allmän felsökning

Yale Connect Wi-Fi Bridge använder Bluetooth för att kommunicera med ditt Yale Smart Lock. Det finns ett antal möjliga orsaker till dålig kommunikation mellan ditt Yale Smart Lock och Yale Connect Wi-Fi Bridge. För bästa resultat:

 • Se till att din Yale Connect Wi-Fi Bridge är placerad inom Bluetooth-räckvidd (vi rekommenderar max 4 meter för optimal prestanda).
 • Se till att du har ett kompatibelt Yale Smart Lock .
 • Se till att batterierna i ditt Yale Smart Lock är tillräckligt laddade.
 • Se till att ditt Yale Smart Lock drivs via Yale Access-appen i normalläge (via Bluetooth) och att du står nära platsen där din Yale Connect Wi-Fi Bridge är placerad.
 • Yale Connect Wi-Fi Bridge behöver en bra WiFi-anslutning med internetåtkomst för att fungera.
 • Se till att ditt hemnätverk är anslutet till internet.

Om du fortfarande har problem, koppla bort Yale Connect från eluttaget, starta om din WiFi-router och anslut Yale Connect Wi-Fi Bridge till eluttaget igen.

Nedan hittar du mer information och felsökningshjälp för Yale Connect Wi-Fi Bridge. Välj antingen Röd lampa, Grön lampa eller Ingen lampa, beroende på vad LED-lampan på din Connect Bridge visar.
 
 

Röd lampa

Grön lampa

Ingen lampa

Vad indikerar färgerna?

 • Röd lampa

  Röd LED-lampa indikerar felkoder för tillfälliga anslutningsproblem.

  10 till 20 långa blinkningarKonfigurationsfelÅterställ Connect Bridge genom att hålla inne knappen i 5 sekunder och installera igen med hjälp av Yale Access-appen.

  Kontinuerliga blinkningar

  Tillfälligt fel (Connect Bridge kan återfå online-anslutningen efter ett tag)Vänta och se om felet försvinner, eftersom aktiviteten kan bero på ett nätverksfel (t.ex. att nätverket ligger nere). Om lampan börjar lysa konstant rött, se information om rött fast sken i felsökningsguiden (ovan).
 • Grön lampa

  The Green LED indicates normal remote operations are in process and typically requires no action.

  Grön LED-aktivitet

            Innebörd

             Drift eller instruktioner

  Fast sken

  Connect Bridge kommunicerar med våra servrar eller ditt anslutna Yale Smart Lock.

  Normal drift. Ingen åtgärd krävs.

  Sakta pulserande

  Väntar på installation (etableringsläge)

  Installera Connect Bridge: Gå till Låsinställningar och tryck på Anslut till WiFi i Yale Access-appen.

  2 blinkningar

  Connect Bridge uppdaterar intern firmware

  Vänta tills uppdateringen är slutförd.

  3 blinkningar

  Ansluter till WiFi

  Normal drift, ansluter till ditt WiFi-nätverk.

  4 blinkningar

  Ansluter till Bluetooth

  Normal drift, ansluter till ditt Yale Smart Lock.

  5 blinkningar

  Ansluten till Bluetooth

  Normal drift, kommunicerar med ditt Yale Smart Lock.

  6 blinkningar

  Din Connect Bridge har fått ny aktivitetsinformation från ditt Yale Smart Lock.

  Normal drift.

  7 blinkningar

  Yale Smart Lock är upptaget

  Vänta några sekunder på att låset ska kommunicera med Connect Bridge.

  8 blinkningar

  Yale Smart Lock kan inte hittas

  Återställ låset genom att ta ur de 2 batterierna och sätta i dem igen. Se till att batterierna är i bra skick.

 • Ingen lampa

  Om LED-lampan på Yale Connect Wi-Fi Bridge inte lyser alls betyder det något av följande: 1) Connect Bridge är online och fungerar som den ska; ELLER 2) Ett oväntat probelm har inträffat och Connect Bridge är offline. Kontrollera status för Connect Bridge i Yale Access-appens inställningar.

  Om Connect Bridge inte längre indikerar status via lampan, koppla bort den och anslut den till ett annat eluttag. Om lampan fortfarande inte lyser efter 10 sekunder, kontakta kundsupport.