Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Support för Yale Smart Keypad

Komma i gång


Installation: Yale Smart Keypad

Denna artikel tar upp de steg som krävs för att installera din Yale Smart Keypad och konfigurera den i Yale Access-appen. Du kan bli ombedd att uppdatera den inbyggda programvaran i ditt lås innan installationen påbörjas. 

Daglig användning

Så här ställer du in tidsinställda åtkomstkoder för knappsatsen

Yale Smart Lock-ägare kan utfärda portkoder för Alltid på, Tillfäligt och Återkommande.

Om du har en knappsats ansluten till ett Yale Smart Lock kan du följa instruktionerna nedan för att kägga till en portkod.

 

 

Så här uppdaterar du den inbyggda programvaran på din Yale Smart Keypad

Utför följande steg för att uppdatera inbyggd programvara för din Yale Smart Keypad.

 

 

 

 

Så här aktiverar du energisparläge för Yale Smart Keypad

Energisparläge kan hjälpa till att bevara knappsatsens batteritid. Som standard är knappsatsen inställd på energisparläge, vilket innebär att knappsatsen inte tänds förrän en av knapparna trycks in.

Om du väljer att stänga av den tänds Smart Keypad när den känner av att en hand är in närheten. Följ stegen nedan för att stänga av energisparläget. 

Daglig användning

Felsökning

Portkoden kan inte låsa upp dörren

Här kan du få hjälp om du har problem med att låsa upp Yale Smart Lock Pro med din Yale Smart Keypad. Om du inte hittar knappsatsen i Yale Access-appen kan den behöva ställas in i inställningsläge. 

 

 

 

 

Återställ Yale Smart Keypad

För att slutföra dessa åtgärder måste du befinna dig inom Bluetooth-räckvidden för knappsatsen och ha telefonen med appen Yale Home nedladdad. OBSERVERA: Du måste vara ägare till produkten (dvs. Yale Home aktiverade Smart-enheter som Smart Lock) som är kopplade till knappsatsen för att försätta enheten i inställningsläge.

 

Följ dessa steg för att försätta knappsatsen i inställningsläge. 

Felsökning support

 

 

 

 

 

 

 

Vanliga frågor

Driftspecifikationer för Smart Keypad

Arbetstemperatur: -25 °C till 50 °C

Förvaringstemperatur: -30 °C till 60 °C

Luftfuktighet: 0 till 95%

 

 

 

 

Om fel kod anges för många gånger, kommer knappsatsen att övergå till timeout?

Ja, av säkerhetsskäl, om en felaktig portkod anges 7 gånger, kommer knappsatsen att övergå till timeout och inte acceptera ytterligare portkoder under 5 min

Vad gör jag om jag når min kodgräns?

Kodgränsen för Yale Smart Keypad är 220 unika koder. När gränsen har nåtts måste befintliga koder tas bort för att göra plats för nya.

När du har raderat en kod är det dags att uppdatera nyckelringen för att trycka på ändringar allt eftersom de görs.

Vanliga frågor

Behöver du mer hjälp?