Daglig användning med Yale Smart Keypad

Här hittar du svaren på frågor om Daglig användning med Yale Smart Keypad.

Fem vanliga frågor om daglig användning med Yale Smart Keypad


Koppla från en Smart Keypad

Nedan beskrivs stegen att koppla bort Yale Smart Keypad från Yale Smart Lock.

Ställ in tidsinställda åtkomstkoder

Yale Smart Lock-ägare kan utfärda portkoder för Alltid på, Tillfälligt och Återkommande.

Följ instruktionerna nedan för att lägga till en portkod.

Uppdatera den inbyggda programvaran

Följ stegen nedan för att uppdatera inbyggd programvara för din Yale Smart Keypad.

Aktivera energisparläge

Energisparläge kan hjälpa till att bevara knappsatsens batteritid.

Som standard är knappsatsen inställd på energisparläge, vilket innebär att knappsatsen inte tänds förrän en av knapparna trycks in.

Om du väljer att stänga av den tänds Smart Keypad när den känner av att en hand är i närheten. 

Aktivera dolda portkoder

Ja, detta kan göras genom att gå till huvudmenyn och sedan välja menyn Backup.

Du kan också kopiera från sökalternativet i huvudmenyn för att planera säkerhetskopieringen.

Mer information finns i ”Säkerhetskopiera en videosekvens” i användarhandboken.

FAQ

 • Hur du använder en personlig kod

  Yale Smart Keypad När du har ställt in knappsatsen följer du stegen nedan för att hitta, uppdatera och använda din personliga kod.

  Så här hittar du din personliga inmatningskod:

  1) Öppna Yale Home-appen

  2) Välj huset från nyckelknippan

  3) Gå till gästlistan

  4) Välj dig själv från gästlistan för att komma till MY ACCESS

  Din(a) personliga inträdeskod(er) visas under det tillhörande låset om det finns flera lås. Beroende på inställningarna på låset kan den vara utbländad som en säkerhetsåtgärd. Om så är fallet måste du autentisera dig med din telefons lösenord/biometri för att se koden. Om du vill uppdatera en befintlig personlig kod följer du stegen ovan och sedan:

  1) Välj den kod som du vill ändra.

  2) Ange en ny kod eller uppdatera den befintliga koden i fältet för inmatningskoden.

  3) Välj tillbakapilen eller spara ändringarna.

  4) Välj SAVE CHANGES (spara ändringar).

  Ändringar och uppdateringar kommer att visas i MY ACCESS.

  För att använda din personliga inpasseringskod

  1) Ange din personliga inmatningskod på knappsatsen.

  2) Tryck på Yale-knappen

  3) Tangentbordslampan pulserar och blinkar sedan när låsningen har slutförts.

  Ingångskoderna måste vara mellan 4 och 6 siffror och en användare kan ha upp till 220 ingångskoder på ett lås.

  Gäster med tillgång till knappsatsen har en blå cirkel med en hash-symbol till höger om sitt namn i gästlistan. Om du har tilldelat andra gäster inträdeskoder följer de samma steg för att komma åt och uppdatera sina personliga inträdeskoder från Yale Home-appen.

 • Hur skickar jag en personlig kod till min gäst?

  Tillgång till knappsatsen

  Följ stegen nedan för att ge en gäst tillgång till knappsatsen:

  1) Gå till skärmen Gästlista och välj knappen Bjud in.

  2) Välj den person du vill bjuda in

  3) Välj åtkomstnivå på skärmen Bjud in.

  4) Välj åtkomstnivå Keypad Only (Endast knappsats).

  5) Tryck på pilen tillbaka.

  6) Välj Skicka inbjudan.  

  7) Lägga till en behörighetskod till en inbjudan via appen

  Om du vill bjuda in din gäst till appen och knappsatsen följer du stegen nedan:

  1) Gå till skärmen Gästlista och välj knappen Bjud in.

  2) Välj den person du vill bjuda in.

  3) På skärmen Bjud in väljer du Ingångskod.

  4) Aktivera Entry Code Active (Ingångskod) på

  5) Du kan anpassa eller ändra inmatningskoden genom att trycka på fältet för kodformuläret.

  6) Tryck på knappen med pilen tillbaka

  7) Välj Skicka inbjudan

  Ge en inträdeskod till en nuvarande gäst eller ägare

  Om du vill ge en inträdeskod till någon som redan har gäst- eller ägarbehörighet gäller följande steg:

  1) Välj den person som du vill ge en personlig kod från skärmen Gästlista.

  2) Välj Inträdeskod på skärmen Gästinställning.

  3) Aktivera Inträdeskod aktiv på

  4) Du kan anpassa eller ändra inpasseringskoden genom att trycka på fältet för kodformuläret.

  5) Tryck på knappen för pil bakåt

  6) Välj Skicka inbjudan.

 • Så här ställer du in tidsstyrda åtkonstkoder för knappsatsen

  Ägare av Yale Smart Lock har möjlighet att utfärda koder för alltid på, tillfälliga och återkommande ingångar. Om du har en knappsats ansluten till ett Yale Smart Lock kan du följa instruktionerna nedan för att lägga till en inpasseringskod.

  Användare av appåtkomst + inpasseringskod

  Navigera till gästlistan.

  Klicka på den användare vars inpasseringskod du vill hantera.

  Tryck på App Access.

  Välj Alltid, Återkommande eller Tillfälligt.

  Det schema du väljer gäller både för App Access och Entry Code Access.

  Användare med endast inmatningskod

  Navigera till gästlistan.

  Klicka på den användare vars inträdeskod du vill hantera.

  Tryck på PIN-åtkomst.

  Välj Alltid, Återkommande eller Tillfälligt.

 • Hur man kopplar bort en smart knappsats

  Här beskriver vi de steg som krävs för att koppla bort en Yale Smart Keypad från ett Yale Smart Lock.

  OBS: Du måste befinna dig inom Bluetooth-räckvidd av Keypad för att kunna koppla bort enheten från låset. Följande steg kommer att koppla bort din knappsats från ditt lås:

  1) Öppna Yale Home-appen.

  2) Tryck på kugghjulet i ikonfältet och välj Keypad Settings.

  3) Välj Koppla bort knappsatsen (du kan behöva bläddra nedåt i listan).

  4) Välj Koppla bort. Denna åtgärd utlöser att systemet skickar din unika återställningskod.

  5) Ange återställningskoden och tryck på Yale-knappen på knappsatsen för att slutföra bortkopplingen.

  Detta avslutar frånkopplingsprocessen och din knappsats är inte längre ansluten till ditt lås.

 • Hur du aktiverar energisparläge för Yale Smart Keypad

  Läge för energisparande kan hjälpa till att bevara batteriets livslängd i din knappsats. Som standard är knappsatsen inställd på energisparläge, vilket innebär att knappsatsen inte tänds förrän någon av tangenterna trycks in. Om du väljer att stänga av detta läge tänds din smarta knappsats när den upptäcker att en hand är i närheten. Följ stegen nedan för att stänga av energisparläget:

  1) Öppna Yale Home-appen.

  2) Välj det lås som knappsatsen är ansluten till i nyckelknippan.

  3) Välj kugghjulet (längst ner till höger) på skärmen för låscirkeln för att öppna inställningsmenyn.

  4) Klicka på inställningar för knappsatsen.

  5) Växla till energisparläge "Av".

  Om du vill stänga av energisparläget ska du använda knappsatsen med en inmatningskod.

 • Så här justerar du inställningarna för Yale Smart Keypad

  Här hittar du inställningarna för Yale Smart Keypad:

  • Välj fliken Inställningar (Settings) (kugghjulsikonen)
  • Klicka på knappsatsikonen

  Detaljerad information om varje knappsatsinställning finns i följande tabell:

  Knappsatsinställning (Keypad Setting)

  Beskrivning

  Anslut/koppla från knappsats (Keypad)*

  Gör det möjligt att tillfälligt koppla från knappsatsen utan att avinstallera den.

  Entrycksfunktion (One-Touch Locking)*

  Gör det möjligt att låsa dörren bara genom att trycka på Yale-knappen.

  Koppla från (Disconnect)*

  Kopplar bort knappsatsen från låset den är ansluten till. Återställningskoden för att slutföra åtgärden skickas till din telefon.

  Knappsatsinformation (Keypad Info)

  Hårdvaruinformation som t.ex. batterinivå, serienummer och aktuell firmware-version.

  Strömsparläge (Power Saving Mode)*

  Öka batterilivslängden genom att aktivera strömsparläget (Power Saving Mode). Strömsparläget (Power Saving Mode) kopplar från IR-sensorn, vilket hindrar Yale Smart Keypad från att upptäcka rörelser i närheten. När strömsparläget (Power Saving Mode) är aktiverat tänds inte knappsatsens belysning när en hand sträcks fram mot den.

  * Du måste befinna dig inom knappsatsens (Keypad) Bluetooth-räckvidd för att aktivera/avaktivera dessa inställningar.

 • Hur du uppdaterar den fasta programvaran på din Yale Smart Keypad

  För att uppdatera din Yale Smart Keypads fasta programvara utför du följande steg:

  • Öppna Yale Home-appen när du står bredvid knappsatsen och gå till skärmen för låscirkeln för det lås som knappsatsen är ansluten till.
  • Tryck på "start" när du uppmanas till varningen för uppdatering av keypadens fasta programvara.
  • Håll den röda Yale-knappen på knappsatsen intryckt i 5 sekunder. Du kommer att se en förloppsindikator som visar att en anslutning har upprättats och att uppdateringen har startat.
  • Stanna kvar på uppdateringsskärmen tills uppdateringen är klar.
  • Din smarta knappsats är nu uppdaterad.

  Felsökning:

  • Om uppdateringen av den fasta programvaran avbryts måste du börja om från början. 
  • Om uppdateringen inte börjar, försök att hålla Yale-knappen intryckt i 10 sekunder i stället för 5.
 • Hur man aktiverar dolda inmatningskoder

  Med låsfunktionen Dolda inpasseringskoder har du möjlighet att lägga till ett extra säkerhetslager för att visa personliga inpasseringskoder i appen genom att lägga till telefonens autentisering.

  När låsfunktionen för dolda inmatningskoder är aktiverad krävs din telefons autentisering för att:

  1) Visa användares inmatningskoder.

  2) inaktivera funktionen

  När den här funktionen är inaktiverad är inmatningskoderna synliga när du väljer inmatningskoden i en gästs profil. Om du aktiverar dolda inmatningskoder ger det ett extra säkerhetslager för dig och andra ägare av ditt lås eftersom autentisering krävs för att visa inmatningskoder.

  I FAQ nedan finns ytterligare information om dolda koder:

  Vilka produkter kan jag aktivera den här funktionen för?

  Den här inställningen fungerar med alla Yale Assure-lås eller Yale Smart Keypad som är inställda för att fungera med Yale Home-appen via Wi-Fi eller Bluetooth.

  Vem kan se alla användares inpasseringskoder?

  När den här inställningen är aktiverad kan alla låsägare se en annan användares behörighetskod efter autentisering. Gäster är begränsade till sina egna behörighetskoder.

  Hur aktiverar jag den här funktionen?

  Om du vill aktivera funktionen Dold behörighetskod:

  1) Öppna appen

  2) Gå till Inställningar

  3) Välj ett lås (med antingen ett associerat smartlås eller ett lås med inbyggd knappsats).

  4) I säkerhetsinställningarna aktiverar du dolda inmatningskoder.

  När du har aktiverat den här funktionen kommer telefonens autentiseringsinställning att köras när du trycker på inmatningskoden i profilen.

  OBS: Om låset inte är kopplat till en Wi-Fi-brygga krävs en Bluetooth-anslutning för att se inmatningskoden.

  Om jag aktiverar den här funktionen, kommer den att aktiveras för andra låsanvändare?

  Om du aktiverar funktionen Dold inpasseringskod i dina inställningar kommer funktionen också att aktiveras för andra ägare av det associerade låset.

  Jag aktiverade den här funktionen, men nu är den inaktiverad. Varför?

  Om du har aktiverat inställningen för dold kod, men den har blivit inaktiverad, är det troligt att en annan låsägare har inaktiverat funktionen i sina inställningar.

Behöver du mer hjälp?