Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Yale Smart Outdoor Camera FAQ

FAQ


 • Var hittar jag QR-koden som ska skannas när jag installerar Yale Smart Outdoor Camera?

  QR-koden finns på baksidan av Yale Smart Outdoor Camera.

 • Hur många videoklipp kan lagras i det lokala lagringsutrymmet i Yale Smart Outdoor Camera?

  Yale Smart Oudoor Camera har cirka 3-4 dagars videolagring om den är inställd på 720p, 20 klipp per dag, 10 sekunder långa.

  Om kameran är inställd på att spela in i 1080P är lagringsgränsen cirka 2 dagar.

 • Jag får många aviseringar från kameran, hur kan jag justera detta för att säkerställa att jag bara får nödvändiga aviseringar?

  Du kan anpassa rörelsedetekteringen i Yale Home-appen under Husinställningar >Välj kamerainställningar>Inställningar för rörelsedetektering . Du kan justera så att endast människor detekteras och även justera rörelsedetekteringens känslighet. Du kan också justera tiden för återaktivering av rörelsedetektering under Avancerad inställning > Tid för återaktivering av rörelse, och öka tiden från "av" till 60 sekunder. Detta kommer att minska antalet varningar i koncessionen.

 • Har Yale Smart Outdoor Camera mörkerseende?

  Ja, mörkerseende finns upp till en räckvidd på 6 meter.

 • Hur kontrollerar jag batterinivån på min kamera?

  Batterinivån visas i avsnittet Inställningar i Yale Home-appen under enhetsinformation, och den visas i procent.

 • Vad är den förväntade batteritiden för Yale Smart Outdoor Camera?

  Detta beror på användning och aktiverade funktioner som rörelsedetektering, spotlight etc. Ett fulladdat batteri ger ungefär 4-6 månaders användning.

 • Vad är batteriets laddningstid?

  Det tar cirka 5-6 timmar att ladda Yale Smart Outdoor Camera helt om batteriet är urladdat med en 2 Amp-laddare.  Med en 1 Amp-laddare kan det ta ca 1 timme längre.

 • Vad har Yale Smart Outdoor Camera för IP-klassning?

  IP65.

 • Hur startar jag om min Yale Smart Outdoor Camera?

  Du kan göra detta från inställningsmenyn i Yale Home-appen eller via själva Yale Smart Outdoor-kameran. 

  Från Yale Home-appen: Tryck på kugghjulsikonen för att navigera till inställningssidan, rulla ner till Verktyg och välj Starta om enhet. Detta startar om kameran på distans, kameran börjar blinka grönt när den har startats om. 

  Från Yale Smart utomhuskamera: På Yale Smart Outdoor Camera måste du använda ett säkerhetsnål eller en nål och trycka på den lilla knappen som finns bredvid strömbrytaren under gummilocket längst ned på enheten. Tryck på knappen i en sekund och släpp. När omstarten är klar blinkar den främre LED-lampan grönt igen.

 • Hur utför jag en hårdvaruåterställning av Yale Smart Outdoor Camera?

  En hårdvaruåterställning återställer Yale Smart Outdoor Camera till fabriksinställningarna men bibehåller den befintliga registreringen till en nuvarande användares Yale Home-konto. 

  Under gummilocket på undersidan av Yale Smart Outdoor Camera hittar du en knapp, tryck och håll ned knappen i + 12 sekunder, du hör ett pip, du kan släppa knappen och kamerans LED kommer att följa en sekvens av gröna och röda LED-blixtar. En konstant grön blinkning indikerar att kameran har återställts och startats om.

  Om Yale Smart utomhuskamera har kopplats till ett Yale Home-konto före återställningen, tar återställningen av hårdvaran inte bort kameran från ekosystemet, data och inspelad video kommer att finnas kvar i Yale Home-appen/molnet samt kamerans registrering till det aktuella användarkontot. Efter en fabriksåterställning av hårdvaran kan kameran anslutas igen till ett nytt WiFi-hemnätverk, dock endast med samma användarkonto som den för närvarande är registrerad på. För att ansluta Yale Smart utomhuskamera till ett nytt användarkonto måste det ägarkonto som är kopplat till kameran ta bort (avinstallera, avregistrera) enheten från Yale Home-appen. Detta gör du i Yale Home-appen genom att gå till Inställningar>Hjälpmedel>Ta bort enhet. 
  Detta innebär t.ex. att en stulen kamera inte kan kopplas till och registreras på ett nytt konto.