Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Felsökning av din Yale Smart Outdoor Camera

Felsökning FAQ


 • Min Yale Smart Outdoor Camera ansluter inte till mitt Wi-Fi-nätverk?

  Kontrollera att din router använder frekvensen 2,4vGHz, Yale Smart Video Doorbell har inte stöd för 5 GHz Wi-Fi-nätverk.

 • Min Yale Smart Outdoor Camera kopplas bort från mitt Wi-Fi-nätverk, varför?

  Försök att flytta din Yale Smart Video Dörrklocka och router närmare varandra. Om du använder ett mesh-nätverk ska du se till att enheten ansluter till närmaste mesh-nod.
 • Jag har glömt mitt användar-/kontolösenord till Yale Home-appen?

  Du kan återställa ditt lösenord i appen genom att välja funktionen "Glömt lösenord" på inloggningsskärmen, eller alternativt via länken till onlineportalen för kontohantering, klicka här

 • Batteritiden motsvarar inte mina förväntningar?

  Om du har din kamera riktad mot ett mycket trafikerat område kan detta påverka batteritiden. För att förbättra detta kan du ändra inställningarna för rörelsekänslighet eller välja att bara upptäcka objekt och inte all rörelse. Det finns också ett alternativ för att försöka rikta kameran så att den bara ser det önskade området och försöker undvika gator i bakgrunden. I Yale Home-appen kan du justera bilddetekteringszonen i enlighet med detta.  Utetemperaturen är också något som påverkar batteritiden, i mycket kalla miljöer kommer batteriet att laddas ur snabbare. En annan aspekt är Wi-Fi-anslutningen, om anslutningen är dålig kommer det också att ha en negativ inverkan på batteritiden.

 • Hur startar jag om min Yale Smart Outdoor Camera?

  Omstarten är en strömcykel för Yale utomhuskamera.Du kan göra detta från inställningsmenyn i Yale Home-appen eller via själva Yale Smart Outdoor-kameran. 

  Från Yale Home-appen: Tryck på kugghjulsikonen för att navigera till inställningssidan, bläddra ner till Verktyg och välj Starta om enheten. Detta startar om kameran på distans, kameran börjar blinka grönt när den har startats om. 

  Från Yale Smart utomhuskamera: På Yale Smart Outdoor Camera måste du använda ett säkerhetsnål eller en nål och trycka på den lilla knappen som finns bredvid strömbrytaren under gummilocket längst ned på enheten. Tryck på knappen i en sekund och släpp sedan, när omstarten är klar blinkar den främre LED-lampan grönt igen.

 • Hur utför jag en hårdvaruåterställning av Yale Smart Outdoor Camera?


  En hårdvaruåterställning återställer Yale Smart Outdoor Camera till fabriksinställningarna men bibehåller den befintliga registreringen till en aktuell användares Yale Home-konto. 

  Under gummilocket på undersidan av Yale Smart Outdoor Camera hittar du en knapp, tryck och håll ned knappen i + 12 sekunder, och du kommer att höra ett pip, du kan släppa knappen och kamerans LED kommer att följa en sekvens av gröna och röda LED-blixtar. En konstant grön blinkning indikerar att kameran har återställts och startats om.

  Om Yale Smart utomhuskamera har kopplats till ett Yale Home-konto före återställningen, tar återställningen av hårdvaran inte bort kameran från ekosystemet, data och inspelad video kommer att finnas kvar i Yale Home-appen/molnet samt kamerans registrering till det aktuella användarkontot. Efter en fabriksåterställning av hårdvaran kan kameran anslutas igen till ett nytt WiFi-hemnätverk, dock endast med samma användarkonto som den för närvarande är registrerad på. För att ansluta Yale Smart utomhuskamera till ett nytt användarkonto måste det ägarkonto som är kopplat till kameran ta bort (avinstallera, avregistrera) enheten från Yale Home-appen. Detta gör du i Yale Home-appen genom att gå till Inställningar>Hjälpmedel>Ta bort enhet. 
  Detta innebär t.ex. att en stulen kamera inte kan kopplas till och registreras på ett nytt konto.