Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Felsökning av din Yale Smart Video Dörrklocka

Här hittar du svaren om Felsökning av din Yale Smart Video Dörrklocka

Felsökning FAQ


 • Min Yale Smart Video Doorbell ansluter inte till mitt Wi-Fi-nätverk?

  Kontrollera att din router använder frekvensen 2,4vGHz, Yale Smart Video Doorbell har inte stöd för 5 GHz Wi-Fi-nätverk.

 • Min Yale Smart Video Dörrklocka kopplas bort från mitt Wi-Fi-nätverk, varför?

  Försök att flytta din Yale Smart Video Dörrklocka och router närmare varandra. Om du använder ett mesh-nätverk ska du se till att enheten ansluter till närmaste mesh-nod.
 • Jag har glömt mitt användar-/kontolösenord till Yale Home-appen?

  Du kan återställa ditt lösenord i appen genom att välja funktionen Glömt lösenord på inloggningsskärmen.

  eller alternativt via länken till onlineportalen för kontohantering här

 • Batteritiden på Yale Smart Video Doorbell motsvarar inte mina förväntningar?

  Om du har din Yale Smart Video Doorbell riktad mot ett mycket trafikerat område kan detta påverka batteritiden. För att förbättra detta kan du ändra inställningarna för rörelsekänslighet eller välja att bara upptäcka objekt och inte all rörelse. Det finns också ett alternativ för att försöka rikta kameran så att den bara ser det önskade området och försöker undvika gator i bakgrunden. I Yale Home-appen kan du justera bilddetekteringszonen i enlighet med detta.  Utetemperaturen är också något som påverkar batteritiden, i mycket kalla miljöer kommer batteriet att laddas ur snabbare. En annan aspekt är Wi-Fi-anslutningen, om anslutningen är dålig kommer det också att ha en negativ inverkan på batteritiden.

 • Efter att ha installerat min Yale Smart Video Doorbell, ger den gamla mekaniska ringklockan ifrån sig ett surrande ljud?

  Detta indikerar att den mekaniska ringklockan inte har kopplats bort från strömförsörjningen, vilket resulterar i att den vibrerar eller surrar eftersom ström fortfarande passerar genom den.

  Koppla bort det mekaniska klockspelet och koppla förbi strömmen med hjälp av den medföljande säkringen. För att granska denna process, gå till inställningsmenyn för Yale Smart Doorbell i Yale Home-appen (nås genom att trycka på den lilla kugghjulsikonen), rulla ner till installationsguider och välj instruktionerna när du ansluter enheten till elnätet och titta på videor och bilder i appen. 

  Alternativt kan du klicka här för att se videon om hur du installerar din Yale Smart Video Doorbell.

 • Hur startar jag om min Yale Smart Video Doorbell?

  Om du startar om enheten kopplas det interna batteriet bort tillfälligt.

  Du kan starta om från inställningsmenyn i Yale Home-appen eller göra det via Yale Smart Video Doorbell själv. 

  Från Yale Home-appen: Tryck på kugghjulsikonen för att navigera till inställningssidan, rulla ner till Verktyg och välj Starta om enheten. Detta startar om enheten på distans, dörrklockans yttre ring börjar blinka grönt när den har startats om. 

  Från Yale Smart Video Dörrklocka: På Smart Video Doorbell måste du använda säkerhetsnålen i metall (medföljer i förpackningen) eller en nål för att trycka på den lilla knappen som sitter bredvid strömbrytaren på enhetens baksida.

 • Hur utför jag en hårdvaruåterställning av Yale Smart Video Doorbell?

  En hårdvaruåterställning återställer Smart Video Doorbell till fabriksinställningarna, men bibehåller befintlig registrering till ett aktuellt användarkonto. På baksidan av Yale Smart Video Doorbell hittar du på/av-knappen, tryck och håll in den här knappen i cirka 12 sekunder, du hör ett pip, nu kan du släppa knappen. LED-ringen runt dörrklockans knapp blinkar rött/grönt, förblir släckt i en sekund följt av ett stadigt blinkande grönt ljus, detta indikerar att dörrklockan har återställts och startats om.

  Om Yale Smart Video Doorbell har tilldelats ett användarkonto tar fabriksåterställningen inte bort enheten från ekosystemet, data och inspelade videor kommer att finnas kvar i Yale Home-appen/molnet samt kamerans registrering till det befintliga användarkontot. Efter en fabriksåterställning av hårdvaran kan enheten konfigureras igen för ett nytt hem eller Wi-Fi-nätverk, men endast med hjälp av det befintliga ägarkontot som den är registrerad på. Detta innebär t.ex. att en stulen kamera inte kan kopplas in och registreras på ett nytt konto.  

  För att konfigurera Yale Smart Video Doorbell till ett nytt användarkonto måste det ägarkonto som är kopplat till enheten avregistrera enheten (INSTÄLLNINGAR> TILLÄGG> REMOVE DEVICE ) i Yale Home-appen.