Support för Yale SR Alarm

Kom igång med Yale SR Alarm

FAQ – Kom igång

 • Kan Yale Smart Living Hub hängas på väggen?

  Ja, det ingår ett fäste för detta.

 • Kan jag installera mitt Yale Easy Fit hemlarm själv?

  Alla komponenter i larmpaket är förprogrammerade och det är bara aktivera batterierna som bifogas i paketet.
  Testa alla funktioner vid köksbordet och skruva sedan ihop delarna. Ingen kabeldragning eller elektriska installationer behöver göras.
 • Kan jag aktivera larmet via mitt Yale Doorman?

  Ja, När du lämnar hemmet håller du stjärnknappen när du låser dörren. Efter några sekunder kommer ljudet för att ange kod. Ange en giltig användarkod och alarmet aktiveras.När du kommer hem låser du upp som vanligt. Larmet kommer att inaktiveras medans dörren låses upp.
 • Vilka verktyg behöver jag för att installera Yale Easy Fit hemlarm?

  En mindre stjärnmejsel och/eller en borrmaskin, beroende på om produkterna ska monteras på hårda väggar där plugg behövs.
 • Kan jag ha flera Yale Doorman anslutna till samma hubb?

  Hubben stödjer upp till sex elektroniska lås. Användarkoder och taggar fungerar på alla lås som är kopplade till samma hubb.
 • Vilken Yale-app ska jag använda?

  När du installerar ett Yalelarm med Yale Smart Living Hub använder du Yale Smart Living Alarm-appen. Denna är tillgänglig för Apple iOS och Android.

Använd Yale SR Alarm

FAQ – Använd

 • Var får jag ett meddelande om en larmenhet får en låg batterinivå?

  Den orangea dioden på hubben tänds och du hör ett återkommande pip. I appen ser du vilken enhet som har en låg batterinivå.

 • Hur kan Yale Doorman bli en del av systemet?

  Det elektroniska dörrlåset, Yale Doorman, kan anges som en del av Yale Smart Living Alarm. På så sätt kommer du alltid att ha tillgång till ditt lås - oavsett var du befinner dig i världen (kräver tillgång till Internet).Du kan se status, använda låset och ändra inställningar via appen.Om du har valt att aktivera larmlösningen i Yale-systemet kan du använda knappsatsen på Yale Doorman för att aktivera och inaktivera larmet. Yale Smart Living Hub stöder upp till sex elektroniska lås. Användarkoder och taggar fungerar på alla lås som är länkade till samma hubb. Yale Doorman har en plats för låsmodul under batteriluckan, för att kommunicera med Yale Smart Hub måste låset nyttjas med modulen som är avsedd för detta.

 • Hur ofta måste jag byta batterier på larmkomponenterna?

  Det beror på typ och användning, men enheterna har ungefärlig batteritid på 12 - 18 månader.

 • Hur länge kommer sirenen tjuta om larmet utlöses?

  Sirenen kommer att tjuta i 3 minuter, registreras det en ny händelse efter detta så aktiveras sirenen på nytt.

 • Hur meddelas jag om larmet utlöses?

  Du väljer det själv i appen. Du kan välja mellan e-post, push-meddelanden från appen eller - mest tillämpliga - SM

 • Vad händer om jag förlorar min internetuppkoppling?

  Larmet fortsätter att vara i det läge det var i innan internetanslutningen bröts. Du kommer inte att kunna få någon notis från larmet om det skulle bli utlöst under denna tid.

 • Kan jag ha flera användare i systemet?

  Ja, du lägger till fler användare i appen. Observera att du måste vara inloggad med huvudkontot för att ha rätt att göra det. Välj Inställningar - Användare - Kontohantering.

 • Vad är det maximala avståndet för en rörelsesensor för att kunna upptäcka en rörelse?

  En rörelsedetektor upptäcker rörelser på upp till 12 meter bort. Synfältet är 110 grade

 • Hur ändrar jag kod på knappsatsen?

  Du gör detta via appen.  Inställningar - Larminställningar - PIN-kodsinställningar för knappsats.

 • Hur tar jag bort en enhet från mitt system?

  Du gör det från appen. Gå till enhetslistan och svep enheten som du vill ta bort till vänster, välj sedan radera.

Felsök Yale SR Alarm

 • Var får jag ett meddelande om en larmenhet får en låg batterinivå?

  Den orangea dioden på hubben tänds och du hör ett återkommande pip. I appen ser du vilken enhet som har en låg batteriniv

 • Varför säger låset "Frånkoppling misslyckades, larmet kan fortfarande vara på". Det tar också några sekunder för Doorman att låsa upp?

  Detta kan du lösa genom att följa dessa instruktioner: Gå ut, stäng och lås dörren. När dörren har låsts in trycker du på stjärnknappen och håller den intryckt. Håll den intryckt tills dess att du fått två pip. Släpp sedan stjärnknappen och ange din användarkod och bekräfta med stjärnknappen. Vänta ungefär en halv minut, lås upp dörren normalt, * – användarkod – *. Nästa gång dörren låses upp, bör tidsfördröjningen och alla röstmeddelanden vara borta.
 • Varför tar det så lång tid för Yale Doorman att låsa upp?

  Om larmet är på är det helt normalt. När Yale Doorman låser upp och larmet frånkopplas skickar Doorman ett kommando till Yale Smart Living Hub för att stänga av larmet. För att larmet ska ha tid att inaktiveras innan du kliver in, så är det en viss fördröjning.
 • Jag har precis lagt till Yale Doorman i Yale Smart Living Alarm. Jag kan låsa via appen, men inte låsa upp, varför fungerar inte min kod längre?

  Masterkoden som används under installationsprocessen när Yale Doorman ansluter till Yale Smart Hub försvinner när installationen är klar. Om du har registrerat andra användarkoder på låset före integrationen, kommer dessa också att vara borta.
  Under installationsprocessen genereras en ny användarkod, och det är denna som hädanefter gäller som användarkod. Om du har glömt eller vill ändra detta, gör du det enkelt på följande sätt. Välj Inställningar - Låsinställningar - Inställningar för användarkod till lås. Välj sedan användaren på rad 1 och ändra kod och, om tillämpligt, namn för den här användaren.
  Vi rekommenderar att alla användare av låset har sin egen unika användarkod. Sedan kan du skilja dem från varandra i historiken (händelseloggen). Från samma plats i appen enligt beskrivningen ovan kan du lägga till fler användare. Systemet stöder högst 20 låsanvändare: 10 med användarkod + 10 med nyckelchip.
 • Varför går larmet så fort jag öppnar dörren?

  Sannolikt så har du en magnetkontakt på dörren som är felaktigt inställd. Denna behöver ställas in till läge 'Ingångszon' och få tidsfördröjning. 
 • Yale Smart Living Hub kan inte ansluta till Internet. Vad kan jag göra åt det?

  Yale Smart Living Hub kan inte ansluta till Internet. Vad kan jag göra åt det?
  Kontrollera först att andra enheter som är anslutna till samma router har webbåtkomst. Gör sedan en omstart av Yale Smart Living Hub. Om detta inte hjälper kontrollerar du att nätverksportarna 5222 och 8765 är öppna för Smart Hub.
 • Varför blinkar det ett orange ljus på min rörelsesensor?

  Den orangea lampan blinkar när batteriet aktiveras under installationen. Det kommer också att blinka då sensorn upptäcker en rörelse.
 • Yale Smart Living Hub piper var 30:e sekund och den orangea dioden tänds. Vad betyder detta och hur kan jag stänga av pipen?

  Det här kan betyda två saker. Antingen har larmet utlösts eller så är det något fel i systemet. Troligt orsak för det senare alternativet är låg batterinivå. I appen ser du vilken enhet som det gäller. Om du vill stänga av pipet kan du inaktivera enheten med låg batterinivå, tills dess att du har möjlighet att byta batterier.
 • Jag får ständigt övervakningsfel. Vad är fel?

  Kontrollera att alternativet "Övervakning av anslutna enheter" är inaktiverat. Detta kan hittas från huvudmenyn genom att välja Inställningar - Larminställningar - Systeminställningar - Allmän konfiguration.
 • Min kod till den externa knappsatsen fungerar bara när jag aktiverar larmet, men inte när jag ska inaktivera. Varför det?

  Detta beror på att knappsatsen inte har initierats. Du löser detta på följande sätt: 1. Ta bort knappsatsen från systemet 2. Tryck på den vänstra panikknappen  och ange koden "0000" 3. Lampan på knappsatsen blinkar nu 4. Tryck nu på den vänstra panikknappen och sedan 7. 5. Tryck sedan på knappen inaktivera larm två gånger 6. Sätt tillbaka kodtangentbordet i systemet
 • I min app står det att batteriet saknas, vad betyder det?

  Anledningen till detta är att backup-batteriet i hubben inte är aktiverat. Ta bort gummilocket på baksidan och aktivera batteriet med strömbrytaren.
 • Varför utlöser inte min rörelsedetektor larmet?

  En rörelsesensor registrerar inte rörelser i rummet förrän 2 minuter har passerat efter att alarmet har aktiverats. Vänta därför 2 minuter efter att alarmet har aktiverats innan du går in i rummet för att testa.

Support vid akuta problem

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste låssmed eller Yale Installer Partner. Givetvis kan du kontakta Teknisk support även vid akuta situationer. Vi försöker då att svara dig så fort som möjligt inom våra öppettider. Vi rekommenderar dig dock att kontakta en låssmed för snabbast hjälp utanför supportens öppettider.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.