FAQ om Yale Smart Keypad

Her finder du svarene på de mest stillede spørgsmål om Yale Smart Keypad. Hvis du ikke finder svar på det spørgsmål, du leder efter, kan du også prøve vores fejlfinding hjælp.

Fem ofte stillet spørgsmål om Yale Smart Keypad


Kan jeg installere tastaturet udendørs?

Ja, tastatureter designet og afprøvet til udendørs anvendelse. Vi har testet det under følgende driftstemperaturintervaller:

 • Driftstemperatur: (-25°Ctil 50°C)
 • Opbevaringstemperatur: (-30°Ctil 60°C)
 • Fugtighed under drift: 0 to 95 %

Hvad sker der, hvis jeg indtaster koden forkert for mange gange?

Hvis du indtaster koden forkert 7 gange, vil tastaturet gå i timeout, og du skal vente 5 minutter, før du kan indtaste en kode igen.

Hvor lang forventet levetid har batterierne?

Tastaturetdrives af to AAA-batterier.

Den forventede levetid er 3 måneder.

Hvad gør jeg, hvis jeg når min kodegrænse?

Det maksimale antal koderer 220 unikke koder.

Når denne grænse nås, skal nogle af de eksisterende koder fjernes for at give plads til nye.

Efter sletning af en kode, er det en god idé at opdatere nøgleringen for at implementere de foretagne ændringer.

Hvad er enkelttrykslåsning (One-Touch Locking)?

Tastaturet har mulighed for aktivering af enkelttrykslåsning (One-Touch Locking), hvilket betyder, at du kan låse ved blot at trykke på Yale-knappen.

Som standard er notifikationer om enkelttrykslåsning (One-Touch Locking) slået fra, men disse notifikationer kan aktiveres under Indstillinger.

.

FAQ

 • Hvad er enkelttrykslåsning One-Touch Locking?

  Yale Smart Keypad har mulighed for aktivering af enkelttrykslåsning (One-Touch Locking), hvilket betyder, at du kan låse din smart lås ved blot at trykke på Yale-knappen nederst på tastaturet.

  Som standard er notifikationer om enkelttrykslåsning (One-Touch Locking) slået fra, men disse notifikationer kan aktiveres under Enhedens Indstillinger (Keypad Settings).

  BEMÆRK: Notifikationer om enkelttrykslåsning (One-Touch Locking) vil kun blive modtaget af den person, som har opsat dem, og du skal have en Yale Connect Wi-Fi Bridge for at modtage dem.

 • Hvor mange unikke koder, kan jeg have på Smart Keypad?

  Yale Smart Keypad giver adgang til op til 220 unikke 4-til 6-cifrede koder, der gemmes i det smarte produkt, som tastaturet er tilknyttet.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg når min kodegrænse

  Det maksimale antal koderer 220 unikke koder. Når denne grænse nås, skal nogle af de eksisterende koder fjernes for at give plads til nye. Efter sletning af en kode, er det en god idé atopdatere nøgleringen for at implementere de foretagne ændringer.

 • Hvordan sletter jeg adgangskoder?

  Tastaturets ejere kan slette eller opdatere adgangskoder fra Yale Home-appen. Hvis du vil ændre adgangskoder for specifikke gæster, eller slette dem, skal du åbne appen og gå til tastaturets gæsteliste (Guest List). Find den gæst, hvis kode du ønsker at ændre, og markér den.

  Vælg derefter adgangskoden og enten REDIGÉR ADGANGSKODE (EDIT ENTRY CODE) (blå knap) for at foretage ændringer eller DEAKTIVÉR ADGANGSKODE (DEACTIVATE ENTRY CODE) (hvid knap) for at slette adgangskoden.

 • Hvodan finder jeg koden til nulstilling af Yale Smart Keypad?

  Nulstilling af et tastatur vil slette alle de adgangskoder, som er knyttet til dette tastatur. Hvis du ønsker at nulstille dit tastatur, skal det ske som en sidste udvej. En gendannelse til fabriksindstillinger af dit tastatur vil resultere i sletning af samtlige koder, som er knyttet til tastaturet. Hvis du mener, at en gendannelse til fabriksindstillinger er den eneste mulige løsning, skal du først ophæve tastaturets forbindelse til låsen på serveren:

  1. Åbn Yale Home-appen

  2. Gå til menuen Enhedens Indstillinger (Keypad Settings)

  3. Vælg FRAKOBL (DISCONNECT) for at fjerne tastaturet fra låsen

  4. Denne handling udløser, at systemet sender dig en unik nulstillingskode

  5. Indtast denne kode på tastaturet for at gennemføre nulstillingen

  BEMÆRK: Du skal være inden for tastaturets Bluetooth-rækkevidde for at frakoble enheden.

 • Hvor lang levetid har batterierne?

  Smart Keypad af to AAA-batterier. Den forventede levetid er 3 måneder.

 • Hvordan ved jeg, hvornår batterierne skal udskiftes?

  Når tastaturets batterier er ved at være flade, blinker tastaturet hurtigt rødt hvert 5. sekund. Batteriniveauet kan også kontrolleres i menuen Indstillinger (Settings) for det tilhørende tastatur i Yale Home appen.

 • Hvordan udskifter jeg batterierne i Smart Keypad

  Smart Keypad bruger to AAA-batterier. Vi anbefaler, at du udskifter begge batterier, hver gang du skifter batterier. Sådan fjernes og udskiftes batterierne i dit tastatur:

  1. Tryk på fligen i bunden af tastaturet for at frigøre det fra bagpladen

  2. Fjern bagbeklædningen og batterierne

  3. Indsæt 2 friske AAA-batterier

  4. Klik tastaturet tilbage på plads på bagpladen

 • Hvad betyder lysaktiviteten på Smart Keypad?

  Tastaturet har følgende former for lysaktivitet:

  Langsomt pulserende rød LED: Installeringstilstand

  Denne tilstand varer i 30 minutter, og derefter slukker den, hvis tastaturopsætningen ikke blev afsluttet. Fjern og genindsæt et af batterierne, hvis du ønskerat sætte tastaturet i installeringstilstand igen.

  Pulserende LED’er efter kodeindtastning: Etablerer Bluetooth-forbindelse

  Dette varer i 30 sekunder. Hvis tastaturet ikke kan oprette en Bluetooth-forbindelse til låsen, holder LED’erne op med at pulsere; derudover sker der intet.

  Hurtigt blinkende LED: Batteriniveauet er lavt

  Hvis batterierne i tastaturet er ved at være flade og skal udskiftes, blinker hele tastaturet hurtigt rødt hvert 5. sekund. LED’erne holder op med at pulsere, så snart batterierne er blevet udskiftet med friske batterier.

 • Hvor finder jeg Smart Keypads serienummer?

  Information om dit tastatur, som f.eks. serienummer, kan findes i Yale Home-appen. Følg denne procedure for at finde tastaturets serienummer:

  1. Åbn Yale Home appen

  2. Vælg huset i din nøglering

  3. Klik på fanen Indstillinger (Settings) nederst på skærmen

  4. Vælg tastaturet for at åbne enhedens indstillingsmenu

  5. Tastaturets serienummer vises under Enhedens Indstillinger (Keypad Settings).

  6. Alternativt kan du finde serienummeret på bagsiden af enheden

 • Hvordan kan jeg midlertidigt deaktivere Yale Smart Keypad?

  Hvis du får behov for midlertidigt at deaktivere dit tastatur, kan du få hjælp i denne artikel. Du skal være inden for tastaturets Bluetooth-rækkevidde for at gennemføre nedenstående procedure:

  1. Åbn Yale Home-appen.

  2. Vælg den relevante lås i din nøglering.

  3. Vælg indstillings tandhjulet på låsecirkelskærmen.

  4. I menuen Indstillinger (Settings) vælger du Enhedens Indstillinger (Keypad Settings).

  5. Sæt Tastatur aktiveret (Keypad Enabled) til OFF.

  6. Tastaturet er nu deaktiveret. Hvis du vil genaktivere det, gennemfører du ovenstående procedure igen, og sætter Tastatur aktiveret (Keypad Enabled) til ON.

  BEMÆRK: Enkelttrykslåsning (One-Touch Locking) vil også være deaktiveret, når du har deaktiveret tastaturet.

 • Hvordan frakobler jeg Smart Keypad fra min smart lås?

  Du skal være inden for tastaturets Bluetooth-rækkevidde for at frakoble enheden. Vær opmærksom på, at frakobling af et tastatur fra låsen også vil fjerne de adgangskoder, som er knyttet til tastaturet. Hvis du ønsker at frakoble dit tastatur, skal du gøre følgende:

  1. Tryk på tandhjulet på ikonlinjen og vælg Enhedens Indstillinger (Keypad Settings).

  2. Vælg Frakobl tastatur (Disconnect Keypad) (det kan være nødvendigt at rulle nedad på listen).

  3. Vælg Frakobl (Disconnect). Denne handling udløser, at systemet sender dig en unik nulstillingskode.

  4. Indtast koden og tryk på logoknappen for at gennemføre frakoblings proceduren.

 • Hvad betyder det, når Yale Smart Keypad summer?

  Tastaturet udsender enten 1 eller 2 summelyde. 1 summelyd betyder, at der blev indtastet en forkert kode. Gå til gæstelisten og kontrollér, om den korrekte kode er blevet indtastet. Kontrollér også tastaturindstillingerne for at sikre, at enheden er aktiveret. 2 summelyde betyder, at der er et kommunikationsproblem mellem tastaturet og dit smartprodukt. Hvis det sker, kan du blive nødt til at sætte enheden i installeringstilstand og gennemføre en fuld konfiguration

  Følg disse trin for at sætte tastaturet i installeringstilstand og genkonfigurere det.

  1. Før du påbegynder opstartsproceduren, skal du sikre dig, at baggrundslyset blinker

  2. Åbn Yale Home-appen og vælg de 3 streger til venstre; tryk derefter  Installer ny enhed (Set Up New Device)

  3. Scan QR-koden på bagsiden af tastaturet, når du bliver bedt om det

  4. Vælg Start installation (Start Setup) og følg anvisningerne på skærmen. Der vises en række skærmbilleder, i takt med at Yale Home-appen opretter forbindelse til dit tastatur og klargør det til brug. Som en del af processen vil dit tastatur downloade eventuelle nye firmwareopdateringer og spørge dig om, hvilken lås tastaturet skal knyttes til

  5. Vælg Fortsæt (Continue)

  Tillykke! Din Yale Smart Keypad er klar til brug.

 • Hvad sker der, hvis jeg trykker koden forkert for mange gange?

  Hvis du trykker koden forkert 7 gange, går dit tastatur i timeout, og du skal vente 5 minutter, før du kan indtaste en kode igen. 

 • Kan jeg installere Smart Keypad udendørs?

  Ja, tastatureter designet og afprøvet til udendørs anvendelse. Vi har testet det under følgende driftstemperaturintervaller:

  • Driftstemperatur: (-25°Ctil 50°C)

  • Opbevaringstemperatur: (-30°Ctil 60°C)

  • Fugtighed under drift: 0 to 95 %

Har du brug for mere hjælp?