Installere Yale Smart Keypad

Denne artikel beskriver proceduren for installation af Yale Linus tastatur samt dets opsætning i Yale Home appen. Før installationen starter, kan du blive bedt om at opdatere firmwaren i din lås.  

Trin for trin installationens guide

Trin 1. Fjern tastaturets bagplade


Tryk fligen på bagsiden af tastaturet ned for at tage bagpladen af.

Trin 2. Afmærk huller på væggen til boring


Brug vaterpasset til at placere bagpladenpå væggen. Tag kuglepennen eller en af de medfølgende skruer og pres den hårdt igennem midten af de to gummipakninger. Afmærk derefter hullerne. Bor ikke gennem gummipakninger.

Trin 3. Bor hullerne


Brug et bor med en størrelse og type som angivet i boretabellen. Bor huller på de to steder, du har afmærket med kuglepennen.

Trin 4. Montér klæbepudenpå bagsiden af tastaturet


Træk den ene side af afdækningen af. Anbring omhyggeligt klæbepuden på bagsiden af bagpladen.

Trin 5. Sæt bagpladenfast på væggen


Sæt bagpladen omhyggeligt fast på væggen vha. klæbepuden. Skru derefter de to skruer ind i væggen gennem de huller, du har lavet i bagpladen.

Trin 6. Sæt Yale Linus Tastaturpå bagpladen


Fjern isoleringsstrimlen fra batterierne indvendigt i tastaturet. Hægt toppen af tastaturet på toppen af bagpladen, og vip det nedad mod bunden, indtil der lyder et klik.

Trin 7. Opsæt tastatuet med Yale Home App


Du skal være inden for Bluetooth afstand af dit tastatur og have downloadet Yale Home App. Bemærk, at du skal være ejer af produktet, som du skal tilføje tastaturet til, for at kunne opsætte det.

Følg disse trin

  1. Åbn Yale Home App og gå til Hjem

  2. Vælg tastaturet for at gå til indstillinger

  3. Vælg frakobl tastaturet og derefter den blå Frakoble knap

 

Når dette er gjort, modtager du en nulstillingskode på din telefon. Når du har modtaget den, skal du trykke på logo knappen på tastaturet. Appen vil spørge, om tastaturet blinker rødt. Vælg Ja eller Nej. Hvis tastaturet blinker rødt, kan du fortsætte opsætningen ved at følge instruktionerne på skærmen. Hvis det ikke blinker rødt, skal du gentage trinene.

Hvis du ikke kan få tastaturet til at blinke rødt, kan du prøve at tage batteriet ud og ind igen, og derefter indtaste nulstillingskoden igen. Hvis det ikke virker, så tag kontakt til vores Yale support.

Hvis du ikke kan finde tastaturet i appen, skal du nok sætte det op igen. Gå til tastatur installations vejledning og følg trinene.

Har du brug for mere hjælp?