Yale Doorman L3S fejlfinding

Hvis din Yale Doorman L3S ikke fungerer korrekt, er der en række trin, du kan tage. Du kan lave en låsetest eller forskellige typer fejlfinding og finde ud af, hvordan du får din Yale Doorman L3S til at fungere korrekt.

De fem mest stillede spørgsmål omkring fejlifinding af Yale Doorman L3S

  Skift masterkode - sådan gør du det!

  Fjern et batteri, tryk og hold knappen nede, indsæt batteriet og vent på låsens hilsen. Slip knappen.

  Du skal bruge en papirclips eller blyant for at få adgang til knappen.

  Hvis du har tilsluttet din Yale Doorman til Yale Home app, bruger du ikke en traditionel masterkode. Låsen programmeres derefter ved hjælp af appen.

  Hvis du ikke har tilsluttet din lås til Yale Home app, og du kender din masterkode, kan du ændre masterkoden via menupunkt 2 på tastaturet.

  Hvis du IKKE kender din masterkode, skal du først nulstille din Yale Doorman L3S til fabriksindstillinger.

  Hvordan tester jeg, om låsen fungerer korrekt?

   

  1: Med åben dør: 

  • tryk og hold den lille hjælpefalle over riglen inde, så springer riglen ud, og du kan nu låse med * eller ved at dreje vrideren.
  • Fungerer låsen korrekt på denne måde, er det formentlig noget i dørmiljøet, der gør, at låsen ikke kan låse.
  • Det er højst sandsynligt fordi, at afstanden mellem slutblikket og dørkarmen er for stor. Afstanden mellem døren og karmen være maksimal 5 mm (anbefalede afstand er 3 mm). 

  2: Kan den stadig ikke låse:

  • Kontrollér om afstanden mellem døren og karmen skal være maksimal 5 mm (anbefalede afstand 3 mm).
  • Kontrollér at kablerne ikke har taget skade.
  • Kontrollér at stikkene sidder i, og at stiften i stikkene ikke har taget skade.

  Hvordan gendanner jeg Yale Doorman L3S fabriksindstillinger?

  Der kan være flere grunde til, at du ønsker at gendanne din Yale Doormans fabriksindstillinger.

  Det kan for eksempel være fordi:

  • Du er flyttet i en bolig, hvor der allerede er en Yale Doorman L3S monteret, og du ønsker at slette den tidligere ejers indstillinger, koder og nøglebrikker, for at registrere dine egne.
  • Eller du ønsker ikke længere at bruge den nuværende appløsning og vil skifte til et andet integreret system for at styre din Yale Doorman L3S. 

  Sådan udføres nulstilling :

  Når du har tilsluttet din lås til Yale Home appen, skal du nulstille låsen via appen i indstillingsmenuen, vælg den rigtige lås, hvis du har flere, og vælg fabriksindstilling. Hvis du aldrig har tilsluttet din Yale Dooman L3S til Yale Home, skal du lave en nulstilling til fabriksindstillinger med knappen under batteridækslet. Fjern et batteri, hold knappen inde, indsæt batteriet, og vent på låsens hilsen. Slip knappen. Du har brug for en papirclips eller pen for at få adgang til knappen.

  Hvorfor kommer min Yale Doorman L3S med en alarm, selvom døren er lukket?

  Anbefalet afstand til karm er 3 mm.

  I løbet af foråret og efteråret kan meget hurtigt skiftende udendørstemperaturer få din dør til at flytte sig, hvilket igen kan få afstanden til karmen til at øges.

  Juster derfor om nødvendigt dørspalten ved hjælp af hængslerne eller skiverne til slutblikket.

  Dørgabet bliver aldrig mere end maks. 5 mm.

  Får jeg nogen indikation på, at låsen ikke kunne låses?

  Ja, låsen vil sige en lyd og blinke. Hvis du har tilsluttet låsen med Yale Home app, kan du også se en log over dette i appen. 

Feljlfinding FAQ Yale Doorman L3S


 • Masterkoden virker ikke/Behov for at ændre masterkoden - godt at vide!

  Når du skal ændre din masterkode, er der et par ting, du skal huske på for Yale Doorman L3S

  Skift masterkode for lås forbundet med Yale Home App/partner app:

  Hvis din Yale Doorman L3S er sat op i din app, bruger du ikke en traditionel masterkode direkte i låsen. I stedet programmeres låsen ved hjælp af appen.

  Vigtigt: Masterkode, adgangskoder og nøglebrikker nulstilles ved integration til app, hvis du har indstillet disse i låsen før. Start derfor ALTID med appen. Dette gælder uanset, om det er Yale Home App eller nogen af vores partner apps.

  Se videoer om, hvordan du Konfigurere L3S i Yale Home App

  Skift masterkode for låse der ikke er forbundet til Yale Home App:

  Når du ikke har tilsluttet din Yale Doorman L3S til appen endnu, eller agter at gøre det, og du kender din masterkode, skal du ændre masterkoden via menupunkt 2 på tastaturet. Du kan også vælge en ny masterkode under en fabriksnulstilling.

  Men hvis du ikke kender din masterkode, skal du først nulstille din Yale Doorman L3S til fabriksindstillingerne:

  Hvis du aldrig har tilsluttet din Yale Dooman L3S til Yale Home, skal du foretage en fabriksnulstilling med knappen under batteridækslet.
  Fjern et batteri, tryk og hold knappen nede, indsæt batteriet og vent på låsens hilsen. Slip knappen. Du skal bruge en papirclips eller blyant for at få adgang til knappen.

  Men hvis du har tilsluttet din lås til Yale Home-appen, skal du nulstille låsen ved hjælp af appen i menuen "låsindstillinger", vælge den korrekte lås, hvis du har flere, og vælge fabriksnulstilling. Masterkoden er dog ikke længere nødvendig, hvis du har til hensigt at fortsætte med at bruge Yale Home.

 • Kan ikke slå alarm til via tastaturet (Integreret lås)

  For at slå alarm via tastaturet skal du muligvis opdatere din lås, det gør du via Yale Home.

  Nulstil Yale Doorman L3S

  Hvis låsen er integreret via modul, skal du først nulstille låsen, det vil sige tage modulet og et batteri ud og derefter holde reset-knappen nede, som er under batteridækslet. Sæt derefter batteriet i igen, vent på instruktioner fra låsen og vælg en ny masterkode. Du finder en mere detaljeret vejledning i manualen.

  Opdater låsen

  Når du skal integrere låsen med Yale Home, se venligst instruktionsvideoer om, hvordan du gør dette her eller følg manualen.

  Når du har integreret låsen og opdateret låsens firmware, kan du udføre en fabriksnulstilling via "låsindstillinger" i Yale Home.

  Når du så har integreret låsen med dit alarmsystem, skulle du nu kunne slå alarm via tastaturet.

  Nu kan du indstille alarmen via tastaturet, ved at holde Unlock-knappen nede i tre sekunder (vent til låsen bipper), indtaste din brugerkode og afslutte med Unlock-knappen.

 • Temperaturændringer kan påvirke din dør, så Yale Doorman L3S ikke kan låses

  Om foråret og efteråret kan meget hurtigskiftende udetemperaturer få træværket i din dør til at udvide sig eller trække sig sammen, hvilket kan ændre afstanden til karmen. For at Yale Doorman skal fungere korrekt, skal afstanden mellem døren og karmen være maksimal 5 mm (anbefalede afstand er 3 mm). Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigt at justere afstanden. Ønsker du at flytte slutblikket ud, kan du købe underlagsplader i vores shop: Køb her

  • Afstanden mellem døren og karmen skal være maksimal 5 mm (anbefalede afstand 3 mm).
  • Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigt at justere afstanden. Dette kan du gøre ved at købe en ekstra underlagsplade til at lægge under slutblikket. Disse fås i 1 mm og 2 mm tykkelse.

  Kontroller, at stolpen på låsehuset er på linje med døren

  I nogle tilfælde er låsehuset ikke i niveau med dørbladet, som regel fordi fatningen i døren er dybere end tykkelsen af ​​låsehusstolpen og man i stedet bør justere låsehuset så det ligger kant mod kant med døren og ikke forsænket. Dette kan gøres ved at fjerne hele låsehuset og sætte noget bag "Ørerne" på "stolpen", altså bagved de øverste og nederste stjerneskruer, du ser, når døren er åben.

  Billedet nedenfor er et eksempel på, hvornår låsehuset er lidt forkert (røde pile), og hvornår låsehuset er korrekt placeret (grøn pil).

  Et tip kan være at bruge "møbelpoter, metalskiver eller papstykker" under stolpens ører/vinger, på denne måde er det nemt at justere niveauet på låsehuset. Sætter du møbelfødder under skruehullerne på låsehusstolpen, bør du kunne skrue møbelfødderne igennem. 

 • Hvordan tester jeg, at låsen virker korrekt?

  1. Med åben dør, tryk og hold den lille hjælpefalle over riglen inde, så springer riglen ud, og du kan nu låse med * eller ved at dreje vrideren. Fungerer låsen korrekt på denne måde, er det formentlig noget i dørmiljøet, der gør, at låsen ikke kan låse. Det er højst sandsynligt fordi, at afstanden mellem slutblikket og dørkarmen er for stor. Afstanden mellem døren og karmen være maksimal 5 mm (anbefalede afstand er 3 mm). 

  2. Kan den stadig ikke låse:

  • Kontrollér om afstanden mellem døren og karmen skal være maksimal 5 mm (anbefalede afstand 3 mm).
  • Kontrollér at kablerne ikke har taget skade.
  • Kontrollér at stikkene sidder i, og at stiften i stikkene ikke har taget skade.
 • Det er svært at lukke døren, efter jeg har installeret Yale Doorman. Kan jeg gøre noget ved det?

  Den medfølgende slutblik 1487-2 virker i de fleste tilfælde, hvis du har svært ved at lukke døren, når Yale Doorman er samlet, kan det være en idé at skifte til slutblik 1487-1.

  • Til Yale Doorman L3S Flex-varianten er begge varianter af slutblik inkluderet i pakken.
  • Til de øvrige varianter af Yale Doorman er det muligt at købe et dybere slutblik og/eller justeringsplade for at reducere afstanden til låsekassen.
  • Et andet tip er at smøre fallen og låsen med lidt låseolie et par gange om året, så de mekaniske dele glider lidt lettere. Det er et generelt råd til enhver Yale Doorman.
 • Hvordan nulstiller jeg Yale Doorman L3S til fabriksindstillinger?

  Af forskellige årsager kan det være nødvendigt at nulstille Yale Doorman L3S til fabriksindstillingerne. Det kan for eksempel skyldes:

  Du har overtaget et hjem med Yale Doorman L3S, og du vil slette den tidligere brugers indstillinger for at have fuld kontrol over koder og nøglebrikker, der har adgang til låsen.

  Du ønsker ikke længere at bruge den nuværende appløsning og vil skifte til et andet integreret system for at styre din Yale Doorman L3S.

  Sådan udføres nulstilling : Når du har tilsluttet din lås til Yale Home appen, skal du nulstille låsen via appen i indstillingsmenuen, vælg den rigtige lås, hvis du har flere, og vælg fabriksindstilling. Hvis du aldrig har tilsluttet din Yale Dooman L3 til Yale Home, skal du lave en nulstilling til fabriksindstillinger med knappen under batteridækslet. Fjern et batteri, hold knappen inde, indsæt batteriet, og vent på låsens hilsen. Slip knappen. Du har brug for en papirclips eller pen for at få adgang til knappen.

 • Jeg kan ikke låse min Yale Doorman L3S op, hvad gør jeg?

  Hvis du er på indersiden, kan du altid lave en nødåbning. Drej vrideren en kvart omgang. Enten højre eller venstre, afhængig af om du har en højre eller venstre dør. Skub samtidigt håndtaget ned, og døren åbnes.

  Hvis du er udenfor, så læs svaret på spørgsmålet "Hvad skal jeg gøre, hvis Yale Doorman L3S er stoppet med at fungere?" for fejlfindingstips.

 • Hvad gør jeg, hvis Yale Doorman L3S er holdt op med at fungere?

  Prøv at løse problemet i følgende rækkefølge:

  1. Hvis du har tastet koden forkert flere gange i træk, vil Yale Doorman være låst i et par minutter, før du kan forsøge igen.

  2. Hvis du har din Yale Doorman integreret med et alarmsystem, kan det være, at den tidsperiode, som du har angivet, at koden skal være gyldig i, er udløbet.  

  3. Hvis din Yale Doorman ikke fungerer, så kan du genstarte den ved at trykke på genstartknappen, der er placeret mellem batteripolerne på undersiden af det udvendige langskilt. Alle dine indstillinger forbliver uændret, selvom du genstarter din Yale Doorman.

  4. Test at låsen virker: Mens døren er åben, tryk spærrefallen ind og hold den inde. Lås ved at trykke * på den udvendige låseknap eller ved at dreje vrideren. Fungerer låsen, som den skal i denne test, er det formentligt noget i dørmiljøet, der forhindrer låsen i at låse. Den mest sandsynlige er, at afstanden mellem låsekassen og slutblikket er for stor og ikke de anbefalede 3 mm.

  5. Yale Doorman kan stadig ikke låses:
   • Kontroller afstanden mellem dør og karm. Anbefalet afstand er 3 mm.
   • Kontroller printkortet for ridser, skader og løse kontakter.
   • Kontroller, at kontakterne er helt indsat, og at stifterne i kontakterne ikke er beskadigede eller forkerte.

  6. Vejrforandringer kan påvirke din dør. Om foråret og efteråret kan meget hurtigtskiftende udetemperaturer få træværket i din dør til at udvide sigeller trække sig sammen, hvilket kan ændre afstanden til karmen. For at Yale Doorman skal fungere korrekt, er den anbefalede afstand til karmen 3 mm. Hvis din Yale Doorman ikke kan låses, kan det derfor være nødvendigt at justere afstanden mellem døren og karmen.
  7. Det kan også være fordi, at batteriet er afladt. I det tilfælde vil du i god tid få en advarselslyd samt en lampe, der lyser. Hvis Yale Doorman trods disse advarsler løber helt tør for batteri, kan man fra udvendig side tilslutte et 9 volt batteri
   og derefter låse døren op med gyldig kode, nøglebrik eller fjernbetjening. Skift derefter batterierne.

  8. Batteripolerne til 9 volt batteriet befinder sig på undersiden af det udvendige langskilt.

 • Påvirker min wi-fi router signalet fra Yale Smart Hub eller Connect Bridge?

  Det kan det gøre, hvis du oplever problemer med signalet til dine enheder (Yale Doorman L3S, alarm osv.), Flyt derefter hubben eller Connect Bridge fra routeren.

 • Udesikker slår fra

  Juster længden af ​​medbringeren. Mål med tilbehøret mod døren, og klip medbringeren ved den yderste kant af låsekassen.

  Hvis du tilfældigvis skærer for meget, er der en ekstra medbringer

 • Hvorfor kommer min Yale Doorman L3S med en alarm, selvom døren er lukket?

  Anbefalet afstand til karm er tre mm. I løbet af foråret og efteråret kan meget hurtigt skiftende udendørstemperaturer få din dør til at flytte sig, hvilket igen kan få afstanden til at øges.

  Juster derfor om nødvendigt dørspalten ved hjælp af hængslerne eller skiverne til slutblikket. Dørspalten må aldrig være mere end højst fem mm.

 • Får jeg nogen indikation på, at låsen ikke kan låses?

  Ja, låsen vil sige en lyd og blinke. Hvis du har tilsluttet låsen med Yale Home App, kan du også se en log over dette i appen. 

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har et højt batteriforbrug?

  Kontroller, at vrideren springer tilbage af sig selv og ikke står lodret. Årsagen til, at vrideren sætter sig fast og forbliver lodret, skyldes normalt, at medbringeren er for lang, hvis det er nødvendigt, skal du skære medbringeren af med 1 enhed mere. Sørg for, at nødoplukningen fungerer, efter at medbringeren er skåret af.

  En anden grund til højt batteriforbrug kan være dårlig forbindelse med din Yale Hub  eller Yale Connect Wi-Fi. Prøv at flytte disse og brug appens funktion til at kontrollere signalstyrken.

  Hvis du har integreret din lås til Yale Home, skal du muligvis åbne appen og se, om der er nogen opdateringer, du kan lave til låsen. Anmodningen om opdatering kommer automatisk, når du har låsen foran dig i appen, hvis der er tilgængelige opdateringer til din lås.

 • Hvordan ændrer jeg indstillingerne i min Yale Doorman, når der er integreret med en app?

  Du justerer indstillingerne i den app, der er knyttet til din lås. Indstillingerne er ikke længere tilgængelige via tastaturet.

 • Hvorfor siger låsen "Frakobling mislykkedes, alarm kan stadig være tilkoblet" Det tager også et par sekunder for Doorman at låse op?

  Det kan du løse ved at følge disse instruktioner: Gå ud, luk og lås døren. Når døren er låst, tryk og hold stjernetasten nede. Hold den nede, indtil du får to bip. Slip derefter stjernetasten og indtast din brugerkode og bekræft med stjernetasten. Vent cirka et halvt minut, lås døren op normalt, * - brugerkode - *. Næste gang døren låses op, skulle tidsforsinkelsen og alle voicemails være væk.

 • Hvorfor fungerer den mekaniske nødåbning ikke?

  Sørg først for, at du udfører nødåbningen korrekt. Drej vrideren til vandret position og tryk derefter ned i håndtaget, døren skal nu være åben. Hvis den mekaniske nødåbning ikke virker, er vridermedbringeren for kort.

  Download den nyeste manual på yalehome.dk/manualer og kontroller, at længden af medbringeren er blevet tilpasset efter den type låsekasse, der er monteret i din dør, se henholdsvis afsnit 7 og trin 2 til henholdsvis R2 og DDL. Med hensyn til R2 låsekassen er det også vigtigt, at medbringeren er monteret i rillen, når det indvendige langskilt er skruet fast. Der er en ekstra medbringer i pakken til brug, hvis der er klippet for kort første gang.

 • Låsen kan ikke vækkes efter udskiftning af batteri eller opdatering af firmwaren

  Det kan være, at din lås ikke har nok strøm til at genstarte sig selv efter at have været på lavt batteriniveau i en længere periode. En anden årsag kan være, at låsen har "hængt" sig selv.

  • Prøv at bruge et 9V batteri mod batteriets backup terminaler placeret på ydersiden, i bunden
  • Tryk på nulstillingsknappen mellem batteribackup-terminalerne på undersiden af ​​ydersiden. Dette genstarter produktet, men alle elektroniske nøgler forbliver
  • Placer enten initieringskortet eller en nøglebrik mod låsens læser, placeret på den øverste del af ydersiden. En mobiltelefon eller et stykke metal fungerer også godt.
  • Hvis ovenstående trin ikke virker, kan du prøve at skifte til nye alkaliske batterier (helst batterier af god kvalitet).

Manualer og videoer