Definitioner

Begreb

Definition

Personoplysninger

Alle oplysninger, der direkte eller indirekte kan henføres til en fysisk person, der er i live.

Behandlet 

 

Alle foranstaltninger, der er truffet med hensyn til personoplysninger, såsom indsamling, registrering, opbevaring, transmission, læsning, formidling, sletning mv.

Retslige grundlag

Grundene, der gør det muligt for Dataansvarlig at behandle personoplysninger.

Dataansvarlig

 

En fysisk eller lovlig person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formål og midler til behandlingen af​​personoplysninger.

Databehandler

 

En fysisk eller lovlig person, offentlig myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger efter instruks fra den Dataansvarlig

Tredje part

 

En fysisk eller lovlig person, offentlig myndighed, institution eller organ, der ikke er den registrerede, den Dataansvarlig, Databehandler eller de personer, der under den Dataansvarlig eller Databehandler direkte ansvar er bemyndiget til at behandle Personoplysninger

 

Tredje land

 

Lande udenfor EU/EØS.

Tilsynsmyndighed

 

En uafhængig offentlig myndighed udpeget af en medlemsstat til at overvåge anvendelsen af​​ GDPR. For Danmark vedkommende er det Datatilsynet.

 

Data Protection Manager (DPM)

Rolle i ASSA ABLOY til at arbejde for overholdelse af GDPR. DPM udpeges på koncernniveau, divisionsniveau og regionalt niveau.

 

Databehandleravtale

 

Aftale mellem Dataansvarlig og Databehandler i tilfælde, hvor Databehandler behandler personoplysninger på vegne af Datansvarlig.

Kunde B2B

Dette henviser til en lovlig person eller kontaktperson for en juridisk person, hvis personoplysninger vi behandler i forbindelse med køb af vores produkter og tjenester, f.eks. forhandler, licenseret kunde, modtager af produkt.

Kunde B2C

Dette henviser til en fysisk person, hvis personoplysninger vi behandler i forbindelse med køb af vores produkter og tjenester, f.eks. In-Home Service Consume.

Potentiel kunde

Dette refererer til en fysisk eller lovlig person, hvis personoplysninger vi behandler i forbindelse med markedsføring af vores produkter og tjenester.

Leverandør

Dette refererer til en fysisk eller lovlig person, hvis personoplysninger vi behandler i forbindelse med, at de mod betaling udfører et arbejde eller leverer en ydelse til os, fx konsulent, kontaktperson

Testperson

Dette henviser til en fysisk person, hvis personoplysninger vi behandler i forbindelse med, at de udfører test af vores produkter og tjenester, f.eks. Beta-testere

Rekrutteringskandidat

Dette refererer til en fysisk person, hvis personoplysninger vi behandler i forbindelse med, at de søger job hos os.

Besøgende

Dette refererer til en fysisk person, hvis personoplysninger vi behandler i forbindelse med, at de besøger en af ​​vores lokaler.