Hvor og med hvem deles dine data

For at opfylde nogle af vores formål kan vi videregive dine personlige oplysninger til en tredjepart.

Til de parter, der er beskrevet nedenfor, kan dine beskyttelse af personoplysninger blive videregivet:

• Til andre virksomheder inden for ASSA ABLOY-koncernen

• Til tredjeparter, der leverer tjenester inden for markedsundersøgelser

• Til myndigheder, tilsynsmyndigheder eller domstole

• Til en køber eller en potentiel fremtidig køber af vores virksomhed

 

Databehandler

ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark kan i nogle tilfælde bruge Databehandler, der leverer ydelser til os f.eks. IT-tjenester og sikkerhedsløsninger. I disse tilfælde forpligter vi os til at have en databehandleravtale med alle Databehandler, og at hyrede Databehandler overholder databeskyttelsesforordningen (GDPR). Alle hyrede a Databehandler skal følge vores instrukser for behandling af personoplysninger.

 

Tredje land

Nogle modtagere kan være placeret i lande uden for EU/EØS-området. Da disse lande i nogle tilfælde har et lavere niveau af beskyttelse af personoplysninger end lande inden for EU/EØS-området, anvender vi standardbestemmelser godkendt af Europa-Kommissionen ved overførsel af personoplysninger til sådanne lande, for at sikre et passende beskyttelsesniveau for dine beskyttelse af personoplysninger.

Disse standardbestemmelser kan findes på følgende link: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm