Hvordan behandler vi personoplysninger for dig som Besøgende?

Hvordan vi indsamler, behandler og beskytter dine personoplysninger, og hvordan du kontakter os, hvis du har spørgsmål.

 

Formål

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringstid

Håndtering af den registreredes rettigheder i overensstemmelse med GDPR.

Navn
Intern eller ekstern identifikation (fx Medarbejdernummer eller personnummer)

Retlig forpligtelse, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret ved behandling af den registreredes anmodning.

Interesseafvejning, da behandlingen sker på den registreredes anmodning, kan vores retsgrundlag ligeledes være vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, som den registrerede selv efterspørger.

 

Efter afsluttet sag + 5 år

Håndtering af hændelser der omfatter personoplysninger og dermed falder indenfor GDPR.

Navn
E-mail
Telefonnummer

Retlig forpligtelser, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret.

 

Efter afsluttet sag + 5 år

Administration af besøgende på vores lokationer

Navn
Telefonnummer
E-mail
Adresse

Interesseafvejning, da vores interesse i at behandle disse oplysninger for at være i stand til at informere den person, der besøger, og for at vide, hvilke personer, der er placeret i vores lokaler, overgår den registreredes interesse i ikke at få deres oplysninger behandlet til dette formål. I tilfælde af brand skal vi også være i stand til at udarbejde en evakueringsliste.

Afsluttet besøg+ 1 døgn