Beta testere

Denne del af privatlivspolitik  beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger som Beta testere, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Formål

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringstid

Dokumentation til håndtering af beta-test

Navn

Telefonnummer

E-mail

Adresse

Interesseafvejning, da vores interesse for at være i stand til at udføre beta-test overgår den registrerede interesse i ikke at have behandlet deres personlige data til disse formål. 

Afsluttet testperiode + 2 år

Håndtering af den registreredes rettigheder i overensstemmelse med GDPR.

Navn
Intern eller ekstern identifikation (fx Medarbejdernummer eller personnummer)

Retlig forpligtelse, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret ved behandling af den registreredes anmodning.

Interesseafvejning, da behandlingen sker på den registreredes anmodning, kan vores retsgrundlag ligeledes være vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, som den registrerede selv efterspørger.

Efter afsluttet sag + 5 år

Håndtering af hændelser der omfatter personoplysninger og dermed falder indenfor GDPR.

Navn
E-mail
Telefonnummer

Retlig forpligtelser, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret.

Efter afsluttet sag + 5 år