Jobansøger

Denne del af privatlivspolitikken beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger som jobansøger, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Formål

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringstid

Håndtering af den registreredes rettigheder i overensstemmelse med GDPR.

Navn
Identifikator

Retlig forpligtelse, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret ved behandling af den registreredes anmodning.

Interesseafvejning, da behandlingen sker på den registreredes anmodning, kan vores retsgrundlag ligeledes være vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, som den registrerede selv efterspørger.

Efter afsluttet sag + 5 år

Håndtering af hændelser der omfatter personoplysninger og dermed falder indenfor GDPR.

Navn
E-mail
Telefonnummer

Retlig forpligtelser, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret.

Efter afsluttet sag + 5 år

Jobansøgninger: modtage, evaluere og beslutte

Navn
E-mail
Telefonnummer
Personnummer
Indhold af CV og ansøgning, fx helbredsoplysninger, fagforeningsmedlemskab osv.

Med henblik på indgåelse af en ansættelseskontrakt, personoplysninger  er behandles da de er nødvendige for  opfyldelse af ansættelsesforholdet. Helbredsoplysninger behandles kun, hvis disse er relevante ift. en konkret stilling og således i overensstemmelse med vores arbejdsretlige forpligtelse og interesse.

Afsluttet rekrutteringsforløb (nb hvis jobkandidaten ansættes, overgår relevante oplysninger til dennes personalesag) + 6 mdr