Leverandør

Denne del af privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger som leverandør, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Formål

Personoplysninger

Retsgrundlan

Opbevaringstid

Håndtering af den registreredes rettigheder i overensstemmelse med GDPR.

Navn
Intern eller ekstern identifikation (fx Medarbejdernummer eller personnummer)

Retlig forpligtelse, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret ved behandling af den registreredes anmodning.

Interesseafvejning, da behandlingen sker på den registreredes anmodning, kan vores retsgrundlag ligeledes være vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, som den registrerede selv efterspørger.

Under ärendet + 10 år

Håndtering af hændelser der omfatter personoplysninger og dermed falder indenfor GDPR.

Navn
E-mail
Telefonnummer

Retlig forpligtelser, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret.

Efter afsluttet sag + 5 år

Håndtere indkøb af varer og tjenester

Navn
Telefonnummer
E-mail

Opfyldelse af kontrakt, for leverandører, som vi har indgået en kontrakt med.

Interesseafvejning, da vi mener, at vores interesse i at være i stand til at kontakte potentielle leverandører, hvilket overgår den registreredes interesse i ikke at behandle hans oplysninger til dette formål.

Færdig leverance + 3 år

Håndtering af indkøb

Navn
Telefonnummer
E-mail

Opfyldelse af kontrakt, for leverandører, som vi har indgået en kontrakt med.

Interesseafvejning, da vi mener, at vores interesse i at være i stand til at kontakte potentielle leverandører, hvilket overgår den registreredes interesse i ikke at behandle hans oplysninger til dette formål.

Færdig leverance eller aftale + 6 måneder eller i henhold til en fortrolighedsaftale