Denne del af privatlivspolitik beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger som B2B-kunde eller kontaktperson hos en B2B-kunde, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Formål

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringstid

Håndtering af den registreredes rettigheder i overensstemmelse med GDPR.

Navn
Intern eller ekstern identifikation (fx Medarbejdernummer eller personnummer)

Retlig forpligtelse, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret ved behandling af den registreredes anmodning.

Interesseafvejning, da behandlingen sker på den registreredes anmodning, kan vores retsgrundlag ligeledes være vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, som den registrerede selv efterspørger.

 

Efter afsluttet sag + 5 år

Håndtering af hændelser der omfatter personoplysninger og dermed falder indenfor GDPR.

Navn
E-mail
Telefonnummer

Retlig forpligtelser, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret.

 

Efter afsluttet sag + 5 år

Administrere oplysninger ifm. regnskab og bogføring

Navn
E-mail
Telefonnummer
Selskab
CVR-nr.
Personnummer
Lønoplysningerr

Retlig forpligtelser, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret.

 

Udgangen af ​​det regnskabsår, som oplysningerne vedrører + 5 år

Håndtering af henvendelser, klager og reklamationer (i tilfælde, hvor ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark er dataansvarlig)

Navn
E-mail
Telefonnummer

Interesseafvejning, da det er vores legitime interesse, at besvare henvendelsen, og kunne forbedre vores produkter.

 

Efter afsluttet sag + 1 år

Håndtere test og fejlsøgning (i tilfælde, hvor ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark er dataansvarlig)

Navn
E-mail
Telefonnummer

Opfyldelse af kontrakten, oplysninger er nødvendige for, at vi kan opfylde vores kontraktuelle forpligtelser med kunderne.

Interesseafvejning, hvis kunden er et selskab og vi har kontakten er med deres medarbejdere, da vores interesse består i at være i stand til at foretage testing og fejlsøgning af vores produkter i kundens interesse.

 

Så længe der foretages test og fejlsøgning

Administration af support relaterede formål

Navn
E-mail
Telefonnummer

Interesseafvejning, hvis kunden er et selskab og vi har kontakten er med deres medarbejdere, da vores interesse består i at være i stand til at administrere vores support relaterede formål.

 

I Afsluttet aftale + 6 måneder

Administration af NDA'er

Navn

Interesseafvejning, eftersom vi vurderer, at vores interesse i at sikre fortrolighed i konkrete tilfælde, overstiger  den registreredes interesse i ikke at behandle hans oplysninger til dette formål.

 

Afsluttet aftale + 5 år

Administration af licenser for at give kunder (fx låsesmede), adgang til systemer med høj grad af sikkerhed

Navn
Telefonnummer
E-mail
Selskab

Interesseafvejning, hvis det vedrører  kontaktpersoner hos en kunde. Vores interesse er at administrere kundelicenser, hvilket overgår den registreredes interesse i ikke at behandle deres data til dette formål.

 

Afsluttet licenstid + 1 år

Administrere ordrehåndtering

Navn
Telefonnummer
E-mail
Adresse

Opfyldelse af kontrakt, oplysningerne er nødvendige for vores kontraktuelle forpligtelser.

Interesseafvejning, hvis det drejer om kontaktpersoner fra en kunde. Vores interesse i at administrere ordren opvejer den registreredes interesse i ikke at få hans data behandlet til dette formål.

 

Afsluttet aftale + 3 år

Levering af varer til slutbrugere/forbrugere

Navn
Telefonnummer
E-mail
Adresse

Opfyldelse af kontrakt, oplysningerne er nødvendige for vores kontraktuelle forpligtelser.

Interesseafvejning, hvis det drejer om medarbejder hos en slutkunde. Vores interesse i at kunne levere varen opvejer den registreredes interesse i ikke at få hans data behandlet til dette formål.

 

Fuldført leverance + 3 år

Kontakt af eksisterende kunder (B2B) med nyhedsbreve og markedsføring

Navn
E-mail
Adresse
Selskab

Interesseafvejning, bruges til at føre kundelister, sende markedsførings materiale, mv. (NB der er ikke tale om profilering, da der indhentes samtykke efter GDPR, hvis dette er tilfældet)

Samtykke, efter markedsføringsloven indhentes til e-mail markedsføring.

 

Efter seneste kontakt med kunde eller ved opt-out + 2 år Efter senaste kontakt med kunde eller ved opt-out

Administration af events

Navn
Telefonnummer
E-mail
Specielle diæter (kan bero på allergi, religion, mv.)

Interesseafvejning, for behandling af almindelige oplysninger, da vi vurderer, at vores interesse i at være i stand til at arrangere begivenheder for besøgende / ansatte betragter den registreredes interesse i ikke at behandle hans oplysninger til dette formål.

Samtykke, til behandling af følsomme oplysninger, fx religion eller helbred.

Afsluttet event + 1 måneder

Markedsføring af virksomheden på internettet

Navn
Selskab
Billede

Samtykke, indhentes til brug af billeder på internettet og i andet markedsføringsmateriale, da dette er i overensstemmelse med dansk praksis.

Afsluttet kampagne + 3 måneder

Administrer kundetilbud Administration af kundetilbud

Navn
Telefonnummer
E-mail
Selskab

Interesseafvejning,  da vores interesse i at behandle disse oplysninger for at fremme en effektiv tilbudsproces, hvilket overgår den registreredes interesse i ikke at få hans oplysninger behandlet til dette formål.

Efter tilbuddets udløb + 6 måneder eller i henhold til en fortrolighedsaftale

Administration af kundeaftaler

Navn
Telefonnummer
E-mail
Selskab

Interesseafvejning, da vores interesse i at behandle disse oplysninger for at efterleve kontrakten med den registreredes arbejdsgiver, hvilket overgår den registreredes interesse i ikke at få hans oplysninger behandlet til dette formål.

Afsluttet aftale + 3 år

Administration af markedsundersøgelser for kundekontakter

Navn
E-mail
Selskab
Position
Besvarelserne
Eventuelle indirekte identifikationer i rapporterne
Oplysninger om, hvorvidt den pågældende blev bedt om at deltage i undersøgelsen

Interesseafvejning, eftersom vi vurderer vores interessei at kunne undersøge nye forretningsmuligheder for at være mere tungtvejende end den registreredes interesse i, at oplysningerne ikke behandles til dette formål.

Kontaktoplysninger, position, virksomhedstilknytning og oplysninger om invitationen til at deltage i undersøgelsen: Fra lukket kundeforhold + 2 år

Rapporter: Fra modtagelse af rapport + 2 år

Etablere, hævde eller forsvare juridiske krav

Navn
Hjemme adresse
E-mail
Telefonnummer
Forsikringsoplysninger
Digital lås information

Andre oplysninger, som du deler med os

Interesseafvejning, eftersom vi anser vores interesse i at behandle personoplysningerne til dette formål for at være mere tungtvejende end den registreredes interesse i, at oplysningerne ikke behandles til dette formål.

Afsluttet aftale + 5år

Forebyg svindel og andet misbrug

Navn
Hjemme adresse
E-mail
Telefonnummer
Forsikringsoplysninger
Digital lås information
Andre oplysninger, som du deler med os

Interesseafvejning, eftersom vi anser vores interesse i at behandle personoplysningerne til dette formål for at være mere tungtvejende end den registreredes interesse i ikke at behandle oplysningerne til dette formål.

Afsluttet aftale + 5år