Potentiel kunde

Denne del af privatlivspolitik  beskriver, hvordan vi indsamler og behandler dine personoplysninger som Potentiel kunde, og hvordan du kan kontakte os, hvis du har yderligere spørgsmål.

Formål

Personoplysninger

Retsgrundlag

Opbevaringstid

Håndtering af den registreredes rettigheder i overensstemmelse med GDPR.

Navn
Intern eller ekstern identifikation (fx Medarbejdernummer eller personnummer)

 

Retlig forpligtelse, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret ved behandling af den registreredes anmodning.

Interesseafvejning, da behandlingen sker på den registreredes anmodning, kan vores retsgrundlag ligeledes være vores legitime interesse i at behandle de personoplysninger, som den registrerede selv efterspørger.

 

Efter afsluttet sag + 5 år

Håndtering af hændelser der omfatter personoplysninger og dermed falder indenfor GDPR.

Navn
E-mail
Telefonnummer

Retlig forpligtelser, personoplysningerne er nødvendige at behandle for, at vi kan efterleve vores forpligtelse efter GDPR og dansk ret.

 

Efter afsluttet sag + 5 år

Administration marketingforsendelser per post til kontaktpersoner fra potentielle kunder (B2B)

Navn
E-mail
Telefonnummer
Selskab

Interesseafvejning, bruges til at føre kundelister, sende markedsførings materiale per post, mv. (Nb. der er ikke tale om profilering, da der indhentes samtykke efter GDPR, hvis dette er tilfældet)

For e-mail marketing henvises der til proces ovenfor.

 

Efter seneste kontakt med kunde + 2 år

Administration af markedsundersøgelser for potentielle  kunder

Navn
E-mail
Selskab
Position
Besvarelserne
Eventuelle indirekte identifikationer i rapporterne

Oplysninger om, hvorvidt den pågældende blev bedt om at deltage i undersøgelsen

Interesseafvejning, da vi mener, at vores interesse i at være i stand til at undersøge nye forretningsmuligheder, hvilket overgår den registreredes interesse i ikke at få deres personlige data behandlet til dette formål.

Kontaktoplysninger, position, virksomhedstilknytning og oplysninger om invitationen til at deltage i undersøgelsen: Fra indsamling + 2 år

Rapporter: Fra modtagelse af rapport + 2 år