Yale Doorman L3S Support

Supportsidor för Yale Doorman L3S – vår tredje generation av det smarta låset.

Kom igång

Samtliga komponenter för en komplett installation och manual hittar du i din förpackning. Här hittar du självhjälp och kontakter till supporten, om det ändå skulle behövas.


  Manual för Yale Doorman L3S

  Här hittar du manualen för Yale Doorman L3S.
   

  Installationsvideor

  Här finns alla installationsvideor till Yale Doorman L3S samlade i en spellista.

  Kom igång med Yale Doorman L3S


   

Använda

  Tre snabba fakta om Yale Doorman L3S

  - Max 30 st nyckelbrickor kan registreras på ett lås.
  - Max 30 st användarkoder.
  - Klarar utomhusmiljö, IP55 klassat.

  Kort batteriinformation för Yale Doorman L3S

  - Batterier: 4 st 1,5V alkaliska AA batterier.
  - Använd alltid alkaliska batterier.

  Så använder du Yale Doorman L3S

Felsökning

  Jag kan inte låsa upp mitt Yale Doorman L3S, vad gör jag?

  Om du befinner dig på insidan, kan du alltid nödöppna. Vrid vredet ett kvarts varv. Antingen till höger eller vänster, beroende på om du har en höger- eller vänsterdörr. Tryck samtidigt ner handtaget och dörren öppnas.

  Om du befinner dig på utsidan, läs vår fråga-svar "Mitt Yale Doorman L3S har slutat att fungera. Vad kan det bero på?" för felsökningstips
  Lär mer
   

  Väderomslag kan påverka din dörr så att Yale Doorman inte kan låsa

  Väderomslag kan påverka din dörr. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftande utomhustemperaturer medföra att din dörr rör sig vilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar. Kontrollera avståndet mellan dörr och karm, dörrspringan mellan slutbleck i karmen och låskistans stolpe i dörren får vara maximalt 5mm.
   

  Låstest för att se om låset fungerar korrekt - hur gör jag det?

  Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med låsknappen eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort, dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).
  Läs mer
    

  Hur återställer jag Yale Doorman L3S till Fabriksinställningar?

  Av olika anledningar kan det vara önkvärt att återställa Yale Doorman L3S till fabriksinställningar. Exempelvis kan det bero på: Du har övertagit en bostad med Yale Doorman L3S, och du vill radera den tidigare användarens inställningar för att ha full kontroll på koder och nyckelbrickor som har access till låset.
    

  Gå till felsökning för Yale Doorman L3S

Vanliga frågor