Fri frakt över 995 kr | Köp nu, betala senare med Klarna  Klicka här för exklusiva erbjudanden

Köpvillkor för Yalehome.se

1. Allmänt

 1. Dessa villkor (”Villkoren”) gäller då en konsument köper produkter av ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, org. nr 556034-3161, [Kungsgatan 73 C 632 21 Eskilstuna], [08-775 16 00] (”ASSA ABLOY”), via ASSA ABLOYs webbplats, [https://www.assaabloy.com/se/sv], (”Webbplatsen”). ASSA ABLOY föredrar att du kontaktar oss via vår Webbplats och det webbformulär som hänvisas till på Webbplatsen.
 2. Genom att göra en beställning på Webbplatsen godkänner och accepterar du Villkoren. Du bekräftar då även att du är medveten om att köpet innebär ett betalningsansvar. Försäkra dig om att du har läst igenom och förstått Villkoren innan du gör din beställning.

2. Produktinformation 

 1. Generell produktinformation kring enskild produkt, innefattande information om produktens huvudsakliga egenskaper och funktion, finns på respektive produktsida på Webbplatsen. För vissa mer avancerade produkter anges fullständig information om produkten i produktmanualen som den relevanta produktsidan hänvisar till. 

3. Priser

 1. Varje produkt anges med pris i SEK och inkluderar lagstadgad mervärdesskatt.  

 2. Fraktkostnad tillkommer på samtliga beställningar. I kundvagnen kan du se det totala priset inklusive alla leveransavgifter innan du godkänner din beställning. Se ytterligare information om leverans och frakt nedan under avsnitt 6.

4. Beställning och orderbekräftelse

 1. För att göra en beställning på Webbplatsen måste du vara minst 18 år och i övrigt vara behörig att ingå avtal samt acceptera att bli bunden av Villkoren.

 2. När beställningen har genomförts kommer ASSA ABLOY att skicka en orderbekräftelse till den e-postadress som du angett vid beställningen.

5. Betalning

 1. ASSA ABLOY accepterar betalning med följande betalningsmetoder:

  1. Klarna
  2. VISA

  3. Mastercard

  4. Apple Pay
  5. Google Pay
 1. Det totala priset dras direkt från ditt konto i samband med din beställning.

  ASSA ABLOY använder sig av Adyen*  som leverantör för administrationen av betalningarna.


  *Adyen N.V., a company registered with the Dutch Chamber of Commerce under number 34259528 and having its seat at Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ in Amsterdam, the Netherlands.

6. Frakt och leverans

 1. ASSA ABLOY strävar efter att din beställning ska levereras inom fem (5) arbetsdagar från beställning efter ASSA ABLOY har bekräftat beställningen. På grund av oväntade händelser kan dock leveransen bli försenad. Om så sker kommer ASSA ABLOY att informera dig om förseningen och om nytt förväntat leveransdatum via e-post. Vid en försenad leverans som överskrider 30 dagar har du rätt att häva köpet utan kostnad. Hävning av köpet sker genom att du kontaktar ASSA ABLOY via kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 14 nedan.

 2. Tillgängliga fraktalternativ och pris för frakt anges på Webbplatsen innan beställning.

 3. ASSA ABLOY erbjuder frakt endast inom Sverige och utför i dagsläget inte leveranser till andra länder.
 4. Om du har valt leveransalternativet hemleverans och ASSA ABLOY efter att ha tagit kontakt med Dig via sms till det av Dig angivna telefonnumret och har skickat en avi till den av Dig angivna adressen, inte har kunnat genomföra leveransen på grund av att du inte medverkat till det, skickas paketet tillbaka till ASSA ABLOY. Du debiteras då en avgift om 99 SEK inklusive moms för att täcka ASSA ABLOYs kostnader för frakt och administration kopplat till beställningen.
 5. Om du har valt att hämta din leverans hos ett ombud och Du inte inom 13 dagar har hämtat ut ditt paket hos ombudet skickas paketet tillbaka till ASSA ABLOY. Du debiteras då en avgift om 99 SEK inklusive moms för att täcka ASSA ABLOYs kostnader för frakt och administration kopplat till beställningen och returen.

7. Ångerrätt

 1. Du har rätt att ångra din beställning som genomförts på Webbplatsen utan att ange något skäl inom 14 dagar från den dag då du fått produkten i din besittning. Om produkten levereras i flera delar börjar tidsfristen löpa den dagen du fått den sista delen av leveransen i din besittning.

 2. För att ångra köpet ska du skicka ett klart och tydligt meddelande om detta till ASSA ABLOY via Webbplatsen. Meddelandet anses ha kommit i rätt tid om du skickar meddelandet innan ångerfristen gått ut.

 3. ASSA ABLOY kommer att skicka en bekräftelse till dig om att ASSA ABLOY mottagit ditt meddelande om utövandet av din ångerrätt.
 4. Om du utövar din ångerrätt kommer ASSA ABLOY att:
  i) skicka en retursedel till dig med förbetald frakt för att skicka tillbaka produkten och
  ii) betala tillbaka det belopp som du betalde för den återlämnande produkten, med avdrag för den fraktkostnad som du betalade för produkten vid ditt köp
  Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och senast inom 14 dagar från och med den dag då ASSA ABLOY mottagit den returnerade varan alternativt sådant tidigare datum du skickat en bekräftelse till ASSA ABLOY om att du har lämnat in varan till relevant ombud för återsändning till ASSA ABLOY. ASSA ABLOY kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för betalningen om du inte uttryckligen kommit överens med ASSA ABLOY om något annat.
 5. Du ska i enlighet med de instruktioner som anges i avsnitt 9 nedan återsända produkten till ASSA ABLOY utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat ASSA ABLOY om beslutet att ångra köpet. ASSA ABLOY står för fraktkostnaden för återsändandet av produkten i enlighet med de instruktioner som ASSA ABLOY ger dig i samband med att du meddelar ASSA ABLOY att du ångrar ditt köp av den aktuella varan.

8. Reklamation och ansvar för fel 

 1. Du har rätt att reklamera ett fel på en produkt inom tre år från köpet i enlighet med tillämplig konsumentlagstiftning. Du måste reklamera ett eventuellt fel på produkten, inklusive eventuella transportskador, inom skälig tid från det att du upptäckte felet. Vad som anses vara skälig tid beror på omständigheterna i varje enskilda fall men reklamationer som görs inom två månader från köptillfället anses alltid ha lämnats inom skälig tid.

 2. Du ska meddela eventuella fel till ASSA ABLOY genom att kontakta ASSA ABLOY via kontaktuppgifterna som anges i avsnitt 14 nedan.

9. Retur

 1. Produkt som ska returneras till ASSA ABLOY på grund av utövandet av ångerrätten, eller reklamation, ska skickas tillbaka till ASSA ABLOY i samma skick som du mottog produkten. Om du har hanterat produkten på ett sätt som inte är nödvändig för att undersöka den och detta har lett till värdeminskning kan ASSA ABLOY kräva ersättning för sådan eventuell värdeminskning.

 2. Du som köpare står för fraktkostnader som uppstår till följd av returen förutom när returen sker på grund av en godkänd reklamation.

 3. Vid retur av produkt ska du kontakta ASSA ABLOY via formuläret på webbplats. Vid reklamation först välj ”Yale Store Frågor om min order eller min ångerrätt” därefter ”Reklamationsfråga”. Vid utnyttjande av ångerrätt först välj ”Yale Store Frågor om min order eller min ångerrätt” därefter”Jag vill ångra mitt köp”. Efter kontakt med supporten kommer du få en retursedel som du skriver ut och sätter över den gamla adresslappen. Därefter lämnar du in försändelsen hos ett Bringombud.

10. Personuppgifter

 1. Du är medveten om att ASSA ABLOY kommer att behandla vissa personuppgifter avseende dig i enlighet med ASSA ABLOYs integritetspolicy (”Integritetspolicyn”) som är bilagd Villkoren som Bilaga 1.

11. Force majeure

 1. ASSA ABLOY har rätt att skjuta upp fullgörandet av sina förpliktelser och är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt Villkoren om fullgörelsen hindras, väsentligen försvåras eller oskäligen fördyras av en omständighet som ligger utanför ASSA ABLOYs kontroll och som ASSA ABLOY varken kunde eller skäligen borde ha förutsett vid tidpunkten för Villkorens ingående. Sådan omständighet kan t.ex. utgöras av krig eller krigsliknande tillstånd, inbördeskrig, mobilisering eller militärinkallelse av motsvarande omfattning, uppror och upplopp, terrorism, sabotage, eldsvåda, översvämning, naturkatastrof, epidemi, pandemi, avbrott i allmänna kommunikationer, avbrott i den allmänna energiförsörjningen, strejk, lockout eller annan generell eller lokal arbetskonflikt (även om ASSA ABLOY själv är part i konflikten), myndighetsbeslut, handels-, betalnings- eller valutarestriktioner, eller därmed jämställd omständighet. Detsamma gäller om situationen föreligger för ASSA ABLOYs underleverantör.

12. Övrigt

 1. ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar avseende sortimentet på Webbplatsen samt i Villkoren. Den version av Villkoren som gäller för din beställning är den version som finns tillgänglig på Webbplatsen vid den tidpunkt då du gör din beställning.
 2. ASSA ABLOY har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina skyldigheter enligt Villkoren.
 3. ASSA ABLOY förbehåller sig rätten att till tredje part överlåta eller pantsätta betalningsfordringar inklusive avbetalningar som har uppstått i samband med leveransen av produkten.

13. Tvist

 1. Vid eventuell tvist ska tvisten i första hand försöka lösas genom överenskommelse. Om tvisten kvarstår kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden med adress Box 174, 101 23 Stockholm, www.arn.se, i den mån nämnden är behörig att pröva frågan.   
 2. Du har även rätt att kontakta EU:s plattform för tvistlösning på nätet (ODR-plattformen) för eventuella klagomål. ODR-plattformen hittar du här.
 3. Du och ASSA ABLOY har även rätt att låta eventuell tvist lösas av allmän domstol i Sverige i enlighet med svensk lag.

14. Kontakta oss

Vid frågor om dessa Villkor är du välkommen att kontakta ASSA ABLOYs support enligt nedan.

Kontakta oss gärna via vårt formulär nedan och välj "[Yale Store] Fråga om min order eller min ångerrätt". 

Besöksadress: 

Kungsgatan 73c
632 21 Eskilstuna

Telefon:

08-775 16 00

Bilaga 1

Introduktion

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, 556034-3161 på KUNGSGATAN 71, 632 21, Eskilstuna ansvarar i egenskap av ”personuppgiftsansvarig” för behandlingen av dina personuppgifter.

Vi är mån om att skydda dina personuppgifter och i vårt Integritetsmeddelande kan du ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter för de ändamål som anges i vår Integritetsmeddelande.

Denna del av Integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter

Kund, B2C

Ändamål Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Tillhandahålla, hantera och supportera tjänsten In-Home Service till kunder

Namn
Hemadress
E-post
Telefonnummer
Försäkringsinformation
Information om digitalt lås
Annan information som du delar med oss

Fullgörande av avtal Under avtalstiden + 10 mån
Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR Namn
Identifikator
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag. Under ärendet + 10 år
Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag Under ärendet + 10 år
Hantera räkenskapsinformation

Namn
Hemadress
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år
Administrera klagomål/reklamationer

Namn
E-post
Telefonnummer

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer vårt intresse av att kunna hantera reklamationer och förbättra våra produkter överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. Under ärendet + 3 år
Administrera kundavtal

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Fullgörande av avtal i den mån behandlingarna krävs för att fullgöra avtalet/avtalsenliga åtaganden (t.ex. garantier) mot den registrerade. Under avtalstiden + 10 år
Marknadsföra våra tjänster, t.ex genom mobilapplikationen, sms och e-post

Namn
Hemadress
E-post
Telefonnummer
Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna marknadsföra företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. Från insamlandet eller senaste kontakt + 1 år
Fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

Namn
Hemadress
E-post
Telefonnummer
Försäkringsinformation
Information om digitalt lås
Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna försvara rättsliga anspråk mot företaget överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. Under avtals/garantitiden + 10 år
Förebygga bedrägeri och annat missbruk

Namn
Hemadress
E-post
Telefonnummer
Försäkringsinformation
Information om digitalt lås
Annan information som du delar med oss

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att förebygga bedrägerier och missbruk överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. Under avtals/garantitiden + 10 år

Potentiell kund

Ändamål Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR Namn
Identifikator
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Under ärendet + 10 år
Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR Namn
E-post
Telefonnummer
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Under ärendet + 10 år
Administrera marknadsutskick till kontaktpersoner hos potentiella kunder (B2B) som har begärt informationen/anmält sig för utskick Namn
E-post
Adress
Företag
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. Från avanmälan/opt-out + 1 år (utskick upphör omgående)
Administrera ett första marknadsutskick/en kampanj till kontaktpersoner hos potentiella kunder (B2B) som inte begärt informationen/anmält sig för utskick Namn
E-post
Adress
Företag
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna bedriva marknadsföring överväger den registrerades intresse av att personuppgifterna inte behandlas för detta ändamål. Från insamling + 1 mån till första kontakt, därefter 2 månader

Hantera marknadsundersökningar till kontaktpersoner hos potentiella kunder

Namn
E-post
Företag
Befattning
Enkätsvar
Eventuellt indirekta identifierare i rapporterna
Information avseende ifall vederbörande blivit tillfrågad att delta i undersökningar

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna undersöka nya affärsmöjligheter överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål

Kontaktuppgifter, befattning, företagstillhörighet och information om inbjudan till deltagande i undersökning:  Från insamling + 3 månader

Rapporter: Från mottagande av rapport + 1 år

Leverantör

Ändamål Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR Namn
Identifikator
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Under ärendet + 10 år
Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR Namn
E-post
Telefonnummer
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Under ärendet + 10 år
Hantera räkenskapsinformation Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år
Hantera inköp av varor och tjänster Namn
Telefonnummer
E-post
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna kontakta potentiella leverantörer överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.   Fram till leverans + 10 år
Hantering av upphandlingar Namn
Telefonnummer
E-post
Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna kontakta potentiella leverantörer överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål.   Tilldelningsbeslut + 6 månader

Testpersoner

Ändamål Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Dokumentation för att kunna hantera betatester Namn
Telefonnummer
E-post
Adress
Intresseavvägning, eftersom vårt intresse av att kunna utföra betatester väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för dessa ändamål.   Under testperiod + 2 år
Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR Namn
Identifikator
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Under ärendet + 10 år
Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR Namn
E-post
Telefonnummer
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Under ärendet + 10 år

 

Rekryteringskandidater

Ändamål Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR Namn
Identifikator
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Under ärendet + 10 år
Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR Namn
E-post
Telefonnummer
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Under ärendet + 10 år
Ta emot, utvärdera och besluta kring arbetsansökningar Namn
E-post
Telefonnummer
Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i anställningsavtal och kollektivavtal  Under rekrytering + 2 år

 

Besökare

Ändamål Personuppgifter Laglig grund Lagringstid
Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR Namn
Identifikator
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Från inspelning + 30 dagar
Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR Namn
E-post
Telefonnummer
Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag  Från inspelning + 30 dagar
Hantera kameraövervakning för säkerhet i fysiska lokaler Bild Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av säkerhet i våra fysiska lokaler väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål  Från inspelning + 30 dagar
För att administrera besök i företagets lokaler Namn
Telefonnummer
Företag
Intresseavvägning, vårt intresse av att behandla denna information för att kunna informera den person som får besök samt för att kunna veta vilka personer som befinner sig i våra lokaler väger tyngre än den registrerades/besökarens intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. I händelse av brand behöver vi också kunna ta fram en utrymningslista.   Under besök + 1 dygn

Skydd av personuppgifter

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att förhindra att dina personuppgifter används för olagliga ändamål eller görs tillgängliga till obehöriga.

Anställda hos oss samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa våra interna policys och riktlinjer för dataskydd.

Vart och till vem överförs dina uppgifter?

Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en tredje part för att uppfylla något av våra ändamål.

Till nedan beskrivna parter kan dina personuppgifter komma att lämnas ut:

 • Till andra företag inom ASSA ABLOY-koncernen
 • Till tredje part som tillhandahåller tjänster inom marknadsundersökningar
 • Till myndigheter, tillsynsmyndighet eller domstol
 • Till en köpare eller en potentiell framtida köpare av vår verksamhet

Biträden

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden kan i vissa fall använda biträden som tillhandahåller tjänster till oss t.ex. IT-tjänster och säkerhetslösningar. Vi förbinder oss i dessa fall att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden och att anlitade biträden efterlever dataskyddsförordningen (GDPR). Alla anlitade biträden ska följa våra instruktioner för behandling av personuppgifter.

Tredje land

Vissa mottagare kan komma att befinna sig i länder utanför EU/EES-området. Eftersom dessa länder i vissa fall har en lägre nivå på sitt skydd för personuppgifter än länder inom EU/EES-området, tillämpar vi de av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausuler vid överföring av personuppgifter till sådana länder, för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter. Dessa standardavtalsklausuler finns på följande länk: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

Dina rättigheter som registrerad

Du som registrerad har ett antal rättigheter som du kan åberopa.

I relation till de personuppgifter som vi innehar om dig har du rätt att:

 • begära en kopia av dina personuppgifter från våra register;
 • begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter (även om detta innebär att ditt konto tas bort, eller att vi inte längre kommer att kunna hantera dina förfrågningar eller beställningar);
 • begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter (exempelvis då vi använder dem i syfte att förbättra vår webbplats), eller att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna (exempelvis om du anser att de är felaktiga);
 • begära att få ut de personuppgifter som vi använder för att förse dig med av dig efterfrågad information, hantera en beställning eller administrera ditt konto eller vår relation med dig, i ett maskinellt läsbart format vilket du sedan har rätt att överföra till annan personuppgiftsansvarig; samt
 • när som helst återkalla det samtycke du lämnat till oss angående behandling av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

Notera att vi kan kontakta dig och be dig att bekräfta din identitet för att säkerställa att vi inte avslöjar dina personuppgifter till någon obehörig person, och att vi kan be dig att specificera din begäran innan vi utför några åtgärder. När vi har bekräftat din identitet kommer vi att hantera begäran i enlighet med tillämplig lag.
Observera att även om du motsätter dig viss behandling av personuppgifter kan vi fortfarande fortsätta behandlingen om det är tillåtet eller krävs enligt lag, till exempel för att kunna uppfylla rättsliga eller avtalsenliga krav.

En begäran om att utöva dina rättigheter ska framställas till "ASSA ABLOY DPO/DPM” på kontaktcenter

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till relevant tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar (om annan än ovan angivna).

Hur kan vi göra ändringar i detta Integritetsmeddelande?

För att säkerställa att vi följer dataskyddsförordningen (GDPR) kan detta meddelande ändras av oss när som helst. Vi kommer att informera dig om alla ändringar som gjorts. Varje överträdelse av detta meddelande bör rapporteras till oss via kontaktcenter på Yale.se. Varje överträdelse av detta meddelande, inklusive behandling eller överföring av personuppgifter för något annat syfte än vad som anges i vårt Integritetsmedelande tas på allvar och kommer att leda till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Meddela oss om eventuella ändringar av de personuppgifter som rör dig så att vi kan behandla personuppgifter korrekt och säkert.

Definitioner

Begrepp Definition
Personuppgifter All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.
Behandling Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring, överföring, läsning, spridning, radering etc.
Laglig grund De grunder som gör det möjligt för PUA att behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig (PUA)

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde, PUB

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på instruktion från den personuppgiftsansvarige.
Tredje part

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

Tredjeland Land utanför EU/EES.
Tillsynsmyndighet En oberoende offentlig myndighet som är utsedd av en medlemsstat att övervaka tillämpningen av GDPR. För Sverige är det Datainspektionen.
Data Protection Manager (DPM)

Roll inom ASSA ABLOY för att verka för efterlevnad av GDPR. DPM finns utsedd på koncernnivå, divisionsnivå och regionsnivå.

Personuppgiftsbiträdesavtal Avtal mellan PUA och PUB i de fall där PUB behandlar personuppgifter å PUAs vägnar.
Kund B2B Det avser juridisk person eller kontaktperson hos juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med köp av våra produkter och tjänster, t.ex. återförsäljare, licensierad kund, mottagare av produkt.
Kund B2C Det avser fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med köp av våra produkter och tjänster, t.ex. In-Home Service konsument.
Potentiell kund Det avser fysisk- eller juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster.
Leverantör Det avser en fysisk- eller juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de utför ett arbete eller levererar en tjänst åt oss, mot ersättning, t.ex konsult, kontaktperson
Testperson Det avser en fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de utför tester av våra produkter och tjänster, t.ex. Betatestare
Rekryteringskandidat Det avser en fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de söker en tjänst hos oss.
Besökare Det avser fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de besöker någon av våra lokaler.