Fri frakt över 995 kr | Köp nu, betala senare med Klarna  Klicka här för exklusiva erbjudanden

Definitioner

Begrepp

Definition

Personuppgifter

All information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling

 

Alla åtgärder som vidtas i fråga om personuppgifter, såsom insamling, registrering, lagring, överföring, läsning, spridning, radering etc.

Laglig grund

De grunder som gör det möjligt för PUA att behandla personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig (PUA)

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som ensamt eller tillsammans med andra bestämmer ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde

(PUB)

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller annat organ som behandlar personuppgifter på instruktion från den personuppgiftsansvarige.

Tredje part

 

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, institution eller organ som inte är den registrerade, den personuppgiftsansvarige, personuppgiftsbiträdet eller de personer som under den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdets direkta ansvar är behöriga att behandla personuppgifterna.

 

Tredjeland

 

Land utanför EU/EES.

Tillsynsmyndighet

 

En oberoende offentlig myndighet som är utsedd av en medlemsstat att övervaka tillämpningen av GDPR. För Sverige är det Datainspektionen.

 

Data Protection Manager (DPM)

Roll inom ASSA ABLOY för att verka för efterlevnad av GDPR. DPM finns utsedd på koncernnivå, divisionsnivå och regionsnivå.

 

Personuppgifts-biträdesavtal

 

Avtal mellan PUA och PUB i de fall där PUB behandlar personuppgifter å PUAs vägnar.

Kund B2B

Det avser juridisk person eller kontaktperson hos juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med köp av våra produkter och tjänster, t.ex. återförsäljare, licensierad kund, mottagare av produkt.

Kund B2C

Det avser fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med köp av våra produkter och tjänster, t.ex. In-Home Service konsument.

Potentiell kund

Det avser fysisk- eller juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med marknadsföring av våra produkter och tjänster.

Leverantör

Det avser en fysisk- eller juridisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de utför ett arbete eller levererar en tjänst åt oss, mot ersättning, t.ex konsult, kontaktperson

Testperson

Det avser en fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de utför tester av våra produkter och tjänster, t.ex. Betatestare

Rekryteringskandidat

Det avser en fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de söker en tjänst hos oss.

Besökare

Det avser fysisk person vars personuppgifter vi behandlar i samband med att de besöker någon av våra lokaler.