Vart och till vem överförs dina uppgifter

För att uppfylla några av våra ändamål kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part.
Till nedan beskrivna parter kan dina personuppgifter komma att lämnas ut:

  1. Till andra företag inom ASSA ABLOY-koncernen
  2. Till tredje part som tillhandahåller tjänster inom marknadsundersökningar
  3. Till myndigheter, tillsynsmyndighet eller domstol
  4. Till en köpare eller en potentiell framtida köpare av vår verksamhet


Biträden
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden kan i vissa fall använda biträden som tillhandahåller tjänster till oss t.ex. IT-tjänster och säkerhetslösningar. Vi förbinder oss i dessa fall att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga biträden och att anlitade biträden efterlever dataskyddsförordningen (GDPR). Alla anlitade biträden ska följa våra instruktioner för behandling av personuppgifter.

 

Tredje land
Vissa mottagare kan komma att befinna sig i länder utanför EU/EES-området. Eftersom dessa länder i vissa fall har en lägre nivå på sitt skydd för personuppgifter än länder inom EU/EES-området, tillämpar vi de av EU-kommissionen godkända standardavtalsklausuler vid överföring av personuppgifter till sådana länder, för att säkerställa en lämplig skyddsnivå för dina personuppgifter.

 

Dessa standardavtalsklausuler finns på följande länk: https://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm