Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Integritetsmeddelande

ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden AB, 556034-3161 på KUNGSGATAN 71, 632 21, Eskilstuna ansvarar i egenskap av ”personuppgiftsansvarig” för behandlingen av dina personuppgifter. Vi är mån om att skydda dina personuppgifter och i vårt Integritetsmeddelande kan du ta del av hur vi behandlar dina personuppgifter.
 
Vilka personuppgifter samlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter för de ändamål som anges i vår Integritetsmeddelande.        
Läs mer
Vart och till vem överförs dina uppgifter
För att uppfylla några av våra ändamål kan vi komma att lämna ut dina personuppgifter till en tredje part.
Läs mer
Dina rättigheter
Vilka rättigheter har du och hur kan du kontakta oss.
Läs mer
Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar endast personuppgifter för de ändamål som anges i vår Integritetsmeddelande.

Skydd av personuppgifter
ASSA ABLOY Opening Solutions Sweden har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att förhindra att dina personuppgifter används för olagliga ändamål eller görs tillgängliga till obehöriga.

Anställda hos oss samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa våra interna policys och riktlinjer för dataskydd.
Vart och till vem överförs dina uppgifter?
Vi kan komma att överföra dina personuppgifter till en tredje part för att uppfylla något av våra ändamål.


Dina rättigheter som registrerad
Du som registrerad har ett antal rättigheter som du kan åberopa.
Hur kan vi göra ändringar i detta Integritetsmeddelande?
För att säkerställa att vi följer dataskyddslagen kan detta meddelande ändras av oss när som helst. Vi kommer att informera dig om alla ändringar som gjorts. Varje överträdelse av detta meddelande bör rapporteras till oss via [Kontaktcenter]. Varje överträdelse av detta meddelande, inklusive behandling eller överföring av personuppgifter för något annat syfte än vad som anges i vårt Integritetsmedelande tas på allvar och kommer att leda till att nödvändiga åtgärder vidtas.

Meddela oss om eventuella ändringar av de personuppgifter som rör dig så att vi kan behandla personuppgifter korrekt och säkert.