Besökare

Denna del av Integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som Testperson samt hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera kameraövervakning för säkerhet i fysiska lokaler

Bild

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av säkerhet i våra fysiska lokaler väger över den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål 

Från inspelning + 30 dagar

För att administrera besök i företagets lokaler

Namn
Telefonnummer
Företag

Intresseavvägning, vårt intresse av att behandla denna   information för att kunna informera den person som får besök samt för att kunna veta vilka personer som befinner sig i våra lokaler väger tyngre än den  registrerades/besökarens intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. I händelse av brand behöver vi också kunna ta fram en utrymningslista. 

Under besök + 1 dygn