Leverantör

Denna del av Integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som leverantör eller kontakt person hos en leverantör samt hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera räkenskapsinformation

Namn
E-post
Telefonnummer
Företag
Organisationsnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under det räkenskapsår som informationen avser + 7 år

Hantera inköp av varor och tjänster

Namn
Telefonnummer
E-post

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna kontakta potentiella leverantörer överväger den registrerades intresse av att inte få sina uppgifter behandlade för detta ändamål. 

Fram till leverans + 10 år

Hantering av upphandlingar

Namn
Telefonnummer
E-post

Intresseavvägning, eftersom vi bedömer att vårt intresse av att kunna upphandla nya leverantörer överväger den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för detta ändamål.

Tilldelningsbeslut + 6 månader