Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Dina rättigheter

Vilka rättigheter du har och hur kan du kontakta oss.
 

I relation till de personuppgifter som vi innehar om dig har du rätt att:

  • begära en kopia av dina personuppgifter från våra register;
  • begära att vi rättar eller raderar dina personuppgifter (även om detta innebär att ditt konto tas bort, eller att vi inte längre kommer att kunna hantera dina förfrågningar eller beställningar);
  • begära att vi upphör med att behandla dina personuppgifter (exempelvis då vi använder dem i syfte att förbättra vår webbplats), eller att vi begränsar behandlingen av personuppgifterna (exempelvis om du anser att de är felaktiga);
  • begära att få ut de personuppgifter som vi använder för att förse dig med av dig efterfrågad information, hantera en beställning eller administrera ditt konto eller vår relation med dig, i ett maskinellt läsbart format vilket du sedan har rätt att överföra till annan personuppgiftsansvarig; samt
  • när som helst återkalla det samtycke du lämnat till oss angående behandling av dina personuppgifter för marknadsföringssyften.

Notera att vi kan kontakta dig och be dig att bekräfta din identitet för att säkerställa att vi inte avslöjar dina personuppgifter till någon obehörig person, och att vi kan be dig att specificera din begäran innan vi utför några åtgärder. När vi har bekräftat din identitet kommer vi att hantera begäran i enlighet med tillämplig lag.

Observera att även om du motsätter dig viss behandling av personuppgifter kan vi fortfarande fortsätta behandlingen om det är tillåtet eller krävs enligt lag, till exempel för att kunna uppfylla rättsliga eller avtalsenliga krav.

En begäran om att utöva dina rättigheter ska framställas till "ASSA ABLOY DPO/DPM” på vår kontaktsida.

Om du vill klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att anmäla detta till relevant tillsynsmyndighet där du bor eller arbetar (om annan än ovan angivna).