Rekryteringskandidat

Denna del av Integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som Rekryteringskandidat samt hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor.

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Ta emot, utvärdera och besluta kring arbetsansökningar

Namn
Telefonnummer
E-post
Personnummer
 + CV och personligt brev

Fullgörande av avtal, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser i anställningsavtal och kollektivavtal

Under rekrytering + 2 år