Testpersoner

Denna del av Integritetsmeddelande beskriver hur vi samlar in och behandlar dina personuppgifter som Testperson samt hur du kan kontakta oss om du har ytterligare frågor

Ändamål

Personuppgifter

Laglig grund

Lagringstid

Dokumentation för att kunna hantera betatester

Namn
Telefonnummer
E-post
Adress

Intresseavvägning, eftersom vårt intresse av att kunna utföra betatester väger tyngre än den registrerades intresse av att inte få sina personuppgifter behandlade för dessa ändamål. 

Under testperiod + 2 år

Hantera registrerades rättigheter enligt GDPR

Namn
Identifikator

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år

Hantera personuppgiftsincidenter enligt GDPR

Namn
E-post
Telefonnummer

Rättslig förpliktelse, uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullgöra förpliktelser enligt svensk lag

Under ärendet + 10 år