Problem med att ansluta till låset

Om du har problem med att ansluta till låset via Yale Home-appen, hittar du felsökningshjälp här:

PROBLEM MED ATT FJÄRRANSLUTA
Om du har en Yale Connect Wi-Fi Bridge kan du fjärrstyra ditt Yale Smart Lock när du inte är hemma. För att fjärrstyra låset, tryck på WiFi-ikonen på låssidan (Lock Screen). Ikonen ändrar färg från grå till blå när låset är anslutet. Kort därefter visar låscirkeln låsets status. Om låscirkeln förblir grå, prova att göra enligt nedan.

Har du problem med att kommunicera med ditt lås vid användning av din Yale Access Module, följ stegen här. 

 

WIFI OCH BLUETOOTH: SLÅ AV OCH PÅ
Slå AV Bluetooth och WiFi på din telefon i inställningarna. Låt Bluetooth och WiFi vara AV i minst 30 sekunder innan du slår på dem igen. (Observera att det inte räcker att stänga av Bluetooth via iOS-enhetens Kontrollcenter, utan det måste göras i inställningarna för Bluetooth.)

 
TVÅNGSAVSLUTA YALE Home-APPEN
iPhone 8 eller tidigare:
Dubbelklicka på Hem-knappen för att se dina senast använda appar.
Svep åt höger eller vänster för att hitta Yale Home-appen.
Svep uppåt när Yale Home-appen visas för att stänga den.
iPhone X:
Från Yale Home-appens startsida, svep uppåt och håll inne.
Svep uppåt för att stänga appen.
Android:
Klicka på Senaste appar-knappen till vänster om Hem-knappen på skärmen.
Skrolla uppåt eller nedåt för att hitta Yale Home-appen.
Svep åt vänster eller höger för att stänga appar eller tryck på ”Stäng alla” för att stänga alla öppna appar.
Då avslutas appen.


STÄNG AV OCH SÄTT PÅ TELEFONEN
Tryck och håll inne på-/av-knappen på din iPhone tills ”Dra för att stänga av” visas och stäng sedan av telefonen. När din telefon är avstängd, tryck och håll inne på-/av-knappen och slå på den igen. Öppna sedan Yale Home-appen.

 

FÖRSÖK ANSLUTA VIA BLUETOOTH
Om du fortfarande har problem med att ansluta till ditt Yale Smart Lock, behöver du befinna dig inom låsets Bluetooth-räckvidd för att slutföra felsökningen. När du är inom Bluetooth-räckvidd, gör enligt följande:

Återställ först din Yale Connect Wi-Fi Bridge:

Öppna Yale Home-appen och gå till Inställningar (Settings)
Gå till Connect-inställningar (Connect Settings)
Välj ”Koppla från enhet” (Disconnect Device) för att koppla bort Yale Connect Wi-Fi Bridge från låset
Välj ”Koppla från” (Disconnect) för att slutföra åtgärden
Därefter behöver Yale Connect Wi-Fi Bridge återställas. Du behöver ha fysisk tillgång till din Yale Connect Wi-Fi Bridge för att kunna återställa den.

 

Gör så här för att återställa Yale Connect Wi-Fi Bridge:

Stäng av och slå på din telefon
Kontrollera i inställningarna att din telefon är ansluten till ett 2,4 GHz-nätverk. Nätverksfrekvensen kan ha ändrats från 2,4 till 5 Ghz utan att du har märkt det
Koppla ur Yale Connect Wi-Fi Bridge från vägguttaget
Anslut Yale Connect Wi-Fi Bridge till ett vägguttag inom ca 4,5 meter från ditt Yale Smart Lock
Håll inne knappen på Yale Connect Wi-Fi Bridge i 5 sekunder
Gå in i Yale Home-appen igen och välj Installera en enhet (Set up a Device)
Följ instruktionerna i appen för att installera Yale Connect Wi-Fi Bridge igen
Om du inte är hemma och därför inte har fysisk tillgång till din Yale Connect Wi-Fi Bridge, gå igenom alla steg ovan utom 3, 4 och 5.

 
 
BYT BATTERIER I DITTYALE SMART LOCK
Om inget av ovanstående alternativ fungerar, testa att byta batterierna i ditt Yale Smart Lock. I den här artikeln finns mer information om hurdu byter batterierna.

OBSERVERA: Det är 4 st. AA-batterier i ditt Yale Smart Lock. Det är viktigt att du byter alla 4 batterierna samtidigt. Använd endast vanliga alkaliska batterier. Litiumbatterier och alkaliska Extended Life-batterier ger inte en optimal funktion och kan resultera i att du inte varnas när batterierna är urladdade eller varnas när de inte är det.

Dessa felsökningsåtgärder bör hjälpa dig att lösa eventuella anslutningsproblem, men om de inte gör det är du välkommen att kontakta dit regionala supportkontor for assistans.

OBSERVERA: Yale Connect Wi-Fi Bridge fungerar bäst om den är placerad inom 4,5 meter från det anslutna låset.

Om du inte kan ansluta till Yale Smart Lock med din telefon kan du använda den fysiska nyckeln för att få åtkomst till ditt lås.

Du kan också försöka logga in i Yale Home-appen från en annan enhet. Observera att du och din enhet måste vara inom låsets Bluetooth-räckvidd för att kunna ansluta.