Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Kom igång med Yale Home App

  Hur du installerar Yale Access Module

  Följ stegen nedan för att installera Yale Access Module i ett kompatibelt Yale Smart Lock:

  1) Ta bort batteriluckan och batterierna.

  2) Sätt in den smarta modulen ovanför batterifacket.

  3) Sätt tillbaka batterierna och sätt tillbaka batteriluckan.

  Därmed är installationen av den smarta modulen avslutad. Nu när modulen är på plats ställer du in låset i Yale Home-appen.

  OBS: Batterierna måste tas bort innan du tar bort och/eller sätter in smartmodulen
   

  Vilka produkter fungerar Yale Access Module med?

  Fungerar med:

  Yale Doorman V2 (Med FW 1.6 eller senare)
  Yale Doorman Classic (tidigare: V2N) 

   

  Fungerar inte med: 

  Yale Doorman L3
  Yale Linus
   

  Påverkar min Wifi-router signalen från Yale Smart Hub?


  Det kan den göra. 

  Om du upplever problem med signalen till dina enheter (Yale Doorman, larm o.s.v.) i ditt Smart Home och med Smart Hub , flytta då hubben 1 meter från routern. 

  Kom igång

FAQ


 • Så laddar du ner Yale Home App

 • Hur man installerar en enhet i Yale Home-appen

  Den här artikeln beskriver hur man lägger till en ny enhet till ett hem i Yale Home-appen.

  När den fysiska installationen är klar kanske du vill göra enheten tillgänglig i Yale Home-appen.

  Innan du börjar, ladda ner Yale Home-appen från App Store eller Google Play, beroende på om du använder en iOS-eller Android-telefon:

  Yale Home-enheter har en QR-kod som kan användas för att installera enheten i Yale Home-appen. Om du inte har någon QR-kod till enheten kan du använda serienumret vid installationen.

  1. Öppna Yale Home-appen
  2. Gå tillmenyn längst upp till vänster
  3. Välj Installera en enhet (Set up a Device) för att få tillgång till QR-kodläsaren
  4. Skanna koden. Om den inte går att skanna, välj ”Kan inte skanna koden” (Can’t Scan the Code) för att installera med serienumret
  5. Följ instruktionerna i appen för att slutföra installationen
 • Yale-låsens kompatibilitet med Yale Home

  Vad är Yale Home?

  Yale Home är ett nytt ekosystem från Yale som gör det möjligt att styra sitt smarta lås med vår Yale Home-app samt lägga till ett antal tillbehör (t.ex. Yale Connect Wi-Fi Bridge och Yale Smart Keypad).

  Lås anslutna till Yale Home har dessutom funktioner som:

  • Aktivitetsövervakning –ha alltid koll på vem som kommer och när
  • Gäståtkomst –hantera åtkomst för vem som helst
  • Fjärrstyrda funktioner –kontrollera och övervaka din dörr var du än befinner dig (Yale Connect Wi-Fi Bridge krävs)

  Låskompatibilitet

  Följande produkter är kompatibla med ekosystemet Yale Home

  • Yale Doorman L3
  • Yale Linus
  • Yale Doorman Classic med tillbehöret "Yale Access Module"

  Listan utökas allt eftersom vi lanserar nya produkter; alla nya smarta låsprodukter kommer att vara fullt kompatibla med ekosystemet Yale Home.

 • Hur man ställer in åtkomstscheman (Access Schedules)

  Yale Smart Lock har 3 typer av åtkomst:Alltid (Always), Temporary (Tillfällig) och Återkommande (Recurring). Du kan välja mellan dessa tre typer när du lägger till gäster till ditt lås.

  Du kan ändra åtkomst för dina befintliga gäster i Gästlistan (Guest List) eller ställa in när du bjuder in nya gäster.

  • Alltid (Always)–Gästerna (Guests) har obegränsad åtkomst, men ägaren kan när som helst ändra eller spärra denna åtkomst.
  • Återkommande (Recurring)–Gästerna (Guests) har återkommande, schemalagd åtkomst. Det kan till exempel vara varje måndag,onsdag och fredag klockan 08:00 till 10:00.
  • Tillfällig (Temporary)–Gästerna (Guests) har åtkomst till ditt hem vid ett enstaka tillfälle. Gästerna har till exempel engångsåtkomst begränsad till det datum och den tid som du har valt.

  Anvisningar för att ställa in och ändra åtkomstscheman finns nedan. Välj iOS eller Android, beroende på vilken enhet du har.

  iOS

  För att ändra åtkomstscheman:

  1. Välj låset från din nyckelring (Keychain)
  2. Gå till Gästlistan (Guest List)
  3. Välj en gäst
  4. Gå till App-åtkomst (App Access)
  5. Välj Alltid (Always), Återkommande (Recurring) eller Tillfällig (Temporary)
  Alltid (Always)

  VäljAlltid (Always)om du vill ge din gäst obegränsad åtkomst till ditt lås.

  Återkommande (Recurring)

  Välj dag(ar) och tidsperioder då din gäst ska ha återkommande (Recurring) åtkomst till låset.

  Tillfällig (Temporary)

  För tillfällig (Temporary)åtkomst, välj vilken tid du vill ge din gäst åtkomst till låset.

  Tillfälliga gäster har begränsad åtkomst till ditt hem som börjar och slutar en viss tid. Det kan t.ex. vara från 08:00 2015-04-11 till 12:00 2015-04-13. Klicka på ”OK” för att spara ändringarna.

  Android

  För att ändra åtkomstscheman:

  1. Välj låset från din nyckelring (Keychain)
  2. Gå till Gästlistan (Guest List)
  3. Välj en gäst
  4. Gå till App-åtkomst (App Access)
  5. Välj Alltid (Always), Återkommande (Recurring) eller Tillfällig (Temporary)
  Alltid (Always)

  Välj Alltid (Always) om du vill ge din gäst obegränsad åtkomst till ditt lås.

  Återkommande (Recurring)

  Välj dag(ar) och tidsperioder då din gäst ska ha återkommande (Recurring) åtkomst till låset.

  Tillfällig (Temporary)

  För tillfällig (Temporary)åtkomst, välj vilken tid du vill ge din gäst åtkomst till låset.

  Tillfälliga gäster har begränsad åtkomst till ditt hem som börjar och slutar en viss tid. Det kan t.ex. vara från 08:00 2015-04-11 till 12:00 2015-04-13. Klicka på ”OK” för att spara ändringarna.