Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Uppdatera Yale Smart Opener firmware

Firmware-uppdateringar släpps med jämna mellanrum för att förbättra anslutningshastigheten, anslutningens tillförlitlighet, kontrollerna och automatisk öppning/stängning.

Firmware-uppdateringar börjar automatiskt när ägaren ansluter till sin Yale Smart Opener. Du kan fortfarande använda din Smart Opener via appen under uppdateringen. Firmwareuppdateringar kan ta allt från 5-15 minuter. Se till att ha din telefon nära din Smart Opener, med Yale-appen öppen under hela uppdateringen.

OBS: För att den fasta programvaran ska uppdateras måste du vara inom enhetens Bluetooth-räckvidd och ha Bluetooth aktiverat på din telefon.

  FAQ

  • Hur vet jag om min firmwareuppdatering är klar?

   Du kan kontrollera firmwareversionen i appen under Yale Smart Opener Settings i appen. Tryck på menyikonen och navigera till Inställningar. Välj din Smart Opener och navigera till Firmware Version, där du kommer att kunna se din firmwareversion.
  • Vad händer om firmwareuppdateringen misslyckas?

   Om uppdateringen av den fasta programvaran misslyckas medan du är mitt uppe i uppdateringen, prova följande:

   1. Starta om telefonen
   2. Slå på strömmen till din Yale Smart Opener
   3. Försök sedan att uppdatera firmware igen

  • Vad gör firmwareuppdateringen?

   Den nya firmwareuppdateringen kommer att förbättra anslutningshastigheten, anslutningens tillförlitlighet, kontrollerna och prestanda för automatiska funktioner.

  • Hur lång tid tar uppdateringen?

   Uppdateringen av den fasta programvaran kan ta 1-15 minuter beroende på din Wi-Fi-anslutning. För en snabbare uppdatering, se till att din telefon är ansluten till ditt hem/lokala Wi-Fi-nätverk.

  • Kan jag skjuta upp firmwareuppdateringen till senare?

   Det finns inget alternativ att skjuta upp uppdateringen, men om du inte håller dig inom Bluetooth-räckvidden för din Yale Smart Opener kommer uppdateringen inte att slutföras vid den tidpunkten. Varje gång du ansluter till din Yale Smart Opener kommer den att uppmana dig att slutföra uppdateringen. Firmwareuppdateringar är mycket viktiga. Vi rekommenderar att du fyller i dem så snart som möjligt.

  • Kan jag använda min Yale Smart Opener under uppdateringen?

   Ja, du kan fortfarande använda din Smart Opener manuellt eller via appen under uppdateringen utan störningar.

  • Behöver Yale Access-appen vara öppen under hela uppdateringen?

   Ja, din Yale Access-app måste vara öppen för att slutföra uppdateringen. Appen håller din telefon vaken under uppdateringsprocessen.

  • Kommer uppdateringen att fortsätta om jag har appen igång i bakgrunden medan jag gör andra saker som att kolla min e-post eller använda en annan app?

   Nej. Förloppet kommer att sparas, men du måste hålla din Yale Access-app öppen för att slutföra uppdateringen.

  • Vad händer om jag stänger appen innan uppdateringen av den fasta programvaran är klar?

   Om du stänger Yale Access-appen innan uppdateringen av den fasta programvaran är klar, kommer uppdateringen att börja igen automatiskt nästa gång du öppnar Yale Access-appen.

  • Jag har flera Yale Smart Access-enheter i mitt hem, finns det något sätt jag kan uppdatera alla samtidigt?

   Nej, firmwareuppdateringen måste slutföras för varje enskilt lås eller Smart öppnare.

  • Måste mina gäster slutföra firmwareuppdateringen?

   Nej. Firmwareuppdateringen är en engångsuppdatering och efterfrågas endast från ett ägares konto.

  • Kommer mina gäster fortfarande att kunna använda Yale Smart Opener om jag inte har uppdaterat firmware?

   Ja. Dina gäster kommer fortfarande att kunna använda Smart Opener, även om den fasta programvaran inte har uppdaterats.