FAQ

 • Hur installerar jag mitt Value Safe?

  Se installationshandboken som medföljer din produkt.

 • Var hittar jag koden för att få nya nycklar beställda?

  Koden kan finnas på flera ställen:  För modellen Y-MS kan nyckelnumret hittas genom att ta bort nyckeltäckplåten och koden är antingen sexsiffrig eller har prefixet "J" eller "G". För kassaskåpsmodellen "Y-SV" finns det en tre- eller fyrsiffrig kod som är stämplad på cylindern (dold under den gula Yale-skyddsplattan).

 • Vad händer om jag låser in mina nycklar i kassaskåpet eller tappar bort mina nycklar?

  Ersättningsnycklar kan beställas via din lokala Yale-butik online. Skriv in numret på din nyckel, t.ex. för modellen Y-MS, nyckelnumret kan hittas genom att ta bort nyckelns täckplatta och koden är antingen sexsiffrig, börjar med ett "J" eller ett "G". För kassaskåpsmodellen "Y-SV" finns det en tre- eller fyrsiffrig kod (under Yale-skyddsplåten). Dessa skickas sedan ut till dig inom 3-5 arbetsdagar. Det enda undantaget är nycklar av typen "G", dessa har en ledtid på 6-8 veckor.

 • Vad händer om jag glömmer min lösenkod?

  Kassaskåpet kan öppnas med de medföljande nycklarna, och när det har öppnats kan koden ställas in på nytt.

 • Var hittar jag koden för att få nya nycklar beställda?

  Koden kan finnas på flera ställen:  För modellen Y-MS kan nyckelnumret hittas genom att ta bort nyckeltäckplåten och koden är antingen sexsiffrig eller har prefixet "J" eller "G". För kassaskåpsmodellen "Y-SV" finns det en tre- eller fyrsiffrig kod som är stämplad på cylindern (dold under den gula Yale-skyddsplattan).

 • Kommer min PIN-kod att vara densamma även om batterierna är urladdade?

  Din PIN-kod kommer att vara densamma tills du går igenom proceduren för återställning av koden.

 • Hur vet jag att batterierna i mitt värdeskåp behöver bytas?

  Värdeskåp - När du slår in en kod blinkar den röda lampan och indikerar att batterierna är svaga.

  Gästskåp - När du anger en kod visas "Lo- bAT" på skärmen.

Support vid akuta problem

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste låssmed eller Yale Installer Partner. Givetvis kan du kontakta Teknisk support även vid akuta situationer. Vi försöker då att svara dig så fort som möjligt inom våra öppettider. Vi rekommenderar dig dock att kontakta en låssmed för snabbast hjälp utanför supportens öppettider.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.