Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Felsökning av ditt Yale Doorman Classic

Om ditt Yale Doorman Classic inte skulle fungera som det ska finns det ett antal åtgärder som du kan göra. Du kan göra låstest eller olika typer av felsökningar för att ta reda på hur du får ditt Yale Doorman Classic att fungera korrekt.

Information om ditt Yale Doorman Classic

Vad klarar Yale Doorman Classic av?

 

 • Max 10 st nyckelbrickor kan registreras på ett lås.
 • En nyckelbricka kan registreras på max 6 st lås.
 • Max 10 st användarkoder.
 • Max antal fjärrkontroller är 5 st.
 • Klarar utomhusmiljö, IP55 klassat.
 • Brandtestad till EI30 (EN-1191).
 • Temperaturintervall: Insida 0 till +50 grader och utsida -25 till +70 grader.
 • Batterier: 4 st 1,5V alkaliska AA batterier.

Batteri information i Yale Doorman Classic 

 

 • Batteribyte: Byt samtliga batterier vid låg batterivarning. Låt aldrig batterierna ta helt slut
 • då detta kan skada produkten.
 • Kontrollera alltid att + och – polerna på batterier sätts i korrekt.
 • Använd alltid alkaliska batterier.
 • Explosionsrisk förekommer vid användning av felaktiga batterier.
 • Kasta använda batterier enligt nationella regler och återvinningsprogram för detta.

Felsökning FAQ Yale Doorman Classic


 • Byta masterkod – så här gör du!

  Behöver du ändra din masterkod? Om du KAN din masterkod när du behöver ändra den kan detta göras via menyn i ditt Yale Doorman, antingen i advanced mode eller i easy mode. I advanced mode ska du välja menyval 2, och i easy mode ska du välja p-knappen. Om du däremot INTE kan din masterkod måste du först återställa ditt Yale Doorman till fabriksinställningar.

 • Väderomslag kan påverka din dörr så att Yale Doorman inte kan låsa

  Under vår och höst kan mycket snabbt skiftande utomhustemperaturer medföra att din dörr rör sig vilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar. Kontrollera avståndet mellan dörr och karm, dörrspringan mellan slutbleck i karmen och låskistans stolpe i dörren får vara maximalt 5mm.

  • Dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).

  Kontrollera att låshusets stolpe ligger i linje med dörren

  I vissa fall är låshuset inte I nivå med dörrbladet, oftast är det för att uttaget i dörren är djupare än låshusets stolpes tjocklek och du bör istället justera låshuset så att det ligger kant-till-kant med dörren och inte insjunket. Detta kan göras genom att ta bort hela låshuset och lägga något bakom “Öronen” på “stolpen”, dvs bakom den övre och nedre stjärnskruven ser du när dörren är öppen. 

  Bild nedan är exempel på när låshuset ligger lite fel (röda pilar), och när låshuset ligger korrekt (grön pil).

  Ett tips kan vara att använda "möbeltassar, metallbrickor alt. kartongbitar" under öronen/vingarna på stolpen, på så sätt är det lätt att justera nivån på låshuset. Sätter du möbeltassar under skruvhålen på låshusstolpen så ska du kunna skruva igenom möbeltassarna.  

 • Låstest för att se om låset fungerar korrekt – hur gör jag det?

  1) Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med * eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort och inte det rekommenderade 3 mm (max 5 mm).

  2) Kan fortfarande inte låsa:

  • Rekommenderad dörrspringa är 3 mm (max 5 mm).
  • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.
  • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.
 • Hur återställer jag Yale Doorman till Fabriksinställningar?

  Av olika anledningar kan det vara önskvärt att återställa Yale Doorman Classic till fabriksinställningar. Exempelvis kan det bero på:

  1. Du har övertagit en bostad med Yale Doorman, och du vill radera den tidigare användarens inställningar för att ha full kontroll på koder och nyckelbrickor som har access till låset.
  2. Du önskar inte längre att använda app-lösningen, vill byta till ett annat integrerat system för att styra din Yale Doorman.

  Fabriksåterställning beskrivs i detalj i Yale Doorman Classic-manualen där det även finns illustrationer och anvisningar steg för steg.”

 • Det är svårt att stänga dörren efter att jag installerat Yale Doorman. Kan jag göra något åt detta?

  Medföljande slutbleck 1487-2 fungerar i det allra flesta fall, upplever du att det är svårt att stänga dörren när Yale Doorman monterats ihop kan det vara idé att byta till slutbleck 1487-1.

  • För varianten Yale Doorman L3 Flex finns bägge varianter av slutbleck med i förpackningen.
  • Till övriga varianterna av Yale Doorman är det möjligt att köpa till ett djupare slutbleck och/eller justeringsplatta för att minska avståndet till låshuset.
  • Ett annat tips är att smörja fallen och förregling med lite låsfett ett par gånger om året så att de mekaniska delarna ska glida lite lättare. Det är ett generellt råd för alla Yale Doorman.
 • Jag kan inte låsa upp mitt Yale Doorman, vad gör jag?

  Om du befinner dig på insidan, kan du alltid nödöppna. Vrid vredet ett kvarts varv. Antingen till höger eller vänster, beroende på om du har en höger- eller vänsterdörr. Tryck samtidigt ner handtaget och dörren öppnas.

  Om du befinner dig på utsidan, läs vår fråga-svar "Mitt Yale Doorman har slutat att fungera. Vad kan det bero på?" för felsökningstips.

 • Vad gör jag om Yale Doorman har slutat att fungera?

  Gör en felsökning i följande ordning:

  1. Om du har slagit fel kod flera gånger i rad låses Yale Doorman i ett par minuter innan du kan göra ett nytt försök att öppna.
  2. Om du har ett uppkopplat Yale Doorman, där du angivit en tidsbegränsad behörighet, kan det vara så att behörigheten har gått ut. Kontrollera inställningarna i din app eller på "mina sidor".
  3. Om produkten inte fungerar kan man trycka på en resetknapp mellan batteribackuppolerna på undersidan av utsidan. Detta startar om produkten men alla elektroniska nycklar ligger kvar.
  4. Låstest: Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med * eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort och inte det rekommenderade 3 mm.
  5. Kan fortfarande inte låsa: • Rekommenderad dörrspringa är 3 mm. • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.• Kontrollera att kontakterna sitter i helt och attstiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.
  6. Väderomslag kan påverka din dörr. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftandeutomhustemperaturer medföra att din dörr rör sigvilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar.För att Yale Doorman ska fungera är rekommenderatmått för dörrspringan 3 mm. Skulle ditt YaleDoorman inte låsa kan du därför behöva justeradörrspringan.
  7. Det kan också bero på att batteriet är slut. I så fall får du en batterivarning med ljud och ljus i god tid innan, men om det tar slut ändå kan du sätta ett standard 9V batteri på två poler nederst på utsidan av låset för att strömsätta detta och sedan identifiera dig med nyckelbricka eller kod på vanligt sätt.
 • Varför säger låset "Frånkoppling misslyckades, larmet kan fortfarande vara på". Det tar också några sekunder för Doorman att låsa upp?

  Detta kan du lösa genom att följa dessa instruktioner: Gå ut, stäng och lås dörren. När dörren har låsts in trycker du på stjärnknappen och håller den intryckt. Håll den intryckt tills dess att du fått två pip. Släpp sedan stjärnknappen och ange din användarkod och bekräfta med stjärnknappen. Vänta ungefär en halv minut, lås upp dörren normalt, * – användarkod – *. Nästa gång dörren låses upp, bör tidsfördröjningen och alla röstmeddelanden vara borta.

 • Hur ställer jag in eller byter masterkod?

  1. Ställa in masterkod: När du installerar ditt lås och följer instruktionerna låset ger dig får du uppamaningen att ange en masterkod med 6 siffror. Spara din masterkod på ett säkert ställe då den senare kommer behövas vid ändringar i ditt lås inställningar. Se Yale Doorman-manualen för mer information.

  2. Behöver du ändra din masterkod: Om du kan din masterkod när du behöver ändra den kan detta göras via menyn i ditt Yale Doorman, antingen i advanced mode eller i easy mode. I advanced mode ska du välja menyval 2, och i easy mode ska du välja p-knappen. Om du däremot INTE kan din masterkod måste du först återställa ditt Yale Doorman till fabriksinställningar, detta förklaras i Yale Doorman-manualen.

 • Påverkar min Wifi-router signalen från Yale Smart Hub?  

  Det kan den göra, om du upplever problem med signalen till dina enheter (Yale Doorman, larm o.s.v.) i ditt Smart Home och med Smart Hub , flytta då hubben 1 meter från routern.
 • Varför larmar mitt Yale Doorman fast dörren är stängd?

  Rekommenderad dörrspringa är tre mm. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftandeutomhustemperaturer medföra att din dörr rör sigvilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar. Justera därför dörrspringan vid behov med hjälp av gångjärnen eller underläggsbrickor till slutblecket. Dörrspringan får aldrig mer än maximalt fem mm.

 • Får jag någon indikation på att låset inte gick att låsa?

  Ja, det indikeras med ljud och blink på låset. Om du har låset integrerat så kan du även se en logg på detta i appen och på ”Mina sidor”.

 • Vad gör jag om jag har en för hög batteriförbrukning?

  Kontrollera att vredet fjädrar tillbaka av egen kraft och inte blir ståendes snett. Orsaken till att vredet kärvar och blir ståendes snett beror vanligtvis på för lång vredpinne, kapa vid behov pinnen ytterligare 1 enhet. Säkerställ att nödutrymingen fungerar efter att pinnen har kapats.

  En annan anledning till hög batteriförbrukning kan vara att de övre skruvarna (2 se bild) som håller samman plåten för insidans skylt och utsidan är i kontakt med kretskortet (risken är större för äldre Yale Doorman med annan utformning på kretskortet). Säkerställ att skruvarna har rätt längd och inte orsakar skador på kretskortet.