Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Kom igång med Yale Durus

Kom igång med Yale Durus

FAQ – Kom igång

 • Hur fungerar Yale Durus?

  Yale Durus ger dig alla fördelar med ett digitalt lås, utan att det syns på utsidan. Låset är monterat inuti dörrbladet vilket gör att det varken syns eller påverkar dörrens utseende. 

  Yale Durus varnar när batterinivån börjar bli låg och du kan alltid ge nödström till ditt lås från utsidan via USB-C.

  Durus kan låsas upp med nyckel, app eller extern knappsats och ger dig full kontroll över ditt hem. Via appen kan du se aktivitetslogg och få push-notiser (kräver Yale  Connect WiFi Bridge), ge tillfällig access till exempelvis din hantverkare eller ändra inställningar. Låset har även automatisk upplåsning samt låsning och kan enkelt kopplas till smarta hem lösningar via appen Yale Home.

 • Var kan jag köpa Yale Durus?

  Yale Durus är endast tillgängligt vid köp av en ny dörr. Prata med din dörrtillverkare för mer information!

  Se listan nedan på dörrtillverkare som erbjuder Yale Durus:

  Diplomat Dörrar

  Läs mer om DiploSmart här!

  Leksandsdörren

  Läs mer här!

 • Kan jag installera Yale Durus på egen hand?

  Eftersom att Yale Durus levereras tillsammans med dörr så kommer du inte behöva montera Yale Durus själv. Däremot så behöver du koppla Yale Durus mot Yale Home själv, och installera de tillbehör du vill använda tillsammans med Yale Durus!
 • Kan jag själv välja vilka trycken och vred som skall användas ihop med Yale Durus?

  Du kan själv välja vilka trycken och vred du vill använda själv, däremot så kräver Yale Durus ett återfjädrande vred. Välj den kombination du vill ha!
 • Vilka tillbehör finns tillgängliga för Yale Durus?

  Yale Durus kan kompletteras med följande tillbehör:

  • Smart Keypad
  • Yale Connect Wi-Fi Bridge
  • Underläggsskylt för slutbleck
  • Låscylinder
  • Yale Dot
 • Vilka andra Yale produkter kan Yale Durus kopplas med?

  Yale Durus kan kompletteras med följande tillbehör:

  • Smart Keypad
  • Yale Connect Wi-Fi Bridge
  • Yale Dot

  Yale Durus kan kopplas ihop med:

  • Yale Smart Alarm - frånkopplar larmet när du kommer hem
  • Yale Video Doorbell - lås eller lås upp i livestream vyn
  • Yale Indoor Camera - lås eller lås upp i livestream vyn
  • Yale Outdoor Camera - lås eller lås upp livestream vyn
 • Går det att använda en modul till Yale Durus?

  Nej, Yale Durus har ingen plats för modul. 

FAQ – Kom igång

 • Vad är automatisk låsning och upplåsning?

  Via Yale Home-appen kan du som användare aktivera autolås funktion så att dörren låses omgående eller med en tids fördröjning. Det gör du under låsinställningar. 
  Autolås kan därefter tillfällig pausas om så önskas.

  Med automatisk upplåsning kommer dörren låsas upp automatiskt när du kommer hem. Inget behov av att slå  in en kod eller låsa upp med nyckel. 
  Läs mer om automatisk upplåsning i appen och hur du aktiverar det. 

 • Kan jag pausa automatisk låsning?

  Möjlighet finns att tillfälligt pausa autolåsningen.

  1. Öppna dörren.
  2. Tryck på knappen (A) en gång.
  3. Kontrollera att knappen lyser grön (samt att ett pipljud hörs).
  4. Stäng dörren.

  Nu har du pausat autolåsning och det kommer vara så tills nästa gång dörren öppnas och stängs eller tills en separat låsning utförs. Därefter aktiveras autolåset igen.
  Funktionen kan avbrytas genom att trycka  på knappen igen, innan du stänger dörren.
  Observera! Säkerställ att dörren aldrig lämnas oavsiktligt olåst.

 • Kan jag låsa dörren utan att använda Yale Home-appen?

  Möjlighet att enkelt låsa dörren, utan att använda appen. Detta gäller när autolåsning inte är aktiverad.

  1. Öppna dörren.
  2. Tryck på knappen (A) en gång.
  3. Kontrollera att knappen lyser röd (samt att ett pipljud hörs).
  4. Stäng dörren.
  5. Dörren låses automatiskt en gång.

  Funktionen kan avbrytas genom att trycka  på knappen igen, innan du stänger dörren.

 • Hur fungerar Bortasäkring?

  Vid bortasäkert läge är dörren låst från både in och utsidan. Det är inte möjligt att låsa upp med vredet från insidan eller från utsidan med eventuell nyckel. 

  Låsning och upplåsning av bortasäkert läge görs med appen Yale Home* eller i kombination med Yale Dot**. När dörren öppnas avaktiveras bortasäkert läge. 

  Följ stegen nedan för att låsa i bortasäkert läge:

  1. Öppna dörren.
  2. Vrid vredet i låsriktningen (till stopp).
  3. Tryck ned knappen på låsets stolpe.
  4. Stäng dörren.

  Alt 1. Lås med appen, fyrkantig röd symbol ska synas i appen när dörren är låst. 
  ** Alt 2. Lås genom att lägga telefonen mot Yale Dot, placerad i direkt närhet till låset (< 0,5 m). Kräver aktiverad NFC och upplåst skärmlås på telefonen. Fyrkantig röd symbol ska synas i appen när dörren är låst.

FAQ – Använd

 • Hur låser jag upp ett Yale Durus?

  Yale Durus är en kombination utav mekanisk- och digital säkerhet.

  Du kan låsa upp med

  • Traditionell nyckel
  • Kod via knappsats (tillbehör)
  • Via appen Yale Home
  • Via smart hemlösningar (läs mer om integrationer genom Yale Home här)
  • Lägg din telefon mot 'Yale Dot' (tillbehör)
  • Automatisk upplåsning (funktion via Yale Home)

  Från insidan kan du alltid låsa upp Yale Durus genom vredet eller appen Yale Home. 

 • Vad är 'smartlåsning'?

  Möjlighet att enkelt låsa dörren, utan att använda appen. Detta gäller när automatisk låsning inte är aktiverad.

  1. Öppna dörren.
   2. Tryck på knappen (A) en gång.
   3. Kontrollera att knappen lyser röd (samt att ett pipljud hörs).
   4. Stäng dörren.
   5. Dörren låses automatiskt en gång.
  2. Funktionen kan avbrytas genom att trycka 
   på knappen igen, innan du stänger dörren.

 • Hur byter jag batterier i Yale Durus?

  Batteritiden för Yale Durus uppskattas till 12 månader, beroende på hur frekvent låset används. Vid leverans är 4 batterier redan monterade.

  • När batterinivån börjar bli låg kommer du få pop-up notiser i appen Yale Home och även meddelande via e-post.
  • Slutligen kommer även låset ge ifrån sig tre stycken kort pip-ljud när batterinivån är kritiskt låg.

  Gör så här för att byta batterier:

  1. Skruva bort stolpe med stjärnskruvmejsel (1) och ta ut hela batterihållaren (2).
  2. Byt ut gamla batterier till 4 st nya alkaliska AA-batterier.
  3. Sätt tillbaka batterihållaren (1) och skruva fast stolpen igen (2).

 • Hur använder jag reservström i mitt Yale Durus?

  Att batterierna behövs bytas ut meddelas via Yale Home-appen, via e-post samt att låset ger ifrån sig tre korta pip-ljud.

  Skulle detta av någon anledning missas, finns möjlighet att tillföra reservström.

  Gör så här:

  1. På reservströmsenhetens undersida finns ett USB-C uttag. Öppna skyddslocket.
  2. Koppla en powerbank eller kompatibel mobiltelefon med USB-C sladd till uttaget. Nu går det låsa upp och byta batterier.

 • Hur underhåller jag mitt Yale Durus-lås?

  Yale Durus är en kvalitetsprodukt, som kräver minimalt underhåll. Vi rekommenerar att du smörjer fallen och förreglingen med ett tunt lager låsfett. Gärna en gång om året, på hösten.

  Obs! Spruta aldrig in olja i låset.

 • Vad är automatisk låsning och upplåsning?

  Via Yale Home-appen kan du som användare aktivera autolås funktion så att dörren låses omgående eller med en tids fördröjning. Det gör du under låsinställningar. 
  Autolås kan därefter tillfällig pausas om så önskas.

  Med automatisk upplåsning kommer dörren låsas upp automatiskt när du kommer hem. Inget behov av att slå  in en kod eller låsa upp med nyckel. 
  Läs mer om automatisk upplåsning i appen och hur du aktiverar det. 

 • Kan jag pausa automatisk låsning?

  Möjlighet finns att tillfälligt pausa autolåsningen.

  1. Öppna dörren.
  2. Tryck på knappen (A) en gång.
  3. Kontrollera att knappen lyser grön (samt att ett pipljud hörs).
  4. Stäng dörren.

  Nu har du pausat autolåsning och det kommer vara så tills nästa gång dörren öppnas och stängs eller tills en separat låsning utförs. Därefter aktiveras autolåset igen.
  Funktionen kan avbrytas genom att trycka  på knappen igen, innan du stänger dörren.
  Observera! Säkerställ att dörren aldrig lämnas oavsiktligt olåst.

 • Kan jag låsa dörren utan att använda Yale Home-appen?

  Möjlighet att enkelt låsa dörren, utan att använda appen. Detta gäller när autolåsning inte är aktiverad.

  1. Öppna dörren.
  2. Tryck på knappen (A) en gång.
  3. Kontrollera att knappen lyser röd (samt att ett pipljud hörs).
  4. Stäng dörren.
  5. Dörren låses automatiskt en gång.

  Funktionen kan avbrytas genom att trycka  på knappen igen, innan du stänger dörren.

 • Hur fungerar Bortasäkring?

  Vid bortasäkert läge är dörren låst från både in och utsidan. Det är inte möjligt att låsa upp med vredet från insidan eller från utsidan med eventuell nyckel. 

  Låsning och upplåsning av bortasäkert läge görs med appen Yale Home* eller i kombination med Yale Dot**. När dörren öppnas avaktiveras bortasäkert läge. 

  Följ stegen nedan för att låsa i bortasäkert läge:

  1. Öppna dörren.
  2. Vrid vredet i låsriktningen (till stopp).
  3. Tryck ned knappen på låsets stolpe.
  4. Stäng dörren.

  Alt 1. Lås med appen, fyrkantig röd symbol ska synas i appen när dörren är låst. 
  ** Alt 2. Lås genom att lägga telefonen mot Yale Dot, placerad i direkt närhet till låset (< 0,5 m). Kräver aktiverad NFC och upplåst skärmlås på telefonen. Fyrkantig röd symbol ska synas i appen när dörren är låst.

Felsök Yale Durus

FAQ – Felsök

 • Hur uppdaterar jag programvaran i Yale Durus?

  Uppdateringarna hanteras via Yale Home-appen, där du enkelt kan se vilken version av programvaran som är installerad på ditt lås. På yalehome.se kan du också kontrollera den senaste tillgängliga versionen.

  För att uppdatera låsets programvara använder du helt enkelt Yale Home-appen när du är i direkt närhet av låset. Du kommer att få en pop-up i appen om det finns tillgängliga uppdateringar för ditt lås. Låt sedan din telefon och appen uppdatera låset under några minuter.
 • Det är svårt att låsa min dörr / Dörren glappar när den är låst – vad kan jag göra?

  Om du upplever att det är svårt att låsa eller om det är glapp i dörren när den är låst kan du enkelt justera slutblecket.

  Lossa de två skruvarna (A) och flytta justeringsläpparna (B).
  Prova dig fram tills dörren stänger som du önskar.
  Var observant på avståndet mellan dörr och karm.
  Maximalt avstånd mellan låshus och karm är 5 mm.
  Rekommenderat avstånd: 2-3 mm.

  Vid behov kan underläggsskylt användas.
 • Mitt Yale Durus fungerar inte, vad kan jag göra?

  Om Yale Durus inte fungerar, prova att ansluta en powerbank eller kompatibel mobiltelefon med USB-C-kabel (A), för att väcka upp låset. Detta ska starta om låset och inställningar ligger fortsatt kvar i låset.
  Utför ett låstest
  Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen (B) intryckt hela tiden. Lås sedan genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort och inte det rekommenderade 3 mm. Lås upp innan du släpper ut förreglingen.
 • Mitt Yale Durus kan inte låsa, vad kan jag göra?

  Om ditt Yale Durus inte kan låsa, kontrollera följande:
  • Rekommenderad dörrspringa är 3 mm.
  • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.
  • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.
 • Dörrlarmet aktiveras fastän dörren är stängd, vad kan jag göra?

  Rekommenderad dörrspringa är 3 mm. Dörrar rör sig med väderförändringar så justera vid behov dörrspringan med hjälp av gångjärnen eller underläggsbrickor till slutblecket.
  Väderomslag kan påverka din dörr
  Under vår och höst kan mycket snabbt skiftande utomhustemperaturer medföra att din dörr rör sig vilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar. För att Yale Doorman ska fungera är rekommenderat mått för dörrspringan 3 mm. Skulle ditt Yale Durus inte låsa kan du därför behöva justera dörrspringan.
  Är cylinder monterad på utsidan är det alltid möjligt att låsa även om dörrspringan tillfälligt är för stor. Från insidan är det också alltid möjligt att låsa med hjälp av vredet.

Support vid akuta problem

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste låssmed eller Yale Installer Partner. Givetvis kan du kontakta Teknisk support även vid akuta situationer. Vi försöker då att svara dig så fort som möjligt inom våra öppettider. Vi rekommenderar dig dock att kontakta en låssmed för snabbast hjälp utanför supportens öppettider.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.