Så installerar du Yale Linus - Skandinavisk modell

Yale Linus® Smart Lock uppfyller SSF 3522 klass 2A-certifiering. Alla komponenter som krävs för att genomföra en SSF-certifiering ingår i förpackningen. Om du däremot vill ha en enklare installation utan SSF-krav ingår även dessa komponenter. När du väl har bestämt dig kommer installationsinstruktionerna att vägleda dig i de relevanta stegen. Det finns ingen förändring i funktionaliteten mellan en SSF- och en icke-SSF-installation.

Om du är osäker på om du behöver en SSF-installation eller inte rekommenderar vi att du kollar med ditt försäkringsbolag eftersom det kan bero på värdet på innehållet i din fastighet.

Installationsguide steg för steg

 • Komponenter som inkluderas i förpackningen

  Förpackningen innehåller följande komponenter:

  • Yale Linus
  • Monteringsplatta
  • Fyrkantpinne
  • Spindel
  • Spindeladapter
  • Monteringsskruvar (för kapning)
  • Två uppsättningar cylinderskruvar (långa och korta)
  • DoorSense-magnet

 • Standard installation - verktyg

  • En Pozidriv-skruvmejsel
  • Maskeringstejp
  • Avbitartång (för skruvar)
  • Måttband

 • SSF installation - verktyg

  Dessutom medföljer följande komponenter, om du vill göra en SSF-godkänd installation:
  • Cylinder Puck
  • Två uppsättningar långa cylinderskruvar
  • En uppsättning envägsskruvar

  För en SSF-godkänd installation behöver du dessutom en spårskruvmejsel och en torx-skruvmejsel..

Steg 1


Lås upp och öppna dörren med en nyckel och ta sedan bort nyckeln från cylindern.

Steg 2. 


Vrid det invändiga vredet så långt det går i låst riktning.

Steg 3


Sätt tejp över cylindern på dörrens utsida för att hindra den från att ramla ut när den invändiga cylindern avlägsnas.

Steg 4. 


Skruva ur skruvarna som håller fast den invändiga cylindern (på insidan av dörren).
 

Steg 5.


Skruva ur skruvarna som håller fast fyrkantpinnen och ta bort den tillsammans med spindeln.

Steg 6. 


Kontrollera att pilen i låshuset pekar nedåt. Om inte, vrid den med hjälp av spindeln.
  

Steg 7


Sätt i den medföljande spindeln i låset. Mät och kapa den så att den sticker ut 30 mm från dörren.

Om du vill använda den befintliga spindeln går det bra, om den sticker ut 7–40 mm från dörren.

Steg 8


Se till att spindeln förblir vågrät under hela installationen, till dess att du påbörjar kalibreringen.

Steg 9


För en SSF-godkänd installation, montera den svarta cylinderpucken ovanpå spindeln med hjälp av de svarta skruvarna som medföljer.

Steg 10


Om du väljer att inte använda cylinderpucken, sätt tillbaka fyrkantpinnen i låset.

Beroende på dörrens tjocklek kan du behöva använda de längre cylinderskruvarna. Om inte, använd de kortare.

Steg 11


Sedan behöver du korta monteringsskruvarna. Håll upp skruvarna motdörren och kapa dem så att 2 gängor sticker ut på andra sidan, så att de kan skruvas in i den utvändiga cylindern.

Om de befintliga skruvarna har rätt längd kan du använda dem i stället.

Steg 12


Ta sedan fram monteringsplattan. Om det finns plats på dörren, placera plattan lodrätt. Om det inte finns plats kan den även monteras vågrätt. Fäst den sedan med fixeringsskruvarna.

Steg 13


Sätt sedan fast spindeladaptern på spindeln.

Steg 14


Fäll ut vingarna på Linus-enheten så att den kan placeras på monteringsplattan. Placera också vredet på enheten, ovanpå den vågräta spindeladaptern.

Steg 15.


Haka sedan fast Linus-enheten nedtill på plattan och fäst den på plattan med hjälp avvingarna.

Steg 16


Kontrollera att enheten kan låsas och låsas upp med hjälp av vredet på Linus-enheten.
 

Steg 17


Dra av skyddsplasten från DoorSense™-magneten.
  

Steg 18


Fäst DoorSense™-magneten på dörrkarmen, i höjd med Yale-logon på ditt Linus® Smart Lock.

Steg 19


Du kan nu ta bort tejpen från dörrens utsida.

Steg 20


För att slå på enheten, öppna batteriluckan och dra ut plastfliken. Därmed startar enheten.