Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

FAQ – Kom igång

FAQ

 • Så här aktiverar du automatisk låsning

  Så här gör du för att aktivera funktionen Automatisk låsning (Auto-Lock):

  1. Tryck på Inställningar (kugghjulsikonen).
  2. Välj låset från de enheter som visas 
  3. Välj Automatisk låsning (Auto-Lock), i menyn för automatiska funktioner
  4. Slå på Automatisk låsning (Auto-Lock)on och ställ in Tid för automatisk låsning (Auto-Lock Timing)*
  5. Välj Sparaändringar (Save Changes) längst ner

  Därmed har du aktiverat funktionen Automatisk låsning (Auto-Lock) på ditt Yale Smart Lock. Ditt lås kommer att låsas automatiskt efter den tid du ställt in i Tid för automatisk låsning (Auto-Lock Timing).

  Om du vill avaktivera funktionen Automatisk låsning (Auto-Lock), gå igenom stegen ovan och slå av Automatisk låsning (Auto-Lock) Du måste befinna dig inom låsets Bluetooth-räckvidd för att avaktivera funktionen.

 • Så här använder du en personlig kod

  Koden kan ställas in med hjälp av den inbyggda knappsatsen på själva kodhandtaget eller med Yale Smart-knappsatsen om den finns som tillbehör.

  Så här hittar du din personliga inpasseringskod:

  1. Öppna Yale Home App

  2. Välj huset från nyckelringen

  3. Gå till gästlistan

  4. Välj dig själv från gästlistan för att komma till MY ACCESS För att uppdatera din personliga kod: Din(a) personliga kod(er) visas under det tillhörande låset om det finns flera lås. Beroende på låsets inställningar kan den vara utraderad som en säkerhetsåtgärd. Om så är fallet måste du autentisera dig med din telefons lösenord/biometri för att se koden. Om du vill uppdatera en befintlig personlig kod följer du stegen ovan och sedan

  1. Välj den portkod du vill ändra
  2. Ange en ny kod eller uppdatera den befintliga koden i fältet för inpasseringskod
  3. Välj bakåtpilen eller spara ändringarna
  4. Välj SPARA ÄNDRINGAR Ändringar och uppdateringar visas i MY ACCESS

  Så här använder du din personliga inpasseringskod:

  1. Ange din personliga kod på knappsatsen
  2. Tryck på Yale-knappen
  3. Knappsatsens lampa pulserar och blinkar sedan när låsningen har slutförts.

  Ingångskoderna måste vara mellan 4 och 6 siffror och en användare kan ha upp till 220 ingångskoder på ett lås. Gäster som har tillgång till knappsatsen har en gul cirkel med en hashsymbol till höger om sitt namn i gästlistan. Om du har tilldelat inmatningskoder till

 • Så här aktiverar/avaktiverar du låsljud (Kräver bluetooth)

  Som standard avger Yale Smart Locks ljud när dörren låses och låses upp. Det är enkelt att ändra dessa inställningar genom att följa stegen nedan:

  Tryck på kugghjulsikonen på skärmen Lock Circle för att öppna menyn Inställningar
  Välj Låsinställningar för den relevanta enheten
  Slå på/av låsljud beroende på om du föredrar ljud eller inget ljud.

 • Så ställer du in åtkomstscheman

  Ändra en Gäst (Guest) till Ägare (Owner)

  1. Öppna Yale Home-appen, gå till huset där ditt lås finns och välj ikonen Gästlista (Guest List) i menyn längst ner till höger
  2. Välj den gäst (Guest) du vill redigera
  3. Välj alternativet Åtkomstnivå (Access Level) och ändra frånGäst (Guest)tillÄgare (Owner)
  4. Ett blått bock visas då bredvid ditt val
  5. Tryck på bakåt-pilen för att spara ändringarna

  Din Gäst (Guest) är nu Ägare (Owner) och visas som Ägare (Owner) i din Gästlista (Guest List)

  Du kan när som helst ändra tillbaka en användares åtkomstnivå till Gäst (Guest) genom att gå igenom dessa steg igen och välja Gäst (Guest) som åtkomstalternativ.

  ÄGARE (OWNERS)

  Användare med ägaråtkomst (Owner Access) kan:

  • Låsa och låsa upp dörren via Yale Home-appen
  • Använda funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock)
  • Bjuda in/ta bort gäster och ägare
  • Kontrollera alla låsinställningar
  • Se aktivitetsflödet
  • Se gästlistan
  • Fjärrstyra låset via Yale Connect Wi-Fi Bridge

  GÄSTER (GUESTS)

  Användare med gäståtkomst (Guest Access) kan:

  • Låsa och låsa upp dörren via Yale Home-appen
  • Inte använda funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock)
  • Inte bjuda in/ta bort gäster och ägare
  • Inte kontrollera alla låsinställningar
  • Inte se aktivitetsflödet
  • Inte se gästlistan
 • Hur du bjuder in en gäst

  För att lägga till en gäst, skicka först en inbjudan till denne:
  Öppna Yale Access-appen och välj gästikonen från menyn längst ned till höger på skärmen.
  Välj Bjud in och välj sedan ett inbjudningsalternativ. Ange gästens telefonnummer eller välj dem från din kontaktlista för att bjuda in dem att använda ditt lås.
  Välj Skicka inbjudan när du har lagt till din gäst och angett deras åtkomstnivå och typ. 
  När du har bjudit in en gäst till ditt Smart Lock kommer de att få en textavisering med en länk för att ladda ner Yale Access-appen. När den inbjudna laddar ner och öppnar Yale Access-appen har de tre alternativ att logga in. Din gäst ska välja den blå knappen som säger"jag mottog en inbjudan". Om du väljer det här alternativet läggs ditt lås till deras nyckelring. Din gäst kommer att läggas till i din gästlista och de kommer att se ditt lås i sin nyckelring på sin Yale Access-app.
  Om din gäst väljer alternativet att "INSTÄLLA MIN FÖRSTA Yale-ENHET" kommer de att uppmanas genom låskonfigurationsflödet, men kommer inte att kunna slutföra flödet eftersom enheten redan är kopplad till ditt konto.
  Det sista alternativet är att LOGGA IN på ett befintligt konto. Yale Access-användare som redan har ett konto med enheter kopplade till det kan använda det här alternativet för att logga in.
  Gästerna har begränsad tillgång till smartlåset. Om du vill ge någon mer åtkomst, till exempel Auto-Lock eller Auto-Unlock, kan du uppgradera dem till Ägaråtkomst. För att ändra en gästs åtkomst till Ägare.
  Om du har en Yale Smart Keypad är det lika enkelt att ge dina gäster en inträdeskod. 
  OBS: Gäster måste ha en kompatibel smarttelefon för att ladda ner Yale Home-appen och använda ditt Smart Lock.
 • Skapa och hantera smarta varningar

  OLIKA TYPER AV SMARTA VARNINGAR (SMART ALERTS)

  Vid lansering finns fem varningar alla välja bland:

  Dörren har låsts eller låsts upp manuellt

  • Denna varning informerar om att någon låser eller låser upp Yale Smart Lock manuellt för hand eller med en nyckel.

  Dörren har låsts eller låsts upp av en specifik användare

  • Denna varning informerar om att en specifik gäst eller ägare låser/låser upp låset via Bluetooth. Detta omfattar även upplåsning via appen eller automatisk upplåsning (Auto-Unlock).

  Dörren har lämnats öppen

  • Denna varning informerar om att dörren har lämnats öppen en viss tid. Tiden kan ställas in i låsinställningarna.

  Dörren har låsts automatiskt (Auto-Locked)

  • Denna varning informerar om att ditt Yale Smart Lock har låsts automatiskt. Automatisk låsning (Auto-Lock) kan ställas in i låsinställningarna.

  Dörren har låsts med entrycksknappsatsen (One-Touch Keypad) (endast om en Yale Smart Keypad är kopplad till låset)

  • Denna varning informerar om att Yale Smart Lock har låsts med entrycksfunktionen (One-Touch Locking) på Yale Smart Keypad.

  SKAPA SMARTA VARNINGAR (SMART ALERTS)

  Smarta varningar (Smart Alerts) hittar du under Notiser (Notifications) i menyn Låsinställningar (Lock Settings). För att aktivera smarta varningar (SmartAlerts):

  1. Öppna Yale Access-appen och gå till Låsinställningar (Lock Settings)
  2. Välj Smarta varningar (Smart Alerts)
  3. Tryck på den blå knappen ”Skapa en smart varning” (Create a smart alert)
  4. Tryck sedan på ”Välj en händelse” (Choose an event) för att välja vilken händelse som ska utlösa den smarta varningen.

  ÄNDRA OCH RADERA SMARTA VARNINGAR (SMART ALERTS)

  Du kan när som helst radera befintliga varningar under Notiser (Notifications) i menyn Låsinställningar (Lock Settings).

  Alla dina smarta varningar är listade i appen under Smarta varningar (Smart Alerts). För att ändra dessa, klicka på någon av varningarna. Du kan då radera den valda varningen genom att klicka på knappen Radera (Delete) längst ner på skärmen.

  Bekräfta sedan att du vill radera varningen. Du kommer då inte längre få notiser om denna händelse.

  FÅ DU INGA SMARTA VARNINGAR (SMART ALERTS)?

  De flesta smarta varningar (Smart Alerts) kräver att ditt Yale Smart Lock är kopplat till Yale Connect Wi-Fi Bridge. Om ditt lås inte är kopplat till Yale Connect Wi-Fi Bridge måste du vara ansluten till låset via Bluetooth för att få de flesta varningar.

 • Hur du raderar ett lås från ditt konto

  Välj antingen Lock Owner eller Guest (beroende på din åtkomstnivå) för instruktioner. Om du är den enda låsägaren av ett Yale Smart-lås och du behöver ta bort ett lås eftersom du inte längre vill ha tillgång till det, måste du fabriksåterställa låset för att ta bort det från ditt konto. Följ instruktionerna för fabriksåterställning för att ta bort låset från ditt konto. Fabriksåterställning av låset tar också bort alla andra associerade konton från låset. Om du är låsägare och behöver ta bort låset för att installera det på en annan dörr, måste du fabriksåterställa låset om inte dörren finns i samma hus som den är för närvarande. Om du installerar låset i samma hus kan du ta bort låset från dess nuvarande dörr och installera det på den nya dörren utan fabriksåterställning. Om du t.ex. installerar ett nytt Yale smartlås på din ytterdörr och vill flytta ditt befintliga Yale smartlås till din bakdörr kan du byta namn på det i enlighet med detta. I det här fallet kan du byta namn på låset i ditt konto enligt följande:

  1. Öppna Yale Home-appen

  2. Välj det hus som låset är kopplat till från din nyckelring

  3. Gå till Husinställningar 4. Välj enheten 5. Välj Låsets namn 6. Byt namn på låset i det fält som tillhandahålls.

  Om du har problem med att ta bort dig själv från låset, kontakta kundtjänst.

  Om du är gäst på ett lås och du vill ta bort enheten från ditt konto: 1. Öppna Yale Home-appen 2. Välj låset från din nyckelring 3. Gå till gästlistan och välj "ta bort dig själv". 

 • Vilka är de olika typerna av gäståtkomst? 

  Åtkomstnivåer och scheman avgör hur mycket åtkomst en låsanvändare har samt när de har behörighet att styra låset.

  Yale erbjuder 2 åtkomstnivåer: Ägare och Gäst. En låsägare har full tillgång till låset och gäster har begränsad åtkomst (skisserat under Åtkomstnivåer). Endast låsägare kan bjuda in gäster till ett lås. När du bjuder in gäster kan du anpassa deras åtkomstnivå och välja att bli meddelad när de använder ditt lås.

  Det finns också olika åtkomstscheman: Alltid, Återkommande och Tillfälligt (visas under Åtkomstscheman).

  Åtkomstnivåer

  Ägare

  • Kan låsa och låsa upp dörren via Yale Home-appen
  • Kan låsa och låsa upp dörren via personlig ingångskod (med smart knappsats)
  • Kan använda automatisk upplåsning
  • Kan bjuda in/ta bort andra ägare
  • Kan styra alla låsinställningar
  • Kan se aktivitetsflödet
  • Kan se gästlistan

  Gäster

  • Kan låsa och låsa upp dörren via Yale Home App*
  • Kan låsa och låsa upp dörren via personlig ingångskod (med smart knappsats)
  • Kan inte använda automatisk upplåsning
  • Det går inte att bjuda in/ta bort andra ägare
  • Kan inte styra alla låsinställningar
  • Kan inte se aktivitetsflödet
  • Kan inte se gästlistan

  *Mobildata eller en internetanslutning krävs. På grund av de 3 gäståtkomstschemana måste våra servrar verifiera att gästen ansluter under den tidsram som de är auktoriserade.

 • Hur man ställer in åtkomstnivåer

  Yale Home App erbjuder 2 åtkomstnivåer: Ägare och Gäst. Gäst är standardåtkomstnivån för alla som är inbjudna till ditt Smart Lock, men du kan uppdatera en persons åtkomstnivå när du bjuder in dem till ditt lås eller när som helst därefter.

  OBS: Gäster måste skapa ett konto och ladda ner Yale Home-appen.

  Välj antingen iOS eller Android (beroende på din enhet) för steg för att ändra åtkomstnivåer.

  Ändra en gäst till en ägare

  Öppna Yale Home-appen och välj ikonen Gästlista längst ned till höger i menyn

  Välj den gäst som du vill redigera

  Välj Ägare för att ändra åtkomstnivån från gäst till ägare

  En gul bock visas bredvid ditt val

  Välj bakåtpilen för att bekräfta ändringarna

  Din gäst är nu en ägare och kommer att visas som en ägare i din gästlista

  Du kan när som helst ändra en användares åtkomstnivå tillbaka till Gäst genom att slutföra dessa steg igen och välja Gäst från alternativen för åtkomstnivå.

  Låsägare

  Användare med ägaråtkomst kan:

  • Lås och lås upp dörren via Yale Home App
  • Använd automatisk upplåsning
  • Bjud in/ta bort gäster och ägare
  • Kontrollera alla låsinställningar
  • Visa aktivitetsflöde
  • Se gästlistan
  • Manövrera låset på distans via Yale Connect Wi-Fi Bridge

  Gäster kan:

  • Lås och lås upp dörren via Yale Home-appen
  • Använd inte automatisk upplåsning
  • Inte bjuda in/ta bort gäster och ägare
  • Styr inte alla låsinställningar
  • Visa inte aktivitetsflöde
  • Inte visa gästlistan

  OBS: Gäster kan inte fjärrstyra låset

 • Hur man lägger till / tar bort ett hus till / från din nyckelring

  Nyckelringen gör att du kan hantera alla dina fastigheter eller bostäder i Yale Home-appen. Om du har flera fastigheter kan du skapa nycklar för dem alla i din nyckelring. Varje fastighet som läggs till i din nyckelring utökar listan med nycklar och du måste bläddra för att komma åt dem. Lägga till ett hus Du kan lägga till ett nytt hus i din nyckelring när du installerar ett nytt smartlås i det huset.

  Följ stegen nedan:

  1. Öppna Yale Home-appen
  2.  Navigera till huvudmenyn i det övre vänstra hörnet
  3.  Välj Konfigurera en enhet
  4.  Skanna QR-koden (den finns normalt på baksidan av låset). Om det inte är möjligt väljer du Kan inte skanna data den typ av enhet som du vill konfigurera
  5. Välj START
  6. Välj Fortsätt och påbörja sedan installationen genom att låta Yale Home-appen söka efter den nya enheten.
  7. När appen hittar låset får du en lista över alla fastigheter som redan finns listade i din Yale Home-app samt ett alternativ för att skapa ett nytt hus. Välj det här alternativet för att skapa en ny nyckel i din nyckelring.
  8. När du uppmanas att göra det, ge ditt hus ett namn och ett foto och sedan Fortsätt Fortsätt att konfigurera enheten genom att följa instruktionerna i appen.

  Om du vill ta bort ett hus från nyckelringen i Yale Home-appen kan du göra det genom att fabriksåterställa alla lås som är kopplade till huset. Ett hus försvinner när en ägare fabriksåterställer alla lås som är kopplade till huset. Följ instruktionerna nedan för att fabriksåterställa ett lås. 1. Öppna Yale Home-appen på din telefon och gå till låscirkelskärmen, som är den skärm som visar om din dörr är låst eller olåst. 2. Välj menyn Inställningar (kugghjulsikonen). 3. Välj den enhet som du vill återställa.

 • Hur man återställer ett glömt lösenord för Yale Home

  Du kan återställa ditt lösenord genom flödet "glömt lösenord" på inloggningssidan i Yale Home-appen Alternativt kan du använda den här länken https://account.aaecosystem.com/login och välja glömt lösenord.

 • Apple Watch och Yale Home

  Om du har en Apple Watch och en Yale Smart Home-produkt som används med WiFi och Yale Home-appen kan du använda din Apple Watch för att låsa och låsa upp. Öppna Yale Home-appen på enheten. Tryck på den gröna låscirkeln för att låsa upp dörren. Omvänt, tryck på den röda låscirkeln för att låsa den igen. OBSERVERA: Yale Home Apple Watch-appen är endast tillgänglig för Lock Owners. Auto-Unlock fungerar inte med Apple Watch. Fjärrstyrning är inte möjlig.

 • Hur hittar jag serienumret på mitt lås?

  Du kan hitta ditt lås serienummer med hjälp av Yale Home-appen. Välj kugghjulsikonen ⚙ i det nedre högra hörnet av låscirkelskärmen. Välj Låsinställningar och sedan Enhetsinformation för att visa serienumret för ditt lås. Serienumret är också tryckt på etiketten på insidan av batteriluckan på själva det fysiska låset och börjar med prefixet SN.

 • Hur går jag in i mitt hem och/eller stänger av åtkomst om min telefon är borttappad eller stulen?

  1. Gå till yales webbplats
  2. Välj länken Logga in med e-post längst ner på skärmen
  3. Ange din e-postadress och ditt lösenord för att logga in
  4. Logga in på ditt e-postkonto och hämta verifieringskoden
  5. Gå tillbaka till kontots webbplats, ange koden och välj Verifiera
  6. Välj Lost Phone för att logga ut från Yale Home-appen på alla enheter
  7. Välj Logout of Yale Home App för att slutföra stegen Du är nu utloggad från ditt Yale-konto.

  OBSERVERA: Alla appar från tredje part som Amazon, Google Assistant etc. kommer att fortsätta fungera som förväntat. För att återfå tillgång till ditt hem: Om du har en fysisk nyckel kan du använda den för att komma in i ditt hem. Om du har en Yale Smart Keypad kan du använda knappsatsen istället för Yale Home-appen. En annan ägare av Yale Smart Lock kan öppna din dörr på distans om du har en Yale Connect WiFi-brygga installerad. Om inget av de tidigare nämnda alternativen fungerar måste du få tillgång till ditt smarta lås med hjälp av en annan smartphone. -

  Steg 1: Ladda ner Yale Home App till en ersättande smartphone. - Steg 2: Logga in på ditt Yale Home-konto Du kan nu använda ditt lås med den här telefonen. När du har en permanent ersättningstelefon behöver du inte konfigurera dina Yale-enheter igen. Allt som krävs är att du laddar ner Yale Home-appen på ersättningstelefonen och loggar in / validerar ditt telefonnummer eller din e-postadress. Alla dina Yale Home-enheter kommer att förbli konfigurerade i ditt konto.

FAQ

 • Så här aktiverar du automatisk låsning

  Så här gör du för att aktivera funktionen Automatisk låsning (Auto-Lock):

  1. Tryck på Inställningar (kugghjulsikonen).
  2. Välj låset från de enheter som visas 
  3. Välj Automatisk låsning (Auto-Lock), i menyn för automatiska funktioner
  4. Slå på Automatisk låsning (Auto-Lock)on och ställ in Tid för automatisk låsning (Auto-Lock Timing)*
  5. Välj Sparaändringar (Save Changes) längst ner

  Därmed har du aktiverat funktionen Automatisk låsning (Auto-Lock) på ditt Yale Smart Lock. Ditt lås kommer att låsas automatiskt efter den tid du ställt in i Tid för automatisk låsning (Auto-Lock Timing).

  Om du vill avaktivera funktionen Automatisk låsning (Auto-Lock), gå igenom stegen ovan och slå av Automatisk låsning (Auto-Lock) Du måste befinna dig inom låsets Bluetooth-räckvidd för att avaktivera funktionen.

 • Så här använder du en personlig kod

  Koden kan ställas in med hjälp av den inbyggda knappsatsen på själva kodhandtaget eller med Yale Smart-knappsatsen om den finns som tillbehör.

  Så här hittar du din personliga inpasseringskod:

  1. Öppna Yale Home App

  2. Välj huset från nyckelringen

  3. Gå till gästlistan

  4. Välj dig själv från gästlistan för att komma till MY ACCESS För att uppdatera din personliga kod: Din(a) personliga kod(er) visas under det tillhörande låset om det finns flera lås. Beroende på låsets inställningar kan den vara utraderad som en säkerhetsåtgärd. Om så är fallet måste du autentisera dig med din telefons lösenord/biometri för att se koden. Om du vill uppdatera en befintlig personlig kod följer du stegen ovan och sedan

  1. Välj den portkod du vill ändra
  2. Ange en ny kod eller uppdatera den befintliga koden i fältet för inpasseringskod
  3. Välj bakåtpilen eller spara ändringarna
  4. Välj SPARA ÄNDRINGAR Ändringar och uppdateringar visas i MY ACCESS

  Så här använder du din personliga inpasseringskod:

  1. Ange din personliga kod på knappsatsen
  2. Tryck på Yale-knappen
  3. Knappsatsens lampa pulserar och blinkar sedan när låsningen har slutförts.

  Ingångskoderna måste vara mellan 4 och 6 siffror och en användare kan ha upp till 220 ingångskoder på ett lås. Gäster som har tillgång till knappsatsen har en gul cirkel med en hashsymbol till höger om sitt namn i gästlistan. Om du har tilldelat inmatningskoder till

 • Så här aktiverar/avaktiverar du låsljud (Kräver bluetooth)

  Som standard avger Yale Smart Locks ljud när dörren låses och låses upp. Det är enkelt att ändra dessa inställningar genom att följa stegen nedan:

  Tryck på kugghjulsikonen på skärmen Lock Circle för att öppna menyn Inställningar
  Välj Låsinställningar för den relevanta enheten
  Slå på/av låsljud beroende på om du föredrar ljud eller inget ljud.

 • Så ställer du in åtkomstscheman

  Ändra en Gäst (Guest) till Ägare (Owner)

  1. Öppna Yale Home-appen, gå till huset där ditt lås finns och välj ikonen Gästlista (Guest List) i menyn längst ner till höger
  2. Välj den gäst (Guest) du vill redigera
  3. Välj alternativet Åtkomstnivå (Access Level) och ändra frånGäst (Guest)tillÄgare (Owner)
  4. Ett blått bock visas då bredvid ditt val
  5. Tryck på bakåt-pilen för att spara ändringarna

  Din Gäst (Guest) är nu Ägare (Owner) och visas som Ägare (Owner) i din Gästlista (Guest List)

  Du kan när som helst ändra tillbaka en användares åtkomstnivå till Gäst (Guest) genom att gå igenom dessa steg igen och välja Gäst (Guest) som åtkomstalternativ.

  ÄGARE (OWNERS)

  Användare med ägaråtkomst (Owner Access) kan:

  • Låsa och låsa upp dörren via Yale Home-appen
  • Använda funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock)
  • Bjuda in/ta bort gäster och ägare
  • Kontrollera alla låsinställningar
  • Se aktivitetsflödet
  • Se gästlistan
  • Fjärrstyra låset via Yale Connect Wi-Fi Bridge

  GÄSTER (GUESTS)

  Användare med gäståtkomst (Guest Access) kan:

  • Låsa och låsa upp dörren via Yale Home-appen
  • Inte använda funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock)
  • Inte bjuda in/ta bort gäster och ägare
  • Inte kontrollera alla låsinställningar
  • Inte se aktivitetsflödet
  • Inte se gästlistan
 • Hur du bjuder in en gäst

  För att lägga till en gäst, skicka först en inbjudan till denne:
  Öppna Yale Access-appen och välj gästikonen från menyn längst ned till höger på skärmen.
  Välj Bjud in och välj sedan ett inbjudningsalternativ. Ange gästens telefonnummer eller välj dem från din kontaktlista för att bjuda in dem att använda ditt lås.
  Välj Skicka inbjudan när du har lagt till din gäst och angett deras åtkomstnivå och typ. 
  När du har bjudit in en gäst till ditt Smart Lock kommer de att få en textavisering med en länk för att ladda ner Yale Access-appen. När den inbjudna laddar ner och öppnar Yale Access-appen har de tre alternativ att logga in. Din gäst ska välja den blå knappen som säger"jag mottog en inbjudan". Om du väljer det här alternativet läggs ditt lås till deras nyckelring. Din gäst kommer att läggas till i din gästlista och de kommer att se ditt lås i sin nyckelring på sin Yale Access-app.
  Om din gäst väljer alternativet att "INSTÄLLA MIN FÖRSTA Yale-ENHET" kommer de att uppmanas genom låskonfigurationsflödet, men kommer inte att kunna slutföra flödet eftersom enheten redan är kopplad till ditt konto.
  Det sista alternativet är att LOGGA IN på ett befintligt konto. Yale Access-användare som redan har ett konto med enheter kopplade till det kan använda det här alternativet för att logga in.
  Gästerna har begränsad tillgång till smartlåset. Om du vill ge någon mer åtkomst, till exempel Auto-Lock eller Auto-Unlock, kan du uppgradera dem till Ägaråtkomst. För att ändra en gästs åtkomst till Ägare.
  Om du har en Yale Smart Keypad är det lika enkelt att ge dina gäster en inträdeskod. 
  OBS: Gäster måste ha en kompatibel smarttelefon för att ladda ner Yale Home-appen och använda ditt Smart Lock.
 • Skapa och hantera smarta varningar

  OLIKA TYPER AV SMARTA VARNINGAR (SMART ALERTS)

  Vid lansering finns fem varningar alla välja bland:

  Dörren har låsts eller låsts upp manuellt

  • Denna varning informerar om att någon låser eller låser upp Yale Smart Lock manuellt för hand eller med en nyckel.

  Dörren har låsts eller låsts upp av en specifik användare

  • Denna varning informerar om att en specifik gäst eller ägare låser/låser upp låset via Bluetooth. Detta omfattar även upplåsning via appen eller automatisk upplåsning (Auto-Unlock).

  Dörren har lämnats öppen

  • Denna varning informerar om att dörren har lämnats öppen en viss tid. Tiden kan ställas in i låsinställningarna.

  Dörren har låsts automatiskt (Auto-Locked)

  • Denna varning informerar om att ditt Yale Smart Lock har låsts automatiskt. Automatisk låsning (Auto-Lock) kan ställas in i låsinställningarna.

  Dörren har låsts med entrycksknappsatsen (One-Touch Keypad) (endast om en Yale Smart Keypad är kopplad till låset)

  • Denna varning informerar om att Yale Smart Lock har låsts med entrycksfunktionen (One-Touch Locking) på Yale Smart Keypad.

  SKAPA SMARTA VARNINGAR (SMART ALERTS)

  Smarta varningar (Smart Alerts) hittar du under Notiser (Notifications) i menyn Låsinställningar (Lock Settings). För att aktivera smarta varningar (SmartAlerts):

  1. Öppna Yale Access-appen och gå till Låsinställningar (Lock Settings)
  2. Välj Smarta varningar (Smart Alerts)
  3. Tryck på den blå knappen ”Skapa en smart varning” (Create a smart alert)
  4. Tryck sedan på ”Välj en händelse” (Choose an event) för att välja vilken händelse som ska utlösa den smarta varningen.

  ÄNDRA OCH RADERA SMARTA VARNINGAR (SMART ALERTS)

  Du kan när som helst radera befintliga varningar under Notiser (Notifications) i menyn Låsinställningar (Lock Settings).

  Alla dina smarta varningar är listade i appen under Smarta varningar (Smart Alerts). För att ändra dessa, klicka på någon av varningarna. Du kan då radera den valda varningen genom att klicka på knappen Radera (Delete) längst ner på skärmen.

  Bekräfta sedan att du vill radera varningen. Du kommer då inte längre få notiser om denna händelse.

  FÅ DU INGA SMARTA VARNINGAR (SMART ALERTS)?

  De flesta smarta varningar (Smart Alerts) kräver att ditt Yale Smart Lock är kopplat till Yale Connect Wi-Fi Bridge. Om ditt lås inte är kopplat till Yale Connect Wi-Fi Bridge måste du vara ansluten till låset via Bluetooth för att få de flesta varningar.

 • Hur du raderar ett lås från ditt konto

  Välj antingen Lock Owner eller Guest (beroende på din åtkomstnivå) för instruktioner. Om du är den enda låsägaren av ett Yale Smart-lås och du behöver ta bort ett lås eftersom du inte längre vill ha tillgång till det, måste du fabriksåterställa låset för att ta bort det från ditt konto. Följ instruktionerna för fabriksåterställning för att ta bort låset från ditt konto. Fabriksåterställning av låset tar också bort alla andra associerade konton från låset. Om du är låsägare och behöver ta bort låset för att installera det på en annan dörr, måste du fabriksåterställa låset om inte dörren finns i samma hus som den är för närvarande. Om du installerar låset i samma hus kan du ta bort låset från dess nuvarande dörr och installera det på den nya dörren utan fabriksåterställning. Om du t.ex. installerar ett nytt Yale smartlås på din ytterdörr och vill flytta ditt befintliga Yale smartlås till din bakdörr kan du byta namn på det i enlighet med detta. I det här fallet kan du byta namn på låset i ditt konto enligt följande:

  1. Öppna Yale Home-appen

  2. Välj det hus som låset är kopplat till från din nyckelring

  3. Gå till Husinställningar 4. Välj enheten 5. Välj Låsets namn 6. Byt namn på låset i det fält som tillhandahålls.

  Om du har problem med att ta bort dig själv från låset, kontakta kundtjänst.

  Om du är gäst på ett lås och du vill ta bort enheten från ditt konto: 1. Öppna Yale Home-appen 2. Välj låset från din nyckelring 3. Gå till gästlistan och välj "ta bort dig själv". 

 • Vilka är de olika typerna av gäståtkomst? 

  Åtkomstnivåer och scheman avgör hur mycket åtkomst en låsanvändare har samt när de har behörighet att styra låset.

  Yale erbjuder 2 åtkomstnivåer: Ägare och Gäst. En låsägare har full tillgång till låset och gäster har begränsad åtkomst (skisserat under Åtkomstnivåer). Endast låsägare kan bjuda in gäster till ett lås. När du bjuder in gäster kan du anpassa deras åtkomstnivå och välja att bli meddelad när de använder ditt lås.

  Det finns också olika åtkomstscheman: Alltid, Återkommande och Tillfälligt (visas under Åtkomstscheman).

  Åtkomstnivåer

  Ägare

  • Kan låsa och låsa upp dörren via Yale Home-appen
  • Kan låsa och låsa upp dörren via personlig ingångskod (med smart knappsats)
  • Kan använda automatisk upplåsning
  • Kan bjuda in/ta bort andra ägare
  • Kan styra alla låsinställningar
  • Kan se aktivitetsflödet
  • Kan se gästlistan

  Gäster

  • Kan låsa och låsa upp dörren via Yale Home App*
  • Kan låsa och låsa upp dörren via personlig ingångskod (med smart knappsats)
  • Kan inte använda automatisk upplåsning
  • Det går inte att bjuda in/ta bort andra ägare
  • Kan inte styra alla låsinställningar
  • Kan inte se aktivitetsflödet
  • Kan inte se gästlistan

  *Mobildata eller en internetanslutning krävs. På grund av de 3 gäståtkomstschemana måste våra servrar verifiera att gästen ansluter under den tidsram som de är auktoriserade.

 • Hur man ställer in åtkomstnivåer

  Yale Home App erbjuder 2 åtkomstnivåer: Ägare och Gäst. Gäst är standardåtkomstnivån för alla som är inbjudna till ditt Smart Lock, men du kan uppdatera en persons åtkomstnivå när du bjuder in dem till ditt lås eller när som helst därefter.

  OBS: Gäster måste skapa ett konto och ladda ner Yale Home-appen.

  Välj antingen iOS eller Android (beroende på din enhet) för steg för att ändra åtkomstnivåer.

  Ändra en gäst till en ägare

  Öppna Yale Home-appen och välj ikonen Gästlista längst ned till höger i menyn

  Välj den gäst som du vill redigera

  Välj Ägare för att ändra åtkomstnivån från gäst till ägare

  En gul bock visas bredvid ditt val

  Välj bakåtpilen för att bekräfta ändringarna

  Din gäst är nu en ägare och kommer att visas som en ägare i din gästlista

  Du kan när som helst ändra en användares åtkomstnivå tillbaka till Gäst genom att slutföra dessa steg igen och välja Gäst från alternativen för åtkomstnivå.

  Låsägare

  Användare med ägaråtkomst kan:

  • Lås och lås upp dörren via Yale Home App
  • Använd automatisk upplåsning
  • Bjud in/ta bort gäster och ägare
  • Kontrollera alla låsinställningar
  • Visa aktivitetsflöde
  • Se gästlistan
  • Manövrera låset på distans via Yale Connect Wi-Fi Bridge

  Gäster kan:

  • Lås och lås upp dörren via Yale Home-appen
  • Använd inte automatisk upplåsning
  • Inte bjuda in/ta bort gäster och ägare
  • Styr inte alla låsinställningar
  • Visa inte aktivitetsflöde
  • Inte visa gästlistan

  OBS: Gäster kan inte fjärrstyra låset

 • Hur man lägger till / tar bort ett hus till / från din nyckelring

  Nyckelringen gör att du kan hantera alla dina fastigheter eller bostäder i Yale Home-appen. Om du har flera fastigheter kan du skapa nycklar för dem alla i din nyckelring. Varje fastighet som läggs till i din nyckelring utökar listan med nycklar och du måste bläddra för att komma åt dem. Lägga till ett hus Du kan lägga till ett nytt hus i din nyckelring när du installerar ett nytt smartlås i det huset.

  Följ stegen nedan:

  1. Öppna Yale Home-appen
  2.  Navigera till huvudmenyn i det övre vänstra hörnet
  3.  Välj Konfigurera en enhet
  4.  Skanna QR-koden (den finns normalt på baksidan av låset). Om det inte är möjligt väljer du Kan inte skanna data den typ av enhet som du vill konfigurera
  5. Välj START
  6. Välj Fortsätt och påbörja sedan installationen genom att låta Yale Home-appen söka efter den nya enheten.
  7. När appen hittar låset får du en lista över alla fastigheter som redan finns listade i din Yale Home-app samt ett alternativ för att skapa ett nytt hus. Välj det här alternativet för att skapa en ny nyckel i din nyckelring.
  8. När du uppmanas att göra det, ge ditt hus ett namn och ett foto och sedan Fortsätt Fortsätt att konfigurera enheten genom att följa instruktionerna i appen.

  Om du vill ta bort ett hus från nyckelringen i Yale Home-appen kan du göra det genom att fabriksåterställa alla lås som är kopplade till huset. Ett hus försvinner när en ägare fabriksåterställer alla lås som är kopplade till huset. Följ instruktionerna nedan för att fabriksåterställa ett lås. 1. Öppna Yale Home-appen på din telefon och gå till låscirkelskärmen, som är den skärm som visar om din dörr är låst eller olåst. 2. Välj menyn Inställningar (kugghjulsikonen). 3. Välj den enhet som du vill återställa.

 • Hur man återställer ett glömt lösenord för Yale Home

  Du kan återställa ditt lösenord genom flödet "glömt lösenord" på inloggningssidan i Yale Home-appen Alternativt kan du använda den här länken https://account.aaecosystem.com/login och välja glömt lösenord.

 • Apple Watch och Yale Home

  Om du har en Apple Watch och en Yale Smart Home-produkt som används med WiFi och Yale Home-appen kan du använda din Apple Watch för att låsa och låsa upp. Öppna Yale Home-appen på enheten. Tryck på den gröna låscirkeln för att låsa upp dörren. Omvänt, tryck på den röda låscirkeln för att låsa den igen. OBSERVERA: Yale Home Apple Watch-appen är endast tillgänglig för Lock Owners. Auto-Unlock fungerar inte med Apple Watch. Fjärrstyrning är inte möjlig.

 • Hur hittar jag serienumret på mitt lås?

  Du kan hitta ditt lås serienummer med hjälp av Yale Home-appen. Välj kugghjulsikonen ⚙ i det nedre högra hörnet av låscirkelskärmen. Välj Låsinställningar och sedan Enhetsinformation för att visa serienumret för ditt lås. Serienumret är också tryckt på etiketten på insidan av batteriluckan på själva det fysiska låset och börjar med prefixet SN.

 • Hur går jag in i mitt hem och/eller stänger av åtkomst om min telefon är borttappad eller stulen?

  1. Gå till yales webbplats
  2. Välj länken Logga in med e-post längst ner på skärmen
  3. Ange din e-postadress och ditt lösenord för att logga in
  4. Logga in på ditt e-postkonto och hämta verifieringskoden
  5. Gå tillbaka till kontots webbplats, ange koden och välj Verifiera
  6. Välj Lost Phone för att logga ut från Yale Home-appen på alla enheter
  7. Välj Logout of Yale Home App för att slutföra stegen Du är nu utloggad från ditt Yale-konto.

  OBSERVERA: Alla appar från tredje part som Amazon, Google Assistant etc. kommer att fortsätta fungera som förväntat. För att återfå tillgång till ditt hem: Om du har en fysisk nyckel kan du använda den för att komma in i ditt hem. Om du har en Yale Smart Keypad kan du använda knappsatsen istället för Yale Home-appen. En annan ägare av Yale Smart Lock kan öppna din dörr på distans om du har en Yale Connect WiFi-brygga installerad. Om inget av de tidigare nämnda alternativen fungerar måste du få tillgång till ditt smarta lås med hjälp av en annan smartphone. -

  Steg 1: Ladda ner Yale Home App till en ersättande smartphone. - Steg 2: Logga in på ditt Yale Home-konto Du kan nu använda ditt lås med den här telefonen. När du har en permanent ersättningstelefon behöver du inte konfigurera dina Yale-enheter igen. Allt som krävs är att du laddar ner Yale Home-appen på ersättningstelefonen och loggar in / validerar ditt telefonnummer eller din e-postadress. Alla dina Yale Home-enheter kommer att förbli konfigurerade i ditt konto.

FAQ – Felsök

FAQ

 • Hur gör jag en fabriksåterställning av mitt lås?

  En fabriksåterställning raderar alla gäst- och ägardata från ditt lås, och återställer det till sina ursprungliga, färdiga inställningar. Det tar också bort låset från alla ägare eller gästnyckelringar som det är anslutet till. Om det finns en Yale Smart Keypad ihopkopplad med låset måste knappsatsen kopplas bort innan låset återställs till fabriken.

  Följ stegen nedan för att utföra en fabriksåterställning på ditt lås:

  1. Öppna Yale Home-appen på din telefon och gå till låscirkelskärmen, som är skärmen som visar dig om din dörr är låst eller olåst.

  2. Välj menyn Inställningar (kugghjulsikonen längst ner till höger på låsstatusskärmen).

  3. Välj den enhet du vill återställa.

  4. Bläddra till fabriksåterställning som kommer att finnas under Verktyg.

  5. Välj "Återställ lås". Dessa steg bör återställa ditt lås till dess fabriksinställningar.

  Om du försöker göra en fabriksåterställning när du inte är ansluten till Bluetooth får du ett meddelande om att det inte går att ansluta till lås. Om möjligt, försök att återställa fabriksinställningarna nästa gång du är inom Bluetooth-räckvidden. Om du har flyttat och du inte kan återställa fabriksinställningarna när du är inom låsets Bluetooth-räckvidd, välj "Återställ ändå" när du får meddelandet. Om du inte är den ursprungliga låsägaren eftersom du skaffat ett tidigare ägt Smart Lock kommer du att meddelas när du försöker lägga till låset till ditt Yale Home-konto, du kan utlösa en begäran till den tidigare länkade ägaren från Yale Home-appen, den tidigare ägaren kommer att informeras om att en ny ägare vill ha åtkomst och konfigurera låset, vänligen vänta upp till 30 dagar för den tidigare ägaren att ge tillstånd. Om du inte får tillstånd av den tidigare låsägaren efter 30 dagar, vänligen kontakta kundsupport.

 • Jag behöver återställa en tidigare ägd enhet

  Tidigare ägda Yale Smart Locks måste fabriksåterställas innan de kan konfigureras av en ny ägare. Om du försöker konfigurera en tidigare ägd enhet som inte fabriksåterställdes innan du förvärvade den, behöver Yale tillstånd från den tidigare ägaren att fabriksåterställa enheten för deras räkning. Det kan ta upp till 30 dagar för den tidigare ägaren att svara på din begäran. Om du köpte låset direkt från en person eller en tredjepartsförsäljare kan du kontakta dem och be dem återställa enheten för att påskynda processen. När enheten har fabriksåterställts kommer du att få ett meddelande om att fortsätta konfigurera enheten. Om du köpte enheten från en återförsäljare ska du kontakta dem för att få den utbytt.

 • Jag fick en begäran om att fabriksåterställa mitt lås

  Om du har fått ett e-postmeddelande med en begäran om att återställa en enhet som du tidigare ägde, innebär det att någon begär tillstånd att återställa ett lås som för närvarande är registrerat under ditt konto. Om du vill ge dem tillstånd väljer du YES. Genom att acceptera begäran ger du som ägare av enheten Yale tillstånd att fabriksåterställa låset. Detta innebär att du ger upp äganderätten till låset och accepterar att alla befintliga användare förlorar åtkomst till låset när det har återställts. OBSERVERA: Begäran upphör att gälla efter 30 dagar.

 • Vad gör jag om min gäst inte får den inbjudan jag skickat?

  Det kan vara ett problem med kontaktinformationen som du skickade den till. Dubbelkolla att det nummer du skickade inbjudan till är rätt nummer. Om inbjudan skickades till ett felaktigt nummer, gå in i Yale Home-appen, ta bort och skicka inbjudan igen och se till att telefonnumret är korrekt. Om det inte fungerar, se till att kontakten i din telefon har sitt nummer sparat i ett internationellt format (med landskoden framför numret) och försök sedan skicka inbjudan igen.

 • Min gäst fick SMS-inbjudaninbjudan, varför visas inte mitt hus i deras nyckelring?

  Om din gäst fick en SMS-inbjudan från dig, men efter att ha skapat sitt Yale Home-konto inte ser ditt hus i sin nyckelring i Yale Home-appen, kan det finnas en inkonsekvens mellan det nummer du skickade inbjudan till och det nummer som gästen skapade sitt konto med. Om detta händer, se till att numren matchar genom att korsreferera det nummer du skickade inbjudan till med det på det nya kontot. Om numren inte stämmer överens raderar du inbjudan och skickar den på nytt till det nummer som finns på gästens konto. Gästen bör då hitta huset i nyckelringen

Support vid akuta problem

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste låssmed eller Yale Installer Partner. Givetvis kan du kontakta Teknisk support även vid akuta situationer. Vi försöker då att svara dig så fort som möjligt inom våra öppettider. Vi rekommenderar dig dock att kontakta en låssmed för snabbast hjälp utanför supportens öppettider.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.