Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

FAQ - Kom igång

 • Hur man kopplar bort en smart knappsats

  Här beskriver vi de steg som krävs för att koppla bort en Yale Smart Keypad från ett Yale Smart Lock.

  OBS: Du måste befinna dig inom Bluetooth-räckvidd av Keypad för att kunna koppla bort enheten från låset. Följande steg kommer att koppla bort din knappsats från ditt lås:

  1) Öppna Yale Home-appen.

  2) Tryck på kugghjulet i ikonfältet och välj Keypad Settings.

  3) Välj Koppla bort knappsatsen (du kan behöva bläddra nedåt i listan).

  4) Välj Koppla bort. Denna åtgärd utlöser att systemet skickar din unika återställningskod.

  5) Ange återställningskoden och tryck på Yale-knappen på knappsatsen för att slutföra bortkopplingen.

  Detta avslutar frånkopplingsprocessen och din knappsats är inte längre ansluten till ditt lås.

 • Hur du använder en personlig kod

  Yale Smart Keypad När du har ställt in knappsatsen följer du stegen nedan för att hitta, uppdatera och använda din personliga kod.

  Så här hittar du din personliga inmatningskod:

  1) Öppna Yale Home-appen

  2) Välj huset från nyckelknippan

  3) Gå till gästlistan

  4) Välj dig själv från gästlistan för att komma till MY ACCESS

  Din(a) personliga inträdeskod(er) visas under det tillhörande låset om det finns flera lås. Beroende på inställningarna på låset kan den vara utbländad som en säkerhetsåtgärd. Om så är fallet måste du autentisera dig med din telefons lösenord/biometri för att se koden. Om du vill uppdatera en befintlig personlig kod följer du stegen ovan och sedan:

  1) Välj den kod som du vill ändra.

  2) Ange en ny kod eller uppdatera den befintliga koden i fältet för inmatningskoden.

  3) Välj tillbakapilen eller spara ändringarna.

  4) Välj SAVE CHANGES (spara ändringar).

  Ändringar och uppdateringar kommer att visas i MY ACCESS.

  För att använda din personliga inpasseringskod

  1) Ange din personliga inmatningskod på knappsatsen.

  2) Tryck på Yale-knappen

  3) Tangentbordslampan pulserar och blinkar sedan när låsningen har slutförts.

  Ingångskoderna måste vara mellan 4 och 6 siffror och en användare kan ha upp till 220 ingångskoder på ett lås.

  Gäster med tillgång till knappsatsen har en blå cirkel med en hash-symbol till höger om sitt namn i gästlistan. Om du har tilldelat andra gäster inträdeskoder följer de samma steg för att komma åt och uppdatera sina personliga inträdeskoder från Yale Home-appen.

 • Hur skickar jag en personlig kod till min gäst?

  Tillgång till knappsatsen

  Följ stegen nedan för att ge en gäst tillgång till knappsatsen:

  1) Gå till skärmen Gästlista och välj knappen Bjud in.

  2) Välj den person du vill bjuda in

  3) Välj åtkomstnivå på skärmen Bjud in.

  4) Välj åtkomstnivå Keypad Only (Endast knappsats).

  5) Tryck på pilen tillbaka.

  6) Välj Skicka inbjudan.  

  7) Lägga till en behörighetskod till en inbjudan via appen

  Om du vill bjuda in din gäst till appen och knappsatsen följer du stegen nedan:

  1) Gå till skärmen Gästlista och välj knappen Bjud in.

  2) Välj den person du vill bjuda in.

  3) På skärmen Bjud in väljer du Ingångskod.

  4) Aktivera Entry Code Active (Ingångskod) på

  5) Du kan anpassa eller ändra inmatningskoden genom att trycka på fältet för kodformuläret.

  6) Tryck på knappen med pilen tillbaka

  7) Välj Skicka inbjudan

  Ge en inträdeskod till en nuvarande gäst eller ägare

  Om du vill ge en inträdeskod till någon som redan har gäst- eller ägarbehörighet gäller följande steg:

  1) Välj den person som du vill ge en personlig kod från skärmen Gästlista.

  2) Välj Inträdeskod på skärmen Gästinställning.

  3) Aktivera Inträdeskod aktiv på

  4) Du kan anpassa eller ändra inpasseringskoden genom att trycka på fältet för kodformuläret.

  5) Tryck på knappen för pil bakåt

  6) Välj Skicka inbjudan.

 • Så här ställer du in tidsstyrda åtkomstkoder för knappsatsen

  Ägare av Yale Smart Lock har möjlighet att utfärda koder för alltid på, tillfälliga och återkommande ingångar. Om du har en knappsats ansluten till ett Yale Smart Lock kan du följa instruktionerna nedan för att lägga till en inpasseringskod.

  Användare av appåtkomst + inpasseringskod

  Navigera till gästlistan.

  Klicka på den användare vars inpasseringskod du vill hantera.

  Tryck på App Access.

  Välj Alltid, Återkommande eller Tillfälligt.

  Det schema du väljer gäller både för App Access och Entry Code Access.

  Användare med endast inmatningskod

  Navigera till gästlistan.

  Klicka på den användare vars inträdeskod du vill hantera.

  Tryck på PIN-åtkomst.

  Välj Alltid, Återkommande eller Tillfälligt.

 • Hur du aktiverar energisparläge för Yale Smart Keypad

  Läge för energisparande kan hjälpa till att bevara batteriets livslängd i din knappsats. Som standard är knappsatsen inställd på energisparläge, vilket innebär att knappsatsen inte tänds förrän någon av tangenterna trycks in. Om du väljer att stänga av detta läge tänds din smarta knappsats när den upptäcker att en hand är i närheten. Följ stegen nedan för att stänga av energisparläget:

  1) Öppna Yale Home-appen.

  2) Välj det lås som knappsatsen är ansluten till i nyckelknippan.

  3) Välj kugghjulet (längst ner till höger) på skärmen för låscirkeln för att öppna inställningsmenyn.

  4) Klicka på inställningar för knappsatsen.

  5) Växla till energisparläge "Av".

  Om du vill stänga av energisparläget ska du använda knappsatsen med en inmatningskod.

 • Så här justerar du inställningarna för Yale Smart Keypad

  Här hittar du inställningarna:

  • Välj fliken Inställningar (Settings) (kugghjulsikonen)
  • Klicka på knappsatsikonen

  Detaljerad information om varje knappsatsinställning finns i följande tabell:

  Knappsatsinställning (Keypad Setting)

  Beskrivning

  Anslut/koppla från knappsats (Keypad)*

  Gör det möjligt att tillfälligt koppla från knappsatsen utan att avinstallera den.

  Entrycksfunktion (One-Touch Locking)*

  Gör det möjligt att låsa dörren bara genom att trycka på Yale-knappen.

  Koppla från (Disconnect)*

  Kopplar bort knappsatsen från låset den är ansluten till. Återställningskoden för att slutföra åtgärden skickas till din telefon.

  Knappsatsinformation (Keypad Info)

  Hårdvaruinformation som t.ex. batterinivå, serienummer och aktuell firmware-version.

  Strömsparläge (Power Saving Mode)*

  Öka batterilivslängden genom att aktivera strömsparläget (Power Saving Mode). Strömsparläget (Power Saving Mode) kopplar från IR-sensorn, vilket hindrar Yale Smart Keypad från att upptäcka rörelser i närheten. När strömsparläget (Power Saving Mode) är aktiverat tänds inte knappsatsens belysning när en hand sträcks fram mot den.

  * Du måste befinna dig inom knappsatsens (Keypad) Bluetooth-räckvidd för att aktivera/avaktivera dessa inställningar.

 • Hur du uppdaterar den fasta programvaran på din Yale Smart Keypad

  För att uppdatera din Yale Smart Keypads fasta programvara utför du följande steg:

  • Öppna Yale Home-appen när du står bredvid knappsatsen och gå till skärmen för låscirkeln för det lås som knappsatsen är ansluten till.
  • Tryck på "start" när du uppmanas till varningen för uppdatering av keypadens fasta programvara.
  • Håll den röda Yale-knappen på knappsatsen intryckt i 5 sekunder. Du kommer att se en förloppsindikator som visar att en anslutning har upprättats och att uppdateringen har startat.
  • Stanna kvar på uppdateringsskärmen tills uppdateringen är klar.
  • Din smarta knappsats är nu uppdaterad.

  Felsökning:

  • Om uppdateringen av den fasta programvaran avbryts måste du börja om från början. 
  • Om uppdateringen inte börjar, försök att hålla Yale-knappen intryckt i 10 sekunder i stället för 5.
 • Hur man aktiverar dolda inmatningskoder

  Med låsfunktionen Dolda inpasseringskoder har du möjlighet att lägga till ett extra säkerhetslager för att visa personliga inpasseringskoder i appen genom att lägga till telefonens autentisering.

  När låsfunktionen för dolda inmatningskoder är aktiverad krävs din telefons autentisering för att:

  1) Visa användares inmatningskoder.

  2) inaktivera funktionen

  När den här funktionen är inaktiverad är inmatningskoderna synliga när du väljer inmatningskoden i en gästs profil. Om du aktiverar dolda inmatningskoder ger det ett extra säkerhetslager för dig och andra ägare av ditt lås eftersom autentisering krävs för att visa inmatningskoder.

  I FAQ nedan finns ytterligare information om dolda koder:

  Vilka produkter kan jag aktivera den här funktionen för?

  Den här inställningen fungerar med alla Yale Assure-lås eller Yale Smart Keypad som är inställda för att fungera med Yale Home-appen via Wi-Fi eller Bluetooth.

  Vem kan se alla användares inpasseringskoder?

  När den här inställningen är aktiverad kan alla låsägare se en annan användares behörighetskod efter autentisering. Gäster är begränsade till sina egna behörighetskoder.

  Hur aktiverar jag den här funktionen?

  Om du vill aktivera funktionen Dold behörighetskod:

  1) Öppna appen

  2) Gå till Inställningar

  3) Välj ett lås (med antingen ett associerat smartlås eller ett lås med inbyggd knappsats).

  4) I säkerhetsinställningarna aktiverar du dolda inmatningskoder.

  När du har aktiverat den här funktionen kommer telefonens autentiseringsinställning att köras när du trycker på inmatningskoden i profilen.

  OBS: Om låset inte är kopplat till en Wi-Fi-brygga krävs en Bluetooth-anslutning för att se inmatningskoden.

  Om jag aktiverar den här funktionen, kommer den att aktiveras för andra låsanvändare?

  Om du aktiverar funktionen Dold inpasseringskod i dina inställningar kommer funktionen också att aktiveras för andra ägare av det associerade låset.

  Jag aktiverade den här funktionen, men nu är den inaktiverad. Varför?

  Om du har aktiverat inställningen för dold kod, men den har blivit inaktiverad, är det troligt att en annan låsägare har inaktiverat funktionen i sina inställningar.

FAQ – Använd

FAQ - Använd

 • Vad är One-Touch Locking?

  Yale Smart Keypad har möjlighet att aktivera One-Touch Locking, vilket innebär att du kan låsa ditt smarta lås genom att bara trycka på Yale-knappen längst ner på knappsatsen.

  Meddelanden om One-Touch Lock är avstängda som standard, men meddelanden kan aktiveras i Keypad Settings (inställningar för knappsatsen).

  OBS: One-Touch Lock-meddelanden kommer endast att tas emot av den person som ställde in dem och du måste ha en Yale Connect Wi-Fi-brygga för att ta emot One-Touch Lock-meddelanden.

 • Hur många unika koder kan jag få tillgång till med Smart Keypad?

  Yale Smart Keypad ger tillgång till upp till 220 unika 4-6-siffriga koder som lagras på den smarta produkt som knappsatsen är kopplad till.

 • Vad gör jag om jag når min kodgräns?

  Kodgränsen för Yale Smart Keypad är 220 unika koder. När gränsen är nådd måste befintliga koder tas bort för att ge plats åt nya koder. Efter att ha tagit bort en kod är det bra att uppdatera nyckelknippan för att driva ändringar när de görs.

 • Hur raderar jag inmatningskoder?

  Knappsatsägare kan radera och uppdatera koder från Yale Access. För att göra ändringar i inpasseringskoder för specifika gäster, inklusive att radera dem, öppnar du appen och navigerar till gästlistan för knappsatsen. Hitta gästposten för den kod som du vill ändra och välj. Välj sedan inpasseringskoden och antingen EDIT ENTRY CODE (blå knapp) för att göra ändringar eller DEACTIVATE ENTRY CODE (vit knapp) för att radera inpasseringskoden.

 • Hur du aktiverar energisparläge för Yale Smart Keypad

  Om du återställer en smart knappsats raderas alla koder som är kopplade till den knappsatsen. Om du vill återställa din smarta knappsats, gör det endast som en sista utväg. En fabriksåterställning av din smarta knappsats leder till att alla koder som är kopplade till knappsatsen raderas. Om du bestämmer dig för att en fabriksåterställning är den enda vägen framåt måste du först ta bort anslutningen med låset från servern:

  1. Öppna Yale Home-appen.

  2. Gå in i menyn Keypad Settings (inställningar för knappsatsen).

  3. Välj DISCONNECT för att ta bort knappsatsen från låset.

  4. Denna åtgärd utlöser att systemet skickar din unika återställningskod.

  5. Ange den i knappsatsen för att slutföra återställningen.

  OBS: Du måste befinna dig inom Bluetooth-räckvidd av knappsatsen för att kunna koppla bort enheten.

 • Vad är den förväntade batteritiden?

  Smart Keypad drivs av två AAA-batterier. Den beräknade batteritiden är 3 månader.

 • Hur vet jag när tangentbordets batterier behöver bytas ut? 

  När knappsatsens batterier börjar ta slut blinkar knappsatsen snabbt rött var 5:e sekund. Batterinivån kan också kontrolleras i menyn Inställningar för den tillhörande knappsatsen i Yale Home-appen.

 • Hur byter jag ut batterierna i enheten?

  Smart Keypad kräver två AAA-batterier. Vi rekommenderar att du byter ut båda batterierna varje gång batterierna byts ut. Så här tar du bort och byter ut batterierna i din smarta knappsats:

  1. 1. Tryck in fliken längst ner på knappsatsen för att frigöra knappsatsen från bakpanelen.

  2. Ta bort baksidan och batterierna.

  3. Sätt in 2 helt nya AAA-batterier.

  4. Fäst knappsatsen på baksidan igen.

 • Vad betyder ljusaktiviteten på knappsatsen?

  Tangentbordet visar följande ljusaktivitet:

  Långsamt pulserande röd lysdiod: Inställningsläge

  Dessa lyser i 30 minuter och stängs sedan av om inställningen av knappsatsen är ofullständig. För att sätta knappsatsen i inställningsläge igen, ta bort och sätt in ett batteri igen.

  Pulserande lysdioder efter kodinmatning: Etablering av Bluetooth-anslutning

  Detta pågår i 30 sekunder. Om knappsatsen inte kan upprätta en Bluetooth-anslutning med låset slutar lysdioderna att pulsera och inget annat händer.

  Snabbt blinkande lysdioder: Batterierna är svaga.

  Om batterierna i knappsatsen håller på att tappa kraft och behöver bytas ut, blinkar hela knappsatsen snabbt rött var femte sekund. Lysdioderna slutar pulsa när batterierna har bytts ut mot nya.

 • Var hittar jag Keypads serienummer?

  Information om din knappsats, t.ex. serienumret, finns i Yale Home-appen. Följ de här stegen för att hitta din knappsats serienummer:

  1. Öppna Yale Home-appen.

  2. Välj huset från din nyckelring.

  3. Klicka på fliken inställningar längst ner på skärmen.

  4. Välj tangentbordet för att öppna enhetens inställningsmeny.

  5. Keypadens serienummer visas i Keypad Settings (inställningar för Keypad).

  6. Alternativt finns din Smart Keypads serienummer på enhetens baksida.

 • Hur kan jag tillfälligt inaktivera Yale Smart Keypad?

  Du måste befinna dig inom Bluetooth-avstånd till din knappsats för att kunna utföra följande steg:

  Öppna Yale Home-appen.

  Välj det aktuella låset från din nyckelring.

  På skärmen med låscirkeln väljer du Inställningar kugghjulet.

  I inställningsmenyn väljer du Keypad Settings (inställningar för knappsats).

  Vrid alternativet Keypad Enabled (aktiverad knappsats) till "Off" (avstängd).

  Tangentbordet är nu inaktiverat. Om du vill aktivera knappsatsen igen går du tillbaka till stegen och växlar Keypad Enabled till "On".

  OBS: One Touch Lock inaktiveras också när du inaktiverar knappsatsen.

 • Hur kopplar jag bort knappsatsen från det smarta låset med Yale Access-aktivering?

  Du måste befinna dig inom Bluetooth-avstånd från Keypad för att kunna koppla bort enheten. Tänk också på att om du tar bort en knappsats från låset kommer du också att ta bort de inpasseringskoder som är kopplade till den knappsatsen. Om du vill koppla bort din smarta knappsats ska du göra följande:

  Tryck på kugghjulet i ikonfältet och välj Keypad-inställningar.

  Välj Koppla bort Keypad (du kan behöva bläddra nedåt i listan).

  Välj Koppla bort. Denna åtgärd utlöser att systemet skickar din unika återställningskod.

  Ange koden och tryck på logotypknappen för att slutföra frånkopplingen.

 • Vad betyder det när min knappsats surrar?

  Tangentbordet avger antingen 1 eller 2 summertoner. 1 summer betyder att en felaktig kod har angetts. Gå in i gästlistan och se till att rätt kod har angetts. Kontrollera också inställningarna för knappsatsen för att se till att enheten är aktiverad. 2 summer betyder att det finns ett kommunikationsproblem mellan din knappsats och din smarta produkt. Om detta inträffar kan du behöva sätta enheten i inställningsläge och slutföra konfigurationen. 

  Den här guiden innehåller steg för att konfigurera din Yale Smart Keypad. Innan installationen påbörjas kan du bli uppmanad att uppdatera den fasta programvaran på ditt lås.

  1.     Innan du påbörjar installationsprocessen ska du se till att bakljuset blinkar.

  2.     Öppna Yale Home-appen och välj de 3 raderna till vänster och tryck sedan på Konfigurera ny enhet.

  3.     Skanna QR-koden på baksidan av knappsatsen när du uppmanas att göra det.

  4.     Välj Starta installation och följ instruktionerna på skärmen. Du kommer att se en serie skärmar när Yale Home-appen ansluter till din smarta knappsats och förbereder den för användning. Som en del av processen kommer din Yale Keypad att ladda ner alla nya uppdateringar av den fasta programvaran och be dig välja vilket lås som knappsatsen ska fungera med.

  5.     Välj Fortsätt.

  Grattis! Din smarta knappsats är redo att användas.

 • Om fel kod anges för många gånger, kommer min knappsats att ta timeout?

  Ja, för säkerhets skull, om en felaktig inmatningskod matas in 7 gånger kommer knappsatsen att ta timeout och inte acceptera fler inmatningskoder under 5 minuter.

 • Driftspecifikationer för Smart Keypad

  Driftstemperatur: -25 ℃ till 50 ℃

  Lagringstemperatur: -30 ℃ till 60 ℃

  Luftfuktighet vid drift: 0 till 95 %.

FAQ – Felsök

 • Felmeddelandet "Kan inte ansluta till låset" när du skapar en personlig inpasseringskod

  Personliga inpasseringskoder för din Yale Smart Keypad kan skapas, ändras och raderas var som helst. För att skapa, ändra och radera inpasseringskoder på distans krävs en Yale Connect Wi-Fi Bridge och den senaste versionen av Yale Home-appen.

  Utan en Yale Connect Wi-Fi Bridge kan personliga ingångskoder endast skapas när du är ansluten till ditt Yale Smart Lock via Bluetooth.

 • Inträdeskoden lyckas inte låsa upp dörren

  Här kan du få hjälp om du har problem med att låsa upp ditt Yale Smart Lock Pro med hjälp av din Yale Smart Keypad. Om du inte kan hitta din knappsats i Yale Home-appen kan den behöva sättas i inställningsläge.

  Om dörren inte låses upp efter att du har skrivit in din kod i den smarta knappsatsen, var uppmärksam på antalet summertoner. Funktionalitet är inbyggd i den smarta knappsatsen för att hjälpa till att diagnostisera eventuella problem.

  Om knappsatsen surrar en gång efter att koden har skrivits in och dörren inte låses upp, har koden skrivits in felaktigt. Prova koden igen för att låsa upp dörren. Inmatningskoderna i knappsatsen måste vara mellan 4 och 6 siffror.

  Om knappsatsen surrar två gånger efter att en kod har angetts och dörren inte låses upp betyder det att knappsatsen inte kommunicerar med låset. En återställning bör lösa problemet.

  Innan du försöker göra en återställning ska du se till att du kan ansluta låset till telefonen för att försäkra dig om att problemet inte ligger i låset. Om du upptäcker att problemet är låset kan du försöka starta om låset först. För att starta om låset tar du bort ett batteri från låset och byter ut det. När du har startat om låset kan du prova inmatningskoden igen. Om detta inte fungerar måste knappsatsen återställas.

  Vi försöker undvika att nollställa knappsatsen eftersom detta kommer att nollställa alla koder, men ibland är en nollställning nödvändig. Om du behöver återställa knappsatsen gör du det via Yale-appen:

  1) Öppna Yale Home-appen och gå till Keypad-inställningar.

  2) Välj alternativet för att koppla bort knappsatsen (Obs: måste vara inom Bluetooth-räckvidd).

  3) När du har valt alternativet att koppla bort kopplingen får du en fyrsiffrig kod för att fysiskt återställa knappsatsen.

  4) Ange denna kod i knappsatsen för att återställa enheten.

  Detta avslutar de steg som behövs för att återställa knappsatsen.

  OBS: Om du återställer knappsatsen raderas alla befintliga inmatningskoder och de måste läggas till igen efter att knappsatsen har ställts in på nytt.

 • Återställa Yale Smart Keypad

  För att kunna utföra dessa åtgärder måste du befinna dig inom Bluetooth-avstånd till din knappsats och ha din telefon med Yale Home-appen nedladdad. OBS: Du måste vara ägare till den produkt (dvs. Yale Home-aktiverade smarta enheter som smarta lås) som är associerad med knappsatsen för att sätta enheten i inställningsläge.

  Följ de här stegen för att sätta din Keypad i inställningsläge:

  1) Öppna Yale Home-appen och gå till House Settings (Husinställningar).

  2) Välj Yale Smart Keypad för att öppna Keypad Settings (inställningar för knappsatsen).

  3) Välj Disconnect Keypad och sedan den blå DISCONNECT-knappen.

  Åtgärderna ovan uppmanar Yale Home App att skicka en återställningskod till din telefon. När du har fått återställningskoden trycker du på logotypknappen på den smarta knappsatsen. Appen frågar om Keypad långsamt pulserar rött. Välj Ja eller Nej beroende på vad som händer. Om Yale Smart Keypad pulserar rött fortsätter du med instruktionerna för installation i appen på din telefon. Om inte, upprepa stegen ovan för att placera keypaden i inställningsläget igen.

  Om du har provat stegen ovan och enheten inte börjar pulsera långsamt rött, försök ta bort och sätta in ett batteri igen och sedan ange återställningskoden på nytt. Om enheten fortfarande inte börjar pulsera rött, kontakta supporten.

  Om du inte kan hitta knappsatsen i din Yale Home-app kan du behöva ställa in den på nytt. Gå till installationsguiden för knappsatsen och följ stegen under avsnittet "Konfigurera i appen".

Support vid akuta problem

Om det uppstår akuta problem – kontakta din närmaste låssmed eller Yale Installer Partner. Givetvis kan du kontakta Teknisk support även vid akuta situationer. Vi försöker då att svara dig så fort som möjligt inom våra öppettider. Vi rekommenderar dig dock att kontakta en låssmed för snabbast hjälp utanför supportens öppettider.

Vänligen notera att eventuell produktgaranti och service given av återförsäljare eller låssmed endast omfattar produktfel och gäller inte vid fel orsakade till exempelvis av felinstallation.