Vanliga frågor om Yale Doorman L3S

Här finns svaren på de allra vanligaste frågorna kring smarta låset Yale Doorman. Hittar du trots allt inte svaret på det du söker här kan du även prova vår felsökningshjälp.

Vanligaste frågorna om Yale Doorman L3S

  Uppfyller L3 och L3S samma certifikat?

  Ja!

  Yale Doorman L3S är ett säkert smartlås certifierad av SSF för både mekanisk

  och digital säkerhet (SSF 3522 och SSF 3523).

  Detta gäller även dig som har Yale Doorman L3.

  Uppfyller Yale Doorman L3S kraven för Godkänd låsenhet?

  Ja. Yale Doorman L3S har ett certifikat för godkänd låsenhet utfärdat av SBSC enligt SSF 3523 låsklass S3

  och är listade på Säkerhetsguiden som ges ut av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF. 

  Certifieringen gäller bortasäkert läge med blockerade användarkoder och låsöppning med nyckelbricka eller med appen Yale Home.

  Kan jag installera Yale Doorman L3S själv?


  Yale's lås är speciellt utformade för enkel installation, så att den genomsnittliga gör-det-självaren

  kan göra låsinstallationen med lätthet.

  För dig som inte vill, eller har tid, går det bra att kontakta en installatör, det kan du lösa hos någon av våra återförsäljare.

  Hur många elektroniska nycklar kan jag ha till mitt lås?


  Du kan ha 30 stycken nyckelbrickor eller användarkoder.

  Vissa integrationer använder en minnesplats till integrationen.

  Du kan då ha 29 brickor eller användarkoder i detta lås.

  Jag kan inte låsa upp mitt Yale Doorman L3S, vad gör jag?


  Om du befinner dig på insidan, kan du alltid nödöppna.

  Vrid vredet ett kvarts varv. Antingen till höger eller vänster, beroende på om du har en höger- eller vänsterdörr.

  Tryck samtidigt ner handtaget och dörren öppnas.

Problem med Yale Doorman L3S

 • Connect kan inte läggas till i Yale Home appen – vad ska jag göra?

  Innan du kan lägga in din Connect i Yale Home-appen måste du lägga till ditt Yale Doorman L3S-lås. Kontrollera därför att du har lagt till ditt lås, om inte gör du det först genom att klicka på ”Installera ny enhet”. När låset är tillagt kan du lägga till Connect. Du gör då på samma vis genom att klicka på ”Installera ny enhet”.

  På vår sida Videor Yale Doorman L3S hittar du tre korta videor om Yale Home App och att koppla ditt Yale Doorman till appen.

  Se videor Yale Home och L3S

 • Jag får inte fast handtaget vid installation

  Det beror oftast på att du valt för lång fyrkantspinne. Det är viktigt att välja rätt längd på fyrkantspinnarna som kopplas till handtagen. Pinnen får inte vara kortare än att den precis når ut från beslagets kant. Den får dessutom inte sticka ut mer än 20 mm från beslagets kant. Förpackningen innehåller flera olika pinnar som går att kombinera ihop till dörrtjocklekar i spannet 44 till 88 mm.

 • Jag får felmeddelande när jag låser eller låser upp

  Yale Doorman L3S är ett avancerat smartlås och sensorer håller koll på låsets olika delar. Ibland kan du få varningar när du låser eller låser upp.

  Här är de vanligaste:

  • Låsning lyckas inte - Varningssignal och ett talat meddelande. Orsak: Dörren är inte helt stängd och låskolvarna har inte låst helt. Tryck till dörren och lås en gång till. Om detta är ett återkommande problem kontrollera att det inte ligger grus och skräp vid tröskeln eller annat som gör att dörren är trög att stänga. Ibland måste slutblecket justeras. 
  • Upplåsning lyckas inte - Varningssignal och talat medellande. Orsak: Dörren spänner eller så är handaget inte i viloläge/horisontellt. Släpp handtaget och tryck till dörrren, lås upp igen. Återkommer detta justera dörren på samma vis som vid misslyckad låsning.
 • Yale Home appen vill att jag ska uppdatera låset

  Vi uppdaterar kontinuerligt programvaran i Yale Doorman L3S och Connect Bridge.

  Om en ny programvara finns tillgänglig kommer en notis upp i din Yale Home app när du låser/låset upp via telefonen.

  Detta kan även hända i samband med att du nyinstallerar låset. En ny programvara kan ha släppts under den tiden produkten legat på lager. Låt uppdateringen gå igenom sina steg med telefonen nära låset. Uppdateringen går via telefonens BLE (Bluetooth) Vid stora uppdateringar kan det ta upp till 10 minuter. Låset kommer spela upp hälsingsfrasen när uppdateringen är klar. Alla användardata finns kvar efter uppdateringen.

 • Det är svårt att stänga dörren efter att jag installerat Yale Doorman. Kan jag göra något åt detta?

  Medföljande slutbleck 1487-2 fungerar i det allra flesta fall, upplever du att det är svårt att stänga dörren när Yale Doorman monterats ihop kan det vara idé att byta till slutbleck 1487-1.

  • För varianten Yale Doorman L3 Flex finns bägge varianter av slutbleck med i förpackningen.
  • Till övriga varianterna av Yale Doorman är det möjligt att köpa till ett djupare slutbleck och/eller justeringsplatta för att minska avståndet till låshuset.
  • Ett annat tips är att smörja fallen och förregling med lite låsfett ett par gånger om året så att de mekaniska delarna ska glida lite lättare. Det är ett generellt råd för alla Yale Doorman.
 • Knappen för bortasäkring "studsar" tillbaka

  Förmodligen är inte medbringaren från låsvredet tillräckligt lång för att nå roddaren i låshuset. Detta kan också påverka nödöppningsfunktionen. Kontrollera noggrant!

 • Jag kan inte låsa upp mitt Yale Doorman L3S, vad gör jag?

  Om du befinner dig på insidan, kan du alltid nödöppna. Vrid vredet ett kvarts varv. Antingen till höger eller vänster, beroende på om du har en höger- eller vänsterdörr. Tryck samtidigt ner handtaget och dörren öppnas.

  Om du befinner dig på utsidan, läs vår fråga-svar "Mitt Yale Doorman L3S har slutat att fungera. Vad kan det bero på?" för felsökningstips.

 • Vad gör jag om Yale Doorman L3S har slutat att fungera?

  1. Gör en felsökning i följande ordning: Om du har slagit fel kod flera gånger i rad låses Yale Doorman L3S i ett par minuter innan du kan göra ett nytt försök att öppna.

  2. Om du har ett uppkopplat Yale Doorman L3S, där du angivit en tidsbegränsad behörighet, kan det vara så att behörigheten har gått ut. Kontrollera inställningarna i din app eller på "mina sidor".

  3. Om produkten inte fungerar kan man trycka på en resetknapp mellan batteribackuppolerna på undersidan av utsidan. Detta startar om produkten men alla elektroniska nycklar ligger kvar.

  4. Låstest: Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med låsknappen eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort och inte det rekommenderade 3 mm.

  5. Kan fortfarande inte låsa: 

  • Rekommenderad dörrspringa är 3 mm. 

  • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.

  • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.

  6. Väderomslag kan påverka din dörr. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftandeutomhustemperaturer medföra att din dörr rör sigvilket i sin tur gör att dörrspringan varierar. För att Yale Doorman L3S ska fungera är:rekommenderatmått för dörrspringan 3 mm. Skulle ditt Yale Doorman L3S inte låsa kan du därför behöva justeradörrspringan.

  7. Det kan också bero på att batteriet är slut. I så fall får du en batterivarning med ljud och ljus i god tid innan, men om det tar slut ändå kan du sätta ett standard 9V batteri på två poler nederst på utsidan av låset för att strömsätta detta och sedan identifiera dig med nyckelbricka eller kod på vanligt sätt.

 • Vad gör jag om jag har en för hög batteriförbrukning?

  Kontrollera att du använder alkaliska batterier. Andra typer av batterier kan påverka din batteriförbrukning.

  En annan anledning till hög batteriförbrukning kan vara dålig kontkt med din Hubb eller Connect bridge. Flytta dessa och använd appens funktion för att kontrollera signalens stryrka.

  Om du har integrerat ditt lås till Yale Home så kan du behöva öppna appen och se om det finns några uppdatering du kan göra på låset. Förfrågan om uppdatering kommer upp automatisk när du har låset framför dig i appen om det finns uppdateringar tillgängliga för ditt lås.

 • Varför säger låset "Frånkoppling misslyckades, larmet kan fortfarande vara på". Det tar också några sekunder för Doorman att låsa upp?

  Detta kan du lösa genom att följa dessa instruktioner: Gå ut, stäng och lås dörren. När dörren har låsts in trycker du på stjärnknappen och håller den intryckt. Håll den intryckt tills dess att du fått två pip. Släpp sedan stjärnknappen och ange din användarkod och bekräfta med stjärnknappen. Vänta ungefär en halv minut, lås upp dörren normalt, * – användarkod – *. Nästa gång dörren låses upp, bör tidsfördröjningen och alla röstmeddelanden vara borta.

 • Varför fungerar inte mekanisk nödöppning?

  Säkerställ först att du utför momentet korrekt. Vrid vredet till horisontellt läge och tryck sedan ned handtaget, dörren ska nu gå att öppna. Om mekanisk nödöppning inte fungerar är vredmedbringaren för kort. Ladda ned den senaste manualen och kontrollera att medbringarens längd har anpassats utifrån vilken generation av låshus som är monterat i din dörr, se avsnitt 7 och steg 2 för generation R2 respektive DDL. Gällande R2 är det även viktigt att medbringaren verkligen passas in i spåret när insidans behör skruvas fast. Det finns en extra medbringare i förpackningen att använda om den har klippts för kort.

Inställning och återställning

 • Så här väcker du låset Yale Doorman L3S

  För att låsa upp Yale Doorman L3S "väcker man upp" knappsatsen med valfri knapp, eller trycker in upplåsningskoden direkt, följt av "Låsa upp". Övriga versioner av Yale Doorman väcks alltid med *.

 • Byta masterkod - så här gör du!

  När du behöver ändra din masterkod finns det några saker att tänka på för Yale Doorman L3S:

  Ändra masterkod för lås kopplat till Yale Home App/partnerapp:

  Är ditt Yale Doorman L3S upplagt i din app använder du inte en traditionell masterkod direkt i låset. Låset programmeras istället med hjälp av appen.

  Viktigt: Masterkod, entrékoder och nyckelbrickor nollställs alla vid integration till app, om du ställt in dessa innan i låset. Börja därför ALLTID med appen. Detta gäller oavsett om det är Yale Home App eller någon av våra partnerappar.

  Ställ in L3S i Yale Home App

  Ändra masterkod för lås som inte är kopplat låset Yale Home App:

  När du inte har kopplat ditt Yale Doorman L3S till appen än, eller har för avsikt att göra det, och KAN din masterkod ändrar du masterkoden via menyval 2 på knappsatsen.

  Om du däremot INTE kan din masterkod måste du först återställa ditt Yale Doorman L3S till fabriksinställningar:

  • Har du aldrig kopplat ditt Yale Dooman L3S till Yale Home gör du en fabriksåterställning med knappen under batteriluckan. 
  • Ta ut ett batteri, tryck in och håll knappen, sätt i batteriet och vänta på låsets hälsningsfras. Släpp knappen. Du behöver ett gem eller penna för att komma åt knappen.

  Har du däremot kopplat ditt lås till Yale Home App återställer låset med hjälp av appen i menyn inställningar, välj rätt lås om du har flera, och välj fabriksåterställning. 

 • Styra Yale Doorman L3S i en app - hur gör jag och vad behövs?

  Yale Doorman L3S kan användas med Yale Home Appen utan extra tillbehör. Lås och telefon kommunicerar direkt via BLE (Bluetooth). Börja alltid med appen, därefter lägger du in koder enligt appens instruktioner (Viktigt: Tänk på att samtliga inställningar, såsom användarkoder och masterkod, försvinner vid integration mot Yale Home. Du kommer att behöva lägga in nya användarkoder genom ”Gästlistan” i Yale Home efter du har integrerat låset. Se även till att du har dörren öppen, samt olåst vid integrationen för att undvika utelåsning).

  Har du tillgång till internetuppkoppling med wifi hemma kopplar du även in den Yale Connect du fått med i paketet med Yale Doorman L3 och får tillgång till appens alla funtioner även om du inte är hemma. 

  På vår sida Videor Yale Doorman L3S hittar du tre korta videor om Yale Home App och att koppla ditt Yale Doorman till appen.

  Se videor Yale Home och L3S

  Förutom Yale Home erbjuds flera integrationer till låset. För att det ska fungera då behöver du tillbehör från respektive integratör.

  Kom igång med partnerappar

  Du kan även använda Yale Doorman L3S med vår Yale Home App, även om vi rekommenderar Yale Home.

  Kom igång med Yale Home App

 • Jag ska ta över en bostad med ett Yale Doorman L3S. Vad ska jag tänka på?

  Det är viktigt att radera alla gamla användardata.

  Gör det via en fabriksåterställning  som beskrivs här i FAQ.

  Får du med en Yale Connect på köpet är det viktigt att säljaren avinstallerar även den i sin Yale Home app. Installera sedan Yale  Home appen på din egen telefon och följ guiden så är låset ditt. Är låset kopplat till andra integrationer är de ofta kopplade till abonemang. Kontrollera förarandet via leveratören.

  Är du osäker be säljaren ta ut eventuella moduler och göra en fabriksåterställning och lämna låset i "standalone-läge" med en Masterkod som du sedan byter.

 • Hur ändrar jag inställningarna i mitt Yale Doorman L3S när det är integrerat?

  Du justerar låsets inställningar via appen från den leverantör du använder. 

  Yale Doorman L3S kan du koppla upp via vår app Yale Home. Vill du även kunna styra låset på distans, via Yale Home, så kan du koppla upp medföljande tillbehör Yale Connect.

  Tänk på att samtliga inställningar, såsom användarkoder och masterkod, försvinner vid integration mot Yale Home. Du kommer att behöva lägga in nya användarkoder genom ”Gästlistan” i Yale Home efter du har integrerat låset. Se även till att du har dörren öppen, samt olåst vid integrationen för att undvika utelåsning).

 • Låstest för att se om låset fungerar korrekt - hur gör jag det?

  Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med låsknappen eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort, dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).

  Kan fortfarande inte låsa:

  • Dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).
  • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.
  • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.
 • Låstest för att se om låset fungerar korrekt - hur gör jag det?

  Av olika anledningar kan det vara önkvärt att återställa Yale Doorman L3S till fabriksinställningar. Exempelvis kan det bero på:

  Du har övertagit en bostad med Yale Doorman L3S, och du vill radera den tidigare användarens inställningar för att ha full kontroll på koder och nyckelbrickor som har access till låset.

  Du önskar inte längre att använda app-lösningen, vill byta till ett annat integrerat system för att styra din Yale Doorman L3S. Gör så här:

  • Har du kopplat ditt lås till Yale Home appen återställer låset med hjälp av Appen i menyn inställningar, välj rätt lås om du har flera, och välj fabriktsåterställning. 
  • Har du aldrig kopplat ditt Yale Dooman L3S till Yale Home gör du en fabriksåterställning med knappen under batteri luckan. 
  • Ta ut ett batteri, tryck in och håll knappen, sätt i batteriet och vänta på låsets hälsningsfras. släpp knappen. Du behöver ett gem eller penna för att komma åt knappen.
 • Hur återställer jag Yale Doorman L3S till Fabriksinställningar?

  Av olika anledningar kan det vara önkvärt att återställa Yale Doorman L3S till fabriksinställningar. Exempelvis kan det bero på:

  Du har övertagit en bostad med Yale Doorman L3S, och du vill radera den tidigare användarens inställningar för att ha full kontroll på koder och nyckelbrickor som har access till låset.

  Du önskar inte längre att använda app-lösningen, vill byta till ett annat integrerat system för att styra din Yale Doorman L3S. Gör så här:

  • Har du kopplat ditt lås till Yale Home appen återställer låset med hjälp av Appen i menyn inställningar, välj rätt lås om du har flera, och välj fabriktsåterställning. 
  • Har du aldrig kopplat ditt Yale Dooman L3S till Yale Home gör du en fabriksåterställning med knappen under batteri luckan. 
  • Ta ut ett batteri, tryck in och håll knappen, sätt i batteriet och vänta på låsets hälsningsfras. släpp knappen. Du behöver ett gem eller penna för att komma åt knappen.
 • Får jag någon indikation på att låset inte gick att låsa?

  Ja, det indikeras med ljud och blink på låset. Om du har låset integrerat så kan du även se en logg på detta i appen.

 • Hur ändrar jag inställningarna i mitt Yale Doorman när det är integrerat?

  Du justerar låsets inställningar i appen som är knuten till ditt lås. Inställningarna är inte längre tillgängliga via knappsatsen.

Allmänna frågor

 • Vilka versioner finns det av Yale Doorman?

  V1

  Den första varianten, såldes mellan augusti 2011 och april 2013. V1 har ingen synlig märkning.

  V2

  Introducerades april 2013. Utsidans enhet är under i handtaget märkt med V2. Till skillnad från V1 går V2 att integrera med larm hos våra partners.

  Classic (tidigare V2N)

  Introducerades parallellt med V2 april 2016. Utsidans enhet är under handtaget märkt med V2N eller Classic.

  L3 

  Introducerades på marknaden i slutet av 2020. Låset kan integreras med Yale Home App och kopplas tilll ditt smarta hem.

  Om nyckelbrickor:

  • Om du har ett V1 eller V2 sedan tidigare och köper en Classic  eller L3 fortsätter du använda de brickor ni har sedan tidigare.
  • Nyckelbricka Classic fungerar bara i Classic lås medan den tidigare nyckelbrickan, med Yale Doorman märket, fungerar i alla versioner av Yale Doorman.
  • Nyckelbricka L3 kan registreras på obegränsat antal Yale Doorman L3 lås

  L3S – vårt senaste Yale Doorman

  Introducerades på marknaden i början av 2023. 

  • Yale Doorman L3S är ett säkert smartlås certifierad av SSF för både mekanisk och digital säkerhet (SSF 3522 och SSF 3523). Detta gäller även dig som har Yale Doorman L3.
 • Uppfyller Yale Doorman L3S kraven för Godkänd låsenhet?

  Ja. Yale Doorman L3S har ett certifikat för godkänd låsenhet utfärdat av SBSC enligt SSF 3522(mekaniskt) och 3523(digitalt) låsklass 3 och är listade på Säkerhetsguiden som ges ut av Svenska Stöldskyddsföreningen, SSF.

  Yale Doorman L3S har flera låslägen. Det är endast i bortasäkert läge låset uppfyller Låsklass 3 eftersom låsklassen kräver att det är låst från både utsidan och insidan. Läs om bortasäkring längre ned.

  Certifierad av SSF för både mekanisk och digital säkerhet (SSF 3522 och SSF 3523). Detta gäller även dig som har Yale Doorman L3.

 • Kan jag installera Yale Doorman L3S själv?

  Yale's lås är speciellt utformade för enkel installation, så att den genomsnittliga gör-det-självaren kan göra låsinstallationen med lätthet. För dig som inte vill, eller har tid, går det bra att kontakta en installatör, det kan du lösa hos någon av våra återförsäljare.

  Läs gärna om dörrtjocklekar och vilka mått man ska tänka på längre ned på sidan. 

  Hitta återförsäljare

 • Vilka verktyg behöver jag för att installera mitt Yale Doorman L3S?

  Vid en standardinstallation i en modern dörr behöver du en stjärnskruvmejsel i storlek PH2 och en avbitartång. Vid en installation i en äldre dörr kan du behöva ett stämjärn alternativt en rasp.

 • Hur viktig är dörrtjockleken på min dörr?

  På alla dörrar har man mått som kallas för A-B-C. Just för Yale Doorman är det viktigt att fokusera på C-måttet. 

  C-måttet är avståndet från dörrbladets insida till centrum på låshuset.

  C-måttet kan inte vara mer än ca 61 mm för att den längsta fyrkantspinnen som följer med i förpackning ska räcka till. Samma gäller den längsta medbringare som eventuellt inte räcker till när C-måttet är för stort.

 • Kan jag använda samma nyckelbricka till flera olika lås?

  Ja det kan du.

  Använder du de äldre droppformade nyckelbrickorna gäller följande begränsning: En enskild nyckelbricka kan läggas in i upp till sex olika Yale Doorman. Dock så måste du verifiera varje bricka 3 gånger på respektive lås innan du går vidare till nästa. (Se fråga-svar om "Hur verifierar jag mina nyckelbrickor?").

  Använder du de nya ovala brickorna (race track) som kom med ditt Yale Doorman L3S finns ingen begränsning i hur många lås du kan använda din nyckelbricka. 

 • Hur verifierar jag mina nyckelbrickor?

  Du behöver bara göra verifiering om du använder äldre droppformade nyckelbrickor.

  Verifiera nyckelbrickorna vid varje enhet direkt efter att de har programmerats.

  • Håll nyckelbrickan tre gånger framför läsaren och få grönt ljus varje gång. 
  • Om du har flera Yale Doorman och vill använda samma nyckelbrickor till dessa är det mycket viktigt och att göra detta i rätt ordning. 
  • Det går inte att programmera nyckelbrickorna i Dörr 1 för att sedan direkt fortsätta till Dörr 2 och sedan börja verifiera i Dörr 2. Då blir resultatet ogiltig nyckelbricka när man sedan försöker läsa nyckelbrickorna i Dörr 1.
 • Måste jag ha en kod till min nyckelbricka?

  Nej, det behöver du inte. Generellt sett kan du bestämma själv om du vill ha nyckelbricka eller nyckelbricka + kod. Vissa larmintegrationer kräver kod till nyckelbrickan för att acceptera att låset larmar av i låsuppmanövern.

 • Vad är ”bortasäkring”?

  Det är en funktion i låset som gör att det inte går att låsa upp med vred från insidan. Bortasäkring ska endast användas när ingen är hemma. Inställningen avaktiveras när du låser upp nästa gång.

 • Hur fungerar automatisk låsning?

  Efter upplåsning låser det igen efter 10 sekunder. Efter att dörren stängts låser det efter någon sekund.

 • Hur aktiverar jag ”bortasäkring”?

  Öppna dörren, tryck ner låsspärren och stäng dörren. En röst ger nu en instruktion om att aktivera med nyckelbricka. Lägg emot nyckelbrickan och om du har kod till din bricka behöver du ange denna. Du kan även fullborda bortasäkringen via appen.

 • Kan jag ha mitt Yale Doorman L3S på min ytterdörr?

  Ja. Yale Doorman L3S och även tidigare generationer av låset är speciellt utvecklade för Skandinaviska väderförhållanden. Det tål kyla, värme, snö och regn samt smuts och sand och är IP-klassat till IP55. Låset har en UV-skyddad yta som även tål sol och fukt under längre perioder.

  Det enda du behöver tänka på är att insidan ska vara torr och varm.

  Tips! Se dock även vår fråga-svar om hur snabba väderomslag kan påverka din dörr, även om låset i sig ej påverkas.

 • Jag har en dubbeldörr, passar Yale Doorman L3 i den?

  Detta beror på dörrens utformning. Yale Doorman L3 är designat för att passa i dubbeldörrar tackvare den smalare insidesenheten jämfört med den klassiska Yale Doorman.

  I övrgt ska du tänka på att:

  • Den aktiva dörren måste uppfylla samma standard som en enkeldörr.
  • Den passiva dörren måste kunna reglas.
 • Vad kostar Yale Doorman L3S?

  Det är våra återförsäljare som väljer vad låset ska kosta. Vårt tips är att besöka eller kontakta Yale-återförsäljare i ditt lokala område och fråga dom vad de kan erbjuda. Vissa kan också leverera den med montering.

 • Hur rengör jag mitt Yale Doorman L3S?

  Använd en fuktig, mjuk trasa för att avlägsna fingeravtryck. En mild tvållösning som appliceras med en mjuk trasa tar bort olja och smuts som har samlats.

  Använd inte lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel på någon komponent, eftersom detta kommer att förstöra produktens skyddande finish och kan påverka din möjligheter för reklamation.

  OBS! Undvik produkter som på etiketten anger att de tar bort missfärgningar och rost eller att de innehåller syror eller frätande kemikalier.

 • Vad behöver jag för att kunna göra en reklamation?

  Se till att du först felsökt själv så att det inte är något enkelt som du själv kan åtgärda. Använd våra FAQ sidor eller titta igenom installtionsguiden ett varv till.

  Därefter kan du kontakta Yale Supporten eller återförsäljarens support för att få hjälp med att felsöka och lösa ett eventuellt problem. Se till att du sparar ditt inköpskvitto. Kvittot måste lämnas in när du gör en reklamation.

  Alla reklamationskrav ska lämnas in, inom två månader efter det att felet upptäckts på din Yale-produkt. Vänligen kontakta ditt inköpsställe om du vill göra en reklamation, då produktreklamationer hanteras av dem.

 • Väderomslag kan påverka din dörr så att Yale Doorman inte kan låsa

  Väderomslag kan påverka din dörr. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftande utomhustemperaturer medföra att din dörr rör sig vilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar. Kontrollera avståndet mellan dörr och karm, dörrspringan mellan slutbleck i karmen och låskistans stolpe i dörren får vara maximalt 5mm.

  • Dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).
 • Plåten på insidan är böjd, varför?

  Plåten till L3S är förböjd, det är för skapa en spänning i plåten och ge ett bra montage på dörren. Ytterdelen utav låset sitter då bättre monterad mot din dörr. 

  Ett tips! Se till att inte montera dina skruvar allt för hårt, då det kan ge motsatt effekt. Skruvarna skall sitta vara monterade ordentligt, men inte allt för hårt.

 • Fungerar Yale Doorman med Apple HomeKit?

  Yale Doorman är inte kompatiblet med Apple HomeKit.

  Kort sammanfattat så uppfyller inte Apples integration med vad Yale har i sin kravsättning för säkerhet och ägarskap av låset.

Manualer och videor