Kom igång med Yale Doorman L3S

Supportsida för att komma igång med Yale Doorman L3S – vår tredje generation av det smarta låset. 

Fem vanligaste frågorna vid felsökning av Yale Doorman L3S

  Byta masterkod - så här gör du!

  Byta masterkod - så här gör du!

  Ta ut ett batteri, tryck in och håll knappen, sätt i batteriet och vänta på låsets hälsningsfras. Släpp knappen.

  Du behöver ett gem eller penna för att komma åt knappen.

  Vid användning Yale Home eller en partner-app används inte masterkoden.

  För att återfå en ny masterkod, fabriksåtertäll låset via din app.

  Låstest för att se om låset fungerar korrekt - hur gör jag det?


  Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med låsknappen eller genom att vrida på vredet.

  Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa.

  Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort, dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).

  Hur återställer jag Yale Doorman L3S till Fabriksinställningar?

  I Yale Home appen återställer låset med hjälp av Appen i menyn inställningar, välj rätt lås om du har flera, och välj fabriktsåterställning.

  Har du aldrig kopplat ditt Yale Dooman L3S till Yale Home gör du en fabriksåterställning med knappen under batteri luckan.

  Ta ut ett batteri, tryck in och håll knappen, sätt i batteriet och vänta på låsets hälsningsfras. släpp knappen.

  Du behöver ett gem eller penna för att komma åt knappen.

  Varför larmar mitt Yale Doorman L3S fast dörren är stängd?

  Rekommenderad dörrspringa är tre mm.

  Under vår och höst kan mycket snabbt skiftande utomhustemperaturer medföra att din dörr rör sig vilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar.

  Justera därför dörrspringan vid behov med hjälp av gångjärnen eller underläggsbrickor till slutblecket.

  Dörrspringan får aldrig mer än maximalt fem mm.

  Får jag någon indikation på att låset inte gick att låsa?

  Ja, det indikeras med ljud och blink på låset. Om du har låset integrerat så kan du även se en logg på detta i appen.

Felsökning FAQ Yale Doorman L3S


 • Masterkoden fungerar ej/Behöver byta masterkod – bra att veta!

  När du behöver ändra din masterkod finns det några saker att tänka på för Yale Doorman L3S:

  Ändra masterkod för lås kopplat till Yale Home App/partnerapp:

  Är ditt Yale Doorman L3S upplagt i din app använder du inte en traditionell masterkod direkt i låset. Låset programmeras istället med hjälp av appen.

  Viktigt: Masterkod, entrékoder och nyckelbrickor nollställs alla vid integration till app, om du ställt in dessa innan i låset. Börja därför ALLTID med appen. Detta gäller oavsett om det är Yale Home App eller någon av våra partnerappar.

  Se videor om hur du Ställer in L3S i Yale Home App

  Ändra masterkod för lås som inte är kopplat låset Yale Home App:

  När du inte har kopplat ditt Yale Doorman L3S till appen än, eller har för avsikt att göra det, och du kan din masterkod ändrar du masterkoden via menyval 2 på knappsatsen. Du får också välja ny masterkod vid fabrikståterställning.

  Om du däremot inte kan din masterkod måste du först återställa ditt Yale Doorman L3S till fabriksinställningar:

  • Har du aldrig kopplat ditt Yale Dooman L3S till Yale Home gör du en fabriksåterställning med knappen under batteriluckan.     
  • Ta ut ett batteri, tryck in och håll knappen, sätt i batteriet och vänta på låsets hälsningsfras. Släpp knappen. Du behöver ett gem eller penna för att komma åt knappen.

  Har du däremot kopplat ditt lås till Yale Home App återställer du låset med hjälp av appen i menyn "låsinställningar", välj rätt lås om du har flera, och välj fabriksåterställning. Masterkoden behövs dock inte längre vid avsikt att fortsätta använda Yale Home.

 • Kan inte larma på via knappsatsen (Integrerat lås)

  För att kunna larma på via knappsatsen kan du behöva uppdatera ditt lås, det gör du via Yale Home.

  Återställ Yale Doorman L3S

  Om låset är integrerat via modul kommer du behöva först återställa låset, dvs ta ut modul och ett batteri och sedan hålla in återställningsknappen som finns under batteriluckan. Sätt sedan tillbaka batteriet, vänta på instruktioner från låset och välj ny masterkod. Du hittar en mer utförlig instruktion i manualen.

  Uppdatera låset

  Nu behöver du integrera låset mot Yale Home, se gärna instruktionsvideor på hur gör detta här eller följ manual.

  När du väl har integrerat låset och uppdaterat låsets firmware, kan du fabriksåterställa via ”låsinställningar” i Yale Home. 

  När du sedan har integrerat låset mot ditt alarmsystem så ska du nu kunna larma på via  knappsatsen. 

  Nu kan du larma på via knappsatsen, genom att hålla in Lås Upp –knappen i tre sekunder (vänta tills låset piper till), slå in din användarkod och avsluta med Lås Upp –knappen.

 • Väderomslag kan påverka din dörr så att Yale Doorman inte kan låsa

  Under vår och höst kan mycket snabbt skiftande utomhustemperaturer medföra att din dörr rör sig vilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar. Kontrollera avståndet mellan dörr och karm, dörrspringan mellan slutbleck i karmen och låskistans stolpe i dörren får vara maximalt 5mm. Dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm). Vill du flytta ut slutblecket så finns det underläggsskyltar att köpa i vår shop: Köp här

  Kontrollera att låshusets stolpe ligger i linje med dörren

  I vissa fall är låshuset inte I nivå med dörrbladet, oftast är det för att uttaget i dörren är djupare än låshusets stolpes tjocklek och du bör istället justera låshuset så att det ligger kant-till-kant med dörren och inte insjunket. Detta kan göras genom att ta bort hela låshuset och lägga något bakom “Öronen” på “stolpen”, dvs bakom den övre och nedre stjärnskruven ser du när dörren är öppen. 

  Bild nedan är exempel på när låshuset ligger lite fel (röda pilar), och när låshuset ligger korrekt (grön pil).

  Ett tips kan vara att använda "möbeltassar, metallbrickor alt. kartongbitar" under öronen/vingarna på stolpen, på så sätt är det lätt att justera nivån på låshuset. Sätter du möbeltassar under skruvhålen på låshusstolpen så ska du kunna skruva igenom möbeltassarna.  

 • Låser säger "Motor Jam" (misslyckad låsmanöver)

  "Motor Jam" eller "Misslyckad låsmanöver" säger låset (beroende på vilket språk du ställt in låset på) oftast på grund av inkorrekt installation av medbringaren. Antingen har du klippt medbringaren för kort, eller så ligger inte medbringaren i spåret som finns i roddaren i låshuset. På sida 17 i vår quick guide (som du kan hitta här) finner du instruktion på hur du monterar medbringaren. 
  Det också beror på för att du har en tät dörr, vilket kan göra att fallarna på låshuset får ett extra spänning på sig. Justering av slutbleck kan åtgärda detta fel (sidan 30 i Quick Guide). 
  Du kan kontrollera funktionen i låshuset genom att göra ett funktionstest (låstest) och prova göra en nödöppning utan batterier, se steg nedan (du hittar också hur du gör ett låstest och nödöppning på sidan 28-29 i Quick Guide, som du kan hitta här)
  Kontrollera låsfunktionen med öppen dörr:
  1. Tryck in förreglingen och låt hakregeln gå ut. Håll förreglingen intryckt! Annars aktiveras larmet.
  2. Vrid tumvredet för att låsa, bekräftas
  med ljud- och ljussignal.
  3. Kontrollera att handtaget inte låser upp hakregeln.
  4. Lås upp med tumvredet .Bekräftas med ljud och grön ljussignal.
  5. Dra in hakregeln med handtaget och släpp samtidigt förreglingen.
  6. Pröva att stänga dörren och lås/lås upp från insidan. Justera slutblecket vid
  behov. (Se sidan 30 i Quick Guide).
  Kontrollera att den mekaniska nödöppningen fungerar - detta behöver testas
  utan batterier.
  • Utför samma test som ovan; genomför
  steg 1 och 2. Före du går vidare till steg 3,
  tar du ut ett batteri. Dörren ska nu vara låst.
  • Vrid vredet för att öppna, förbi ”knäppet” helt till horisontellt läge och släpp det.
  • Tryck ner handtaget, hakregeln dras nu in.
  Nu har jag gjort ett låstest och nödöppning, vad gör jag nu?
  Om du har fortsatt problem med "Motor Jam" (misslyckad låsmanöver) när du gör ett låstest, spela gärna in ett kortare videoklipp med din kamera och kontakta sedan vår support. 
  Om du inte kan nödöppna ditt lås, så måste du korrigera medbringaren. Antingen ligger inte medbringaren i spåret i roddaren, eller så har du klippt den för kort. Justera detta, och prova ett låstest när du är klar. 

 • Låser säger "Bolt Jam" (regel hindrad)

  "Bolt Jam" eller "regel hindrad" säger låset (beroende på vilket språk du ställt in låset på) oftast på grund av inkorrekt installation av slutbleck. På sida 30 i vår quick guide (som du kan hitta här) finner du instruktion vad du ska tänka på vid installation av slutbleck.
  Du kan kontrollera funktionen i låshuset genom att göra ett funktionstest (låstest), se steg nedan (du hittar också hur du gör ett låstest på sidan 28-29 i Quick Guide, som du kan hitta här)
  Du finner också fler tips på justeringar du kan göra på din dörrmiljö i frågan "Väderomslag kan påverka din dörr så att Yale Doorman inte kan låsa".
  Efter du har gjort justeringar på slutblecket, kontrollera låsfunktionen med öppen dörr:
  1. Tryck in förreglingen och låt hakregeln gå ut. Håll förreglingen intryckt! Annars aktiveras larmet.
  2. Vrid tumvredet för att låsa, bekräftas
  med ljud- och ljussignal.
  3. Kontrollera att handtaget inte låser upp hakregeln.
  4. Lås upp med tumvredet .Bekräftas med ljud och grön ljussignal.
  5. Dra in hakregeln med handtaget och släpp samtidigt förreglingen.
  6. Pröva att stänga dörren och lås/lås upp från insidan. Justera slutblecket vid
  behov. (Se sidan 30 i Quick Guide).

  Jag har fortsatt problem med "Bolt Jam" (regel hindrad)

  Om låset fortsätter säga "Bolt Jam" vid låstest, se till att spela in ett kortare videoklipp med din kamera och kontakta sedan vår support.

 • Låstest för att se om låset fungerar korrekt – hur gör jag det?

  Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med låsknappen eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort, dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).

  Kan fortfarande inte låsa:

  • Dörrspringan får vara max 5 mm (rekommenderad 3 mm).
  • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.
  • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.
 • Det är svårt att stänga dörren efter att jag installerat Yale Doorman. Kan jag göra något åt detta?

  Medföljande slutbleck 1487-2 fungerar i det allra flesta fall, upplever du att det är svårt att stänga dörren när Yale Doorman monterats ihop kan det vara idé att byta till slutbleck 1487-1.

  • För varianten Yale Doorman L3 Flex finns bägge varianter av slutbleck med i förpackningen.
  • Till övriga varianterna av Yale Doorman är det möjligt att köpa till ett djupare slutbleck och/eller justeringsplatta för att minska avståndet till låshuset.
  • Ett annat tips är att smörja fallen och förregling med lite låsfett ett par gånger om året så att de mekaniska delarna ska glida lite lättare. Det är ett generellt råd för alla Yale Doorman
 • Hur återställer jag Yale Doorman L3S till Fabriksinställningar?

  Av olika anledningar kan det vara önkvärt att återställa Yale Doorman L3S till fabriksinställningar. Exempelvis kan det bero på:

  Du har övertagit en bostad med Yale Doorman L3S, och du vill radera den tidigare användarens inställningar för att ha full kontroll på koder och nyckelbrickor som har access till låset.

  Du önskar inte längre att använda app-lösningen, vill byta till ett annat integrerat system för att styra din Yale Doorman L3S. Gör så här:

  • Har du kopplat ditt lås till Yale Home appen återställer låset med hjälp av Appen i menyn inställningar, välj rätt lås om du har flera, och välj fabriktsåterställning. 
  • Har du aldrig kopplat ditt Yale Dooman L3S till Yale Home gör du en fabriksåterställning med knappen under batteri luckan. 
  • Ta ut ett batteri, tryck in och håll knappen, sätt i batteriet och vänta på låsets hälsningsfras. släpp knappen. Du behöver ett gem eller penna för att komma åt knappen.
 • Jag kan inte låsa upp mitt Yale Doorman L3S, vad gör jag?

  Om du befinner dig på insidan, kan du alltid nödöppna. Vrid vredet ett kvarts varv. Antingen till höger eller vänster, beroende på om du har en höger- eller vänsterdörr. Tryck samtidigt ner handtaget och dörren öppnas.

  Om du befinner dig på utsidan, läs vår fråga-svar "Mitt Yale Doorman L3S har slutat att fungera. Vad kan det bero på?" för felsökningstips.

 • Vad gör jag om Yale Doorman L3S har slutat att fungera?

  1. Prova att väcka ditt lås genom att lägga någonting mot läsaren som sitter på utsidan av låset. Initieringskort, nyckelbricka, mobiltelefon eller vad som helst i metall går alldeles utmärkt. 

  2. Gör en felsökning i följande ordning: Om du har slagit fel kod flera gånger i rad låses Yale Doorman L3S i ett par minuter innan du kan göra ett nytt försök att öppna.

  3. Om du har ett uppkopplat Yale Doorman L3S, där du angivit en tidsbegränsad behörighet, kan det vara så att behörigheten har gått ut. Kontrollera inställningarna i din app eller på "mina sidor".

  4. Om produkten inte fungerar kan man trycka på en resetknapp mellan batteribackuppolerna på undersidan av utsidan. Detta startar om produkten men alla elektroniska nycklar ligger kvar.

  5. Låstest: Med öppen dörr, tryck in och håll förreglingen intryckt. Lås sedan med låsknappen eller genom att vrida på vredet. Fungerar låset korrekt i detta läge är det förmodligen något i dörrmiljön som gör så att låset inte kan låsa. Mest troligt är att avståndet mellan lås och slutbleck för stort och inte det rekommenderade 3 mm.

  6. Kan fortfarande inte låsa: 

  • Rekommenderad dörrspringa är 3 mm. 

  • Kontrollera att kablar inte har skador eller brott.

  • Kontrollera att kontakterna sitter i helt och att stiften i kontakterna inte är skadade eller sitter fel.

  7. Väderomslag kan påverka din dörr. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftandeutomhustemperaturer medföra att din dörr rör sigvilket i sin tur gör att dörrspringan varierar. För att Yale Doorman L3S ska fungera är:rekommenderatmått för dörrspringan 3 mm. Skulle ditt Yale Doorman L3S inte låsa kan du därför behöva justeradörrspringan.

  8. Det kan också bero på att batteriet är slut. I så fall får du en batterivarning med ljud och ljus i god tid innan, men om det tar slut ändå kan du sätta ett standard 9V batteri på två poler nederst på utsidan av låset för att strömsätta detta och sedan identifiera dig med nyckelbricka eller kod på vanligt sätt.

 • Påverkar min Wifi-router signalen från Yale Smart Hub eller Connect Bridge?

  Det kan den göra, om du upplever problem med signalen till dina enheter (Yale Doorman L3S, larm o.s.v.), flytta då hubben eller Connect Bridge från routern.

 • Bortasäkring "studsar" tillbaka

  Anpassa medbringarens längd. Måtta med behöret mot dörren och klipp av medbringaren vid förreglingsfallens yttre kant.

  Kontrollera att spåret i roddaren är horisontellt och att medbringaren verkligen passas in i spåret när insidans behör skruvas fast.

  Om du råkar klippa för mycket så finns det en extra medbringare

 • Varför larmar mitt Yale Doorman L3S fast dörren är stängd?

  Rekommenderad dörrspringa är tre mm. Under vår och höst kan mycket snabbt skiftande utomhustemperaturer medföra att din dörr rör sig vilket i sin tur kan medföra att dörrspringan ökar.

  Justera därför dörrspringan vid behov med hjälp av gångjärnen eller underläggsbrickor till slutblecket. Dörrspringan får aldrig vara mer än maximalt fem mm.

 • Får jag någon indikation på att låset inte gick att låsa?

  Ja, det indikeras med ljud och blink på låset. Om du har låset integrerat så kan du även se en logg på detta i appen.

 • Vad gör jag om jag har en för hög batteriförbrukning?

  Kontrollera att du använder alkaliska batterier. Andra typer av batterier kan påverka din batteriförbrukning.

  En annan anledning till hög batteriförbrukning kan vara dålig kontkt med din Hubb eller Connect bridge. Flytta dessa och använd appens funktion för att kontrollera signalens stryrka.

  Om du har integrerat ditt lås till Yale Home så kan du behöva öppna appen och se om det finns några uppdatering du kan göra på låset. Förfrågan om uppdatering kommer upp automatisk när du har låset framför dig i appen om det finns uppdateringar tillgängliga för ditt lås.

 • Hur ändrar jag inställningarna i mitt Yale Doorman när det är integrerat?

  Du justerar låsets inställningar i appen som är knuten till ditt lås. Inställningarna är inte längre tillgängliga via knappsatsen.

 • Varför säger låset "Frånkoppling misslyckades, larmet kan fortfarande vara på". Det tar också några sekunder för Doorman att låsa upp?

  Detta kan du lösa genom att följa dessa instruktioner: Gå ut, stäng och lås dörren. När dörren har låsts in trycker du på stjärnknappen och håller den intryckt. Håll den intryckt tills dess att du fått två pip. Släpp sedan stjärnknappen och ange din användarkod och bekräfta med stjärnknappen. Vänta ungefär en halv minut, lås upp dörren normalt, * – användarkod – *. Nästa gång dörren låses upp, bör tidsfördröjningen och alla röstmeddelanden vara borta.

 • Varför fungerar inte mekanisk nödöppning?

  Säkerställ först att du utför momentet korrekt. Vrid vredet till horisontellt läge och tryck sedan ned handtaget, dörren ska nu gå att öppna. Om mekanisk nödöppning inte fungerar är vredmedbringaren för kort. Ladda ned den senaste manualen och kontrollera att medbringarens längd har anpassats utifrån vilken generation av låshus som är monterat i din dörr, se avsnitt 7 och steg 2 för generation R2 respektive DDL. Gällande R2 är det även viktigt att medbringaren verkligen passas in i spåret när insidans behör skruvas fast. Det finns en extra medbringare i förpackningen att använda om den har klippts för kort.

 • Låset går inte att väcka efter batteribyte eller uppdatering av firmware

  Det kan vara så att ditt lås inte har tillräckligt med ström för att starta igång sig igen, efter ha legat på en lägre batterinivå under en längre period. Annan orsak kan vara låset har "hängt" sig. 

  • Prova att använda ett 9V batteri mot batteribackuppolerna som sitter på utsidan, i nederkant
  • Tryck på resetknappen mellan batteribackuppolerna på undersidan av utsidan. Detta startar om produkten men alla elektroniska nycklar ligger kvar.
  • Lägg antingen intieringenskortet eller en nyckelbricka mot låsets läsare, som finns på den övre delen av utsidan. En mobiltelefon eller metallbit går också bra.
  • Om ovanstående steg inte fungerar, prova att byta till nya alkaliska batterier (helst batterier med bra kvalité). 

Manualer och videor