Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Daglig användning

Här hittar du svar om Yale Linus

De vanligaste frågorna

  Hur man använder automatisk upplåsning (Auto-Unlock) för Android

  Automatisk upplåsning (Auto-Unlock) är en funktion som automatiskt låser upp dörren när du kommer hem, utan att du

  behöver ta upp telefonen eller nycklarna.

  Om du använder Android, hittar du mer information nedan om automatisk upplåsning (Auto-Unlock).  

  Så här använder du automatisk upplåsning (Auto-Unlock) för iOS

  Automatisk upplåsning (Auto-Unlock) är en funktion som automatiskt låser upp din dörr när du kommer hem, utan att du

  behöver ta upp telefonen eller nycklarna.

  Om du är iOS-användare hittar du mer information nedan om automatisk upplåsning (Auto-Unlock). 

  Så här bjuder du in en ny ägare till ditt HomeKit-kompatibla Smart Lock

  1.  Acceptera inbjudan till HomeKit i Home-appen.
  2. När inbjudan har godkänts öppnar du Yale Home-appen och ansluter den till låset via Bluetooth.

  Om de inte kan ansluta till låset med Home-appen måste de upprepa steg 2.

  Så här ställer du in åtkomstscheman

   

  Yale Smart Locks har 3 åtkomsttyper: Alltid, Tillfälligt och Återkommande.

  Du kan välja mellan tre olika åtkomsttyper när du lägger till gäster till ditt Smart Lock.

  Du kan ändra åtkomsttyper för dina befintliga gäster i gästlistan eller ställa in dem när du bjuder in nya gäster.

  Apple Watch och Yale Home

  Om du har en Apple Watch och ett Yale Assure Lock med Wi-Fi, Yale Smart Cabinet Lock,

  Yale Smart Delivery Box eller en annan produkt som används med Yale Home-appen kan du

  använda din Apple Watch för att låsa och låsa upp den.

  För att låsa eller låsa upp med Apple Watch öppnar du Yale Home-appen på enheten.

  Tryck på den gröna låscirkeln för att låsa upp dörren.

  Omvänt trycker du på den röda låscirkeln för att låsa den igen.

FAQ


 • Hur man använder en personlig passerkod (Personal Entry Code)

  Yale Smart Keypad När du har installerat knappsatsen, följ stegen nedan för att hitta, uppdatera och använda din personliga passerkod (Personal Entry Code).

  Så här hittar du din personliga passerkod (Personal Entry Code):

  1. Öppna Yale Home-appen
  2. Välj huset från nyckelringen
  3. Gå till Gästlistan (Guest List)
  4. Välj dig själv från gästlistan för att komma till MIN ÅTKOMST (MY ACCESS)

  Din(a) personliga passerkod(er) visas under det anslutna låset, om det finns flera lås. Beroende på låsets inställningar kan den vara dold av säkerhetsskäl. I så fall måste du verifiera med din telefons lösenkod/biometriska autentisering för att se koden. Om du vill uppdatera en befintlig personlig passerkod, följ stegen ovan och gör sedan så här:

  1. Välj den passerkod (Entry Code) du vill ändra
  2. Skriv in en ny kod eller uppdatera den befintliga koden i fältet för koden
  3. Tryck på bakåt-pilen eller Spara ändringar (Save Changes)
  4. Välj SPARA ÄNDRINGAR (SAVE CHANGES)

  Ändringar och uppdateringar visas i MIN ÅTKOMST (MY ACCESS).

  Så här använder du din personliga passerkod (Personal Entry Code):

  1. Slå in din personliga passerkod på knappsatsen
  2. Tryck på Yale-knappen
  3. Knappsatsens belysning pulserar och blinkar sedan när låsning/upplåsning har slutförts.

  Passerkoden måste bestå av 4–6 siffror och en användare kan ha upp till 220 passerkoder för ett lås.

  Gäster med knappsatsåtkomst har en blå cirkel med ett nummertecken (#) till höger om sitt namn i Gästlistan (Guest List). Om du har tilldelat andra gäster passerkoder (Entry Codes) följer de samma steg för att få åtkomst till och uppdatera sina personliga passerkoder i Yale Home-appen.

 • Hur du skapar, modifierar och raderar smart alerts

  Läs mer här.

 • Hur man raderar ett lås från sitt konto

  Det bästa sättet att ta bort låset från ditt konto beror på om du är ägare (Owner) eller gäst (Guest) till låset och skälet till att du vill ta bort det. Välj Ägare (Lock Owner) eller Gäst (Guest), beroende på åtkomstnivå, för vidare instruktioner.

  Ägare (Owners)

  Om du är den enda ägaren (Owner) av ett Yale Smart Lock och behöver radera låset eftersom du inte längre vill ha åtkomst till det, måste du göra en fabriksåterställning av låset för att kunna ta bort det från ditt konto.  Följ  instruktionerna för fabriksåterställningf  för att ta bort låset från ditt konto. Vid fabriksåterställning av låset raderas dessutom alla andra konton som är kopplade till låset.

  Om du är låsets ägare (Owner) och behöver radera det för att kunna installera det i en annan dörr, måste du göra en fabriksåterställning av låset, såvida inte dörren finns i samma hus. Om du installerar låset i samma hus kan du ta bort låset från den befintliga dörren och installera det i en ny dörr utan att göra en fabriksåterställning –det räcker att omkalibrera låset. Om du till exempel installerar ett nytt Yale Smart Lock i din ytterdörr och vill flytta ditt befintliga Yale Smart Lock till groventrén, kan du byta namn på det. Gör då på följande sätt:

  1. Öppna Yale Home-appen
  2. Välj det hus som låset är kopplat till från din nyckelring (Keychain)
  3. Gå till Husinställningar (House Settings)
  4. Välj aktuell enhet
  5. Välj Låsnamn (Lock Name)
  6. Skriv in ett nytt namn i det avsedda fältet

  Om du som ägare (Owner) till låset har flyttat och lämnat kvar låset i din tidigare bostad, behöver du  fabriksåterställa låset för att kunna ta bort det från ditt konto.Om du har problem med att koppla bort dig själv från låset, kontakta  kundsupport. .

  Gäster (Guests)

  Om du är gäst (Guest) till ett lås och vill ta bort enheten från ditt konto:

  1. Öppna Yale Home-appen
  2. Välj låset från din nyckelring(Keychain)
  3. Gå tillGästlistan (Guest List)
  4. Välj TA BORT MIG SJÄLV (REMOVE SELF)

  Då blir du ombedd att verifiera att du vill ta bort användaren, i detta fall dig själv, från enheten.

  Om du har problem med att koppla bort dig själv från låset, kontakta  kundsupport..

 • Hur man ställer in åtkomstnivåer (Access Levels) för ett smart lås

  För IOS

  1. Öppna Yale Home-appen, gå till huset där ditt lås finns och välj ikonen Gästlista (Guest List) i menyn längst ner till höger
  2. Välj den gäst (Guest) du vill redigera
  3. Välj alternativet Åtkomstnivå (Access Level) och ändra frånGäst (Guest)tillÄgare (Owner)
  4. En blå bock visas då bredvid ditt val
  5. Tryck på bakåt-pilen för att spara ändringarna

  Din Gäst (Guest) är nu Ägare (Owner) och visas som Ägare (Owner) i dinGästlista (Guest List)

  Du kan när som helst ändra tillbaka en användares åtkomstnivå till Gäst (Guest) genom att gå igenom dessa steg igen och välja Gäst (Guest) som åtkomstalternativ.

  ÄGARE (OWNERS)

  Användare med ägaråtkomst (Owner Access) kan:

  • Låsa och låsa upp dörren viaYale Home-appen
  • Använda funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock)
  • Bjuda in/ta bort gäster och ägare
  • Kontrollera alla låsinställningar
  • Se aktivitetsflödet
  • Se gästlistan
  • Fjärrstyra låset via Yale Connect Wi-Fi Bridge

  GÄSTER (GUESTS)

  Användare med gäståtkomst (Guest Access) kan:

  • Låsa och låsa upp dörren via Yale Home-appen
  • Inte använda funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock)
  • Inte bjuda in/ta bort gäster och ägare
  • Inte kontrollera alla låsinställningar
  • Inte se aktivitetsflödet
  • Inte se gästlistan

  För Android

  Ändra en Gäst (Guest) till Ägare (Owner)

  1. Öppna Yale Home-appen, gå till huset där ditt lås finns och välj ikonen Gästlista (Guest List) i menyn längst ner till höger
  2. Välj den gäst (Guest) du vill redigera
  3. Ändra åtkomstnivån (Access Level) frånGäst (Guest)tillÄgare (Owner)
  4. Välj alternativet ”Spara ändringar” (Save Changes) längst ner på skärmen för att spara dina ändringar

  Din Gäst (Guest) är nu Ägare (Owner) och visas som Ägare (Owner) i din Gästlista (Guest List)

  Du kan när som helst ändra tillbaka en användares åtkomstnivå till Gäst (Guest) genom att gå igenom dessa steg igen och välja Gäst (Guest) som åtkomstalternativ.

  ÄGARE (OWNERS)

  Användare med ägaråtkomst (Owner Access) kan:

  • Låsa och låsa upp dörren viaYale Home-appen
  • Använda funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock)
  • Bjuda in/ta bort gäster och ägare
  • Kontrollera alla låsinställningar
  • Se aktivitetsflödet
  • Se gästlistan
  • Fjärrstyra låset via Yale Connect Wi-Fi Bridge

  GÄSTER (GUESTS)

  Användare med gäståtkomst (Guest Access) kan:

  • Låsa och låsa upp dörren via Yale Home-appen
  • Inte använda funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock)
  • Inte bjuda in/ta bort gäster och ägare
  • Inte kontrollera alla låsinställningar
  • Inte se aktivitetsflödet
  • Inte se gästlistan
 • Hur man lägger till/tar bort ett hus (House) i sin nyckelring (Keychain)

  Med nyckelringen (Keychain) kan du hantera alla dina hus eller hem i Yale Home-appen. Om du har flera hus kan du skapa nycklar för alla dessa i din nyckelring. För varje hus som läggs till i din nyckelring utökas listan med nycklar, och du måste scrolla för att hitta dem.

  Lägga till ett hus (House)

  Du kan lägga till ett nytt hus (House) i din nyckelring (Keychain) när du installerar ett nytt smart lås i det huset. Följ stegen nedan:

  1. Öppna Yale Home-appen
  2. Gå till Huvudmenyn (Main Menu) längst upp till vänster
  3. Välj Installera en enhet (Set up a Device)
  4. Skanna QR-koden (denna finns normalt sett under låsets batterilucka). Om det inte går, välj Kan inte skanna (Can’t Scan) för den enhet du vill installera
  5. Välj START
  6. Välj Fortsätt (Continue) och sedan Starta installation (Begin Setup) för att tillåta att Yale Home-appen söker efter den nya enheten
  7. När appen har hittat låset får du en lista med alla hus som redan finns i din Yale Home-app samt en förfrågan om att Skapa ett nytt hus (Create a New House). Välj detta alternativ för att skapa en ny nyckel i din nyckelring (Keychain).
  8. 8.När du uppmanas att göra det, lägg till ett namn och ett foto för ditt hus och tryck sedan på Fortsätt (Continue).

  Fortsätt installationen av enheten genom att följa instruktionerna i appen. Nästa gång du öppnar Yale Home-appen kan du se det nya huset i nyckelringen (Keychain). Du kan också lägga till nya enheter till detta hus längre fram.

  Ta bort ett hus (House)

  Om du vill ta bort ett hus (House) från nyckelringen (Keychain) i Yale Home-appen, kan du göra det genom att fabriksåterställa alla lås kopplade till det huset. Ett hus försvinner när en ägare (Owner) fabriksåterställer alla lås kopplade till huset. Följ instruktionerna för fabriksåterställning som finns i den här artikeln.

  Om du är gäst (Guest) tas huset bort från din nyckelring (Keychain) när du inte längre är gäst (Guest) till något av låsen kopplade till huset. Gäster (Guests) kan också ta bort sig själva från huset via appen.

 • Hur man återställer ett glömt lösenord

  Om du inte kan logga in på ditt Yale Home-konto för att du har glömt ditt lösenord, kan du använda funktionen ”Glömt lösenord” (Forgot Password) för att skapa ett nytt lösenord.

  OBSERVERA: Instruktioner för att återställa säkerhetskoden för din Google Home-eller Google Assistant-intregration finns i följande artikel:

  Välj Logga in (Sign In) och följ instruktionerna i appen:

  1. Välj sedan Glömt lösenord (Forgot Password).
  2. Välj ditt land från rullgardinsmenyn och ange ditt mobilnummer i internationellt format (inklusive landsnummer).
  3. Efter några sekunder får du ett sms från oss med en 6-siffrig kod. Skriv in koden i textrutan för att fortsätta.
  4. Ange den e-postadress du använde när du skapade ditt Yale Home-konto. Vi kommer att skicka en säkerhetskod till denna e-postadress.
  5. Titta i din inkorg när du har angivit din e-postadress. Du ska ha fått ett meddelande från oss med en säkerhetskod. Titta i skräpmappen om e-postmeddelandet inte finns i din inkorg.

  Skriv sedan in säkerhetskoden i textrutan

  Följ instruktionerna i appen och skapa ett nytt lösenord.

  Därmed har du uppdaterat lösenordet för ditt Yale Home-konto.

  Om du inte kan återställa ditt lösenord enligt stegen ovan, försök att använda din e-postadress (i stället för ditt telefonnummer) vid inloggningen.

  Lösenordskrav

  Det nya lösenordet måste uppfylla våra krav på lösenordskomplexitet:

  • Minst en versal bokstav
  • Minst en gemen bokstav
  • Minst en siffra
  • Minst ett icke-alfanumeriskt tecken

  The credentials associated with the Yale Home Account are necessary to complete the password reset steps. If you receive the api_authentication_error while resetting your password it is an indication that the email and/or phone number used to authenticate the account do not match the credentials on the account.

  Om du fortfarande inte kan återställa lösenordet, försök inte att skapa ett nytt konto med dina befintliga kontouppgifter.