Få förhandsinformation om kommande produkter och exklusiva erbjudanden – Klicka här

Hur man använder automatisk upplåsning (Auto-Unlock) för iOS

Automatisk upplåsning är en funktion som automatiskt låser upp dörren när du kommer hem, utan att du behöver ta fram din telefon eller dina nycklar.

Automatisk upplåsning (Auto-Unlock) är en funktion som automatiskt låser upp dörren när du kommer hem, utan att du behöver ta upp telefonen eller nycklarna. Om du använder IOS hittar du mer information om automatisk upplåsning (Auto-Unlock) i den här artikeln.

SÅ FUNGERAR DET
Yale Home använder två lägen för att aktivera funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock): Hemma (Home), och Borta (Away). Dessa lägen anger var låset tror att du är – hemma eller borta.

När du är hemma (i Hemma-läge (Home mode)), Auto-Unlock is not actively doing anything. It is waiting until you leave home.

När du går fram till dörren låses den automatiskt upp via Bluetooth. Det innebär att funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock) inte kan styra låset när du inte är hemma.

Du anses vara borta från hemmet när du lämnar ditt omedelbara grannskap, vilket är cirka 200 meter (eller några kvarter) bort. Först när du återvänder till ditt hemområde aktiveras funktionen igen.

 

SÅ OPTIMERAR DU FUNKTIONEN AUTOMATISK UPPLÅSNING (AUTO-UNLOCK)
Låt WiFi och Bluetooth vara PÅ.

WiFi och Bluetooth måste aktiverade för att du ska kunna använda automatisk upplåsning (Auto-Unlock). Din telefon använder WiFi och Bluetooth för att fastställa din position. Om din position inte stämmer fungerar automatisk upplåsning (Auto-Unlock) dåligt eller inte alls.
Aktivera platstjänster

Automatisk upplåsning (Auto-Unlock) använder telefonens position för att avgöra när du är nära hemmet. Platstjänster måste vara aktiverade för att automatisk upplåsning (Auto-Unlock) ska fungera korrekt.
Platsåtkomst (Android 10 och senare)

Ställ in platsåtkomst på "Alltid"(All the time).
Tillåt notiser.

Android 8 och senare använder notiser för att kommunicera med dig om automatisk upplåsning (Auto-Unlock). För tidigare Android-versioner kan notiser slås på i inställningarna.
Öppna och använd Yale Home-appen minst en gång om dagen.

Därmed lär sig operativsystemet att Yale-appen är en ofta använd applikation.
Vitlista Yale Home-appen för batterioptimering (Android 9).

Öka batterilivslängden genom att vitlista Yale-appen. Från din hemskärm, gå till Inställningar (Settings) > Appar (Apps) > Yale > Batteri (Battery) > Batterioptimering (Optimise Battery Usage). Ändra sedan inställningen till ”Optimera inte” (not optimise) för Yale Home-appen.
OBSERVERA: Dessa steg varierar från modell till modell. I den här artikeln  finns mer information om specifika telefoner.
För bästa resultat: Gå alltid in och ut genom dörren där ditt Yale Smart Lock är installerat.

Om du går in genom en dörr och automatisk upplåsning (Auto-Unlock) inte är aktiverat kommer funktionen att försöka låsa upp dörren där ditt Yale Smart Lock är installerat nästa gång den upptäcker den. Om du har ett stort hus kan detta ske flera minuter eller timmar senare.
Om du tänker gå in genom en annan dörr, kan du avbryta automatisk upplåsning (Auto-Unlock) via notisen som visas när du närmar dig hemmet.
 

FÖRKLARING AV HEMMA- OCH BORTA-LÄGE (HOME AND AWAY MODES)
Hemma-läge (Home mode)
Inget görs automatiskt.

Vad innebär det?
Du antas vara hemma, och funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock) gör ingenting.

Hur aktiveras det?
Automatiskt

Du försätts i Hemma-läge (Home mode) genom att funktionen automatisk upplåsning (Auto-Unlock) automatiskt låser upp dörren när du kommer hem

Borta-läge (Away mode)
Din telefon kommer att försöka låsa upp ditt lås nästa gång du närmar dig det. Om du vill vara säker på att dörren är låst, installera dessutom automatisk låsning (Auto-Lock)..

Vad innebär det?
Du antas ha lämnat hemmet och det omedelbara grannskapet.

Hur aktiveras det?
Automatiskt

Du försätts i Borta-läge (Away mode) när din telefon lämnar området runt ditt hem. Detta är ungefär 200 meter eller några kvarter bort från ditt Yale Smart Lock.

Manuellt

Om du har inaktiverat automatisk upplåsning (Auto-Unlock) kan du aktivera det igen genom att öppna Yale Home-appen.

 

FELSÖKNING
Min dörr låstes inte upp när jag förväntade mig att den skulle göra det
Du kanske inte var tillräckligt långt bort från hemmet

För att Borta-läge (Away mode) ska aktiveras måste du vara minst 200 meter eller några kvarter bort. Först då försöker automatisk upplåsning (Auto-Unlock) att låsa upp dörren när du kommer hem igen.
Du kan ställa in funktionen så att du får en notis när du är tillräckligt långt bort. Du hittar inställningarna för notiser i Låsinställningar (Lock Settings) > Automatisk upplåsning (Auto-Unlock). 
Min dörr låstes upp när jag inte förväntade mig att den skulle göra det
Automatisk upplåsning (Auto-Unlock) trodde felaktigt att du hade lämnat hemmet.
Om du har väldigt dålig WiFi-anslutning eller mobiltäckning. Din telefon använder dessa för att fastställa din aktuella position.
Automatisk upplåsning (Auto-Unlock) upptäckte inte ditt lås när du kom hem.
Du gick in genom en annan dörr än den som är aktiverad för automatisk upplåsning (Auto-Unlock).
Bluetooth var avstängt på din telefon när du kom hem.
Batterierna i ditt lås är dåligt laddade.
HUR ANVÄNDER YALE MINA PLATSUPPGIFTER?
Dina platsuppgifter lagras bara i Yale Home-appen i din telefon. Yale samlar inte in eller fjärrlagrar dina uppgifter och kan inte se dina platsuppgifter. För mer information, se vår integritetspolicy (Privacy Policy)..